Dataföremålets rättigheter

Såsom anges i Sekretessmeddelandet har du, som dataföremål, nedanstående rättigheter i samband med behandlingen av dina personuppgifter, i enlighet med EU:s Allmänna dataskyddsförordning (Föreskrift (EU) 2016/679).

Fyll i relevant information i utrymmet nedan och välj den rättighet du vill utöva eller beskriv din begäran.

Du kan förvänta dig ett svar från oss inom en månad efter att vi mottagit ett komplett formulär med begäran och bevis på din identitet.

Väntetiden på vårt svar kan utökas med ytterligare två månader om så behövs beroende på din begäran. Vi kommer endast att använda information som du anger i detta formulär för att identifiera dig och den personuppgifterna associerade till din begäran och för att svara på din begäran. Om du anger sådana personuppgifter som inte behandlas av oss, kommer vi att bevara dem i 6 år efter att vi stängt behandlingen av din begäran.