Jag tillåter cookies

Cookies på Wizz Airs webbplats

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse på