Din webbläsare är väldigt gammaldags
Vi stöder inte den här versionen av din webbläsare!
Du ser den här sidan då vi upptäckt en förlegad version av din webbläsare eller en version som inte stöds. För att fortsätta navigera på wizzair.com och för att få bästa upplevelsen medan du navigerar rekommenderar i att du uppdaterar din webbläsare.
Vi rekommenderar följande:
Mozilla Firefox
Ladda ner gratis
Google Chrome
Ladda ner gratis

Information och tjänster

Ändra din bokning

Flight change

FLYGÄNDRING

Ändra datum, tid eller rutt

billing_as_company

ÄNDRA PASSAGERARE

Ändra passagerare i bokning
 

seat_allocation_assigned

ÄNDRA TJÄNST

Ändra eller köp tilläggstjänster även efter att du checkat in online!

Dragspel

Ändringar i bokningen måste slutföras senast 3 timmar innan flygets planerade avgångstid. Observera att ändringen anses genomförd först när betalning (om tillämpligt) har mottagits. Observera att vi endast godtar kortbetalning.

Det är möjligt att göra följande ändringar:

a. Vid enkelflyg:

i. Datum, tid och destination för det bokade flyget får ändras fram till 3 timmar före schemalagd avgångstid. (Ändringen måste vara genomförd senast 3 timmar innan flygets schemalagda avgångstid.)

b. Vid tur och retur:

i. Om bokningen inkluderar ett returflyg måste destinationen ändras för bägge flygen; både utresa och hemresa. Avreseflygplatsen för utresan får inte skilja sig från destinationsflygplatsen för hemresan. Destinationsflygplatsen för utresan får heller inte skilja sig från avreseflygplatsen för hemresan. (t.ex.: En bokning för Budapest – London Luton – Budapest kan ändras till Warszawa – Barcelona – Warszawa, men inte till Budapest –London Luton – Warszawa.)

ii. Om det första flyget redan har avgått kan endast datum och tid för returflyget ändras.

c. Process för att ändra bokningar som inkluderar fler än en passagerare (inga gruppbokningar, 2-10 personer)

 1. För att ändra flyget, logga in på ditt Wizz-konto
 2. Välj bokningen du vill ändra
 3. Välj passagerarna för vilka ändringarna ska tillämpas (om du vill göra samma ändring för samtliga passagerare kan du välja alla passagerare i samma process)
 4. Ange detaljer (datum, tid och rutt) för det nya flyget för vilket du vill ändra ursprungsflyget.
 5. Bekräfta ändringen och betala skillnaden i biljettpris, samt flygändringsavgift om tillämpligt
 6. Observera att om den ursprungliga bokningen helt eller delvis betalades med en WIZZ-kupong är ändringarna endast möjliga för alla passagerare och alla flygningar samtidigt.

Tillämpliga avgifter vid ändring av flyg

1. Biljettskillnad:skillnaden mellan biljettpriset för det ursprungliga flyget och det nya flyg som valts (inkluderar alla biljettklasser, som Basic, WIZZ GO och WIZZ Plus)

 • Om biljettpriset för det nya flyget är högre än det ursprungliga flyget, måste skillnaden i biljettpris betalas;
 • Om det nya biljettpriset är lägre än det ursprungliga flyget behöver passagerarna inte betala extra avgifter, men prisskillnaden för biljetten återbetalas inte;
 • Om priset för de ursprungliga och nya flygen är desamma, behöver passageraren inte betala någon prisskillnad;

2. Flygändringsavgift

Flygändringsavgiften baseras på antal dagar kvar till avgång och debiteras per passagerare per flyg utöver prisskillnaden enligt nedanstående.

 • Mer än 30 dagar kvar: 35 € per passagerare per flyg
 • Mellan 7 - 30 dagar kvar: 40 € per passagerare per flyg
 • Inom 7 dagar från avresa: 45 € per passagerare per flyg

De passagerare som har köpt WIZZ Flex under bokningen av det ursprungliga flyget behöver inte betala någon flygändringsavgift.

3.Återbetalning av WIZZ Discount Club-förmåner

Beloppet att betala utgörs av skillnaden mellan det normala biljettpriset och WIZZ Discount Club-biljettpriset, och skillnaden mellan den normala bagageavgiften och WIZZ Discount Club-bagageavgiften. Denna avgift tillämpas för passagerare som inte reser med WIZZ Discount Club-medlemmen efter flygändringen och de kommer därför att förlora WIZZ Discount Club-förmånerna som beviljats i den ursprungliga bokningen.

 • Efter att ha ändrat flyget måste passagerare se till att de är incheckade på det nya flyget och att de har sitt nya boardingkort.
 • Tjänster som köpts från tredje part under bokningen av det ursprungliga flyget (t.ex. försäkring, flygplatstransfer) ändras inte automatiskt när flyget ändras. För att ändra dessa tjänster måste du kontakta leverantören som erbjuder tjänsten i fråga.

Observera att om du genomför en flygändring via Wizz Airs callcenter kommercallcenters transaktionsavgift debiteras.

Det går inte att lägga till vuxna passagerare i en befintlig bokning; en ny bokning göras.

Det går att lägga till ett spädbarn eller barn till en redan befintlig bokning, men endast via Wizz Airs callcenter. I detta fall kommer callcentrets transaktionsavgiftej att debiteras.

Du kan ändra passagerarens namn online upp till tre timmar innan planerad avgång!

Du måste betala en namnändringsavgift på [name-change location=WizzairCom] per flygning:

Observera att om du begär namnändring via Wizz Airs callcenter tillämpas callcenters transaktionsavgift.

Det är gratis att göra namnbyte online om du behöver rätta ett felstavat namneller om ett stavfelbehöver korrigeras, till exempel:

 • om högst 3 tecken ska ändras i namnet i bokningen
 • om ett förkortat namn behöver förlängas (t.ex: John T. Smith) till ett fullständigt namn (t.ex. John Thomas Smith) för att matcha resedokumentet
 • om kön (titel) på namnet i bokningen behöver ändras. Det är endast möjligt att göra enkostnadsfri namnändring per bokning.

Om förnamn och efternamn har blandats ihop bör du kontakta Wizz Airs callcenter för att begära korrigering. Den här ändringen är gratis och callcenters transaktionsavgift debiteras inte.


Det går att köpa tilläggstjänster även efter att du checkat in online!

 • Efter att ha köpt tilläggstjänster måste passagerarna se till att de är incheckade på det nya flyget och att de har sitt nya boardingkort.

Avbokningen måste genomföras senast 3 timmar före schemalagd avgångstid. Observera att avbokningen anses genomförd först när betalning (om tillämpligt) har mottagits. Observera att vi endast godtar kortbetalning.

a. Vid enkelflyg: Avbokningen måste genomföras senast 3 timmar före schemalagd avgångstid.

b. Vid tur och retur:

i. Om bokningen inkluderar ett returflyg måste avbokningen ske innan det första flyget avgått. I dessa fall kommer båda flygresorna att avbokas. Exempel: För rutten Budapest – London Luton – Budapest är avbokning endast möjlig om den genomförs innan flyget från Budapest till London Luton har avgått. Vid avbokning i detta fall kommer båda flygen (Budapest – London Luton samt London Luton – Budapest) att avbokas.

ii. Om det första flyget redan har avgått är avbokning ej möjlig.

För att avboka en flygbokning, vänligen logga in på ditt (bokningsägarens) WIZZ-konto och välj det alternativet. Om du behöver hjälp, kontakta Wizz Airs callcenter.

c. Process för avbokning av bokningar med fler än en passagerare (inga gruppbokningar, 2–10 personer)

 1. Logga in på ditt WIZZ-konto för att avboka bokningen
 2. Välj den bokning du vill avboka
 3. Välj passagerare för vilka avbokningen ska gälla (om du vill avboka samtliga passagerare kan du välja alla passagerare i samma process)
 4. Bekräfta avbokningen och betala eventuella avgifter i samband med avbokningen, om tillämpligt
 5. Observera att om den ursprungliga bokningen betalades helt eller delvis med en WIZZ-kupong går det endast att avboka bokningen för alla passagerare och alla flyg på samma gång.

Tillämpliga avgifter i händelse av avbokning

1. Avbokningsavgiften baseras på antal dagar kvar till avresa och debiteras per passagerare per flyg enligt nedan.

 • Mer än 14 dagar kvar till avresa avbokningsavgift: [avbokningsplats=WizzairComCallCentre] per passagerare per flyg
 • Inom 14 dagar från avresa platsavgift: [platsskydd plats=WizzairComCallCentre] per passagerare per flyg
 • Om avbokningen genomförs mer än 14 dagar före avresa har passageraren rätt till återbetalning av det totala priset efter avdrag för avbokningsavgift och återbetalning av WIZZ Discount Club-förmåner.
 • Om avbokningen genomförs inom 14 dagar före avresa har passageraren rätt till återbetalning av det totala priset efter avdrag för stolskyddsavgift, återbetalning av WIZZ Discount Club-förmåner och Övriga Tjänster

2. Återbetalning av WIZZ Discount Club-förmåner

Beloppet att betala består av skillnaden mellan det normala priset och WIZZ Discount Club-biljettpriset samt den normala bagageavgiften och WIZZ Discount Club-bagageavgiften. I den händelse att WIZZ Discount Club-medlemmen avbokar sin bokning är dessa avgifter tillämpliga för de resterande passagerarna i bokningen, då de då går miste om WIZZ Discount Club-förmånerna.

Avbokningsavgiften och återbetalning av Wizz Discount Club-förmånerna kommer att dras av från det belopp som betalats för passageraren vars bokning avbokas, enligt följande:

 • Om det belopp som betalats för passageraren vars bokning avbokats är högre än avgifterna i samband med avbokningen (avbokningsavgift/platsavgift, återbetalning av WIZZ Discount Club-förmåner) återbetalas skillnaden till bokningsägarens WIZZ-konto (den person som ursprungligen skapade bokningen) i form av WIZZ-kredit;
 • Om det belopp som betalats för passageraren vars bokning avbokats är lägre än avgifterna i samband med avbokningen (avbokningsavgift/platsavgift, återbetalning av WIZZ Discount Club-förmåner), behöver endast WIZZ Discount Club-förmånerna återbetalas.
 • Om det belopp som betalats för passageraren vars bokning avbokas är lika med avgiften i samband med avbokningen (avbokningsavgift/stolsskyddsavgift, återbetalning av WIZZ Discount Club-förmåner) ska ingen betalning göras och ingen återbetalning ges

Övrig viktig information:

Om återbetalning till ett WIZZ-konto begärs kommer alla flygningar för alla passagerare som ingår i bokningen att avbokas och blir ogiltiga. Efter att frivillig avbokning utförts online och WIZZ-kredit begärts, är processen oåterkallelig och ingen ytterligare ändring är möjlig. WIZZ-kredit kan inte vid ett senare tillfälle konverteras till ursprunglig betalningsmetod.

Om du vill få återbetalning till ditt betalkort/kreditkort, via banköverföring eller någon annan betalningsmetod än den ursprungliga bokningen betalades med, måste du kontakta Wizz Airs Callcenter (inget onlinealternativ finns tillgängligt än). I detta fall kommer callcentrets transaktionsavgiftej att debiteras.

Observera att om du ursprungligen betalade för din bokning med WIZZ-kredit kan du endast begära återbetalning i form av WIZZ-kredit – det är inte möjligt att konvertera till en annan betalningsmetod.

Om du har köpt en Plus-biljett eller bokat med WIZZ Flex kan du begära återbetalning av inköpspriset. Priset för din bokning kommer då att återbetalas till ditt WIZZ-konto i form av kredit. Observera att avgiften för WIZZ Flex inte kommer att återbetalas till ditt WIZZ-konto och dess värde kommer att dras av från det totala köppriset. Observera att om avbokningen sker med Wizz Flex gäller andra bestämmelser angående kreditens utgångsdatum. Läs Wizz Flex Villkor.

Efter tillämpningen av respektive avgifter kommer det återbetalningsbara beloppet (om tillämpligt) att krediteras till bokningsägarens WIZZ-konto som WIZZ-kredit, inom 72 timmar efter begäran. Det krediterade beloppet kommer att finnas på WIZZ-kontot under 1 år (förutom WIZZ Flex, som går ut på 90 dagar) och kan användas för att köpa nya Wizz Air-flyg och -tjänster.

WIZZ Discount Club-medlemskap och Privilege Pass som köpts under bokningen av det ursprungliga flyget kommer inte att avbokas automatiskt vid avbokning av flyget. Vi hänvisar till villkoren för WIZZ Discount Club och Privilege Pass.

Tjänster som köpts från tredje part under bokningen av det ursprungliga flyget (t.ex. försäkring, flygplatstransfer) avbokas inte automatiskt när flyget avbokas. För att avboka dessa tjänster måste du kontakta leverantören som erbjuder tjänsten i fråga.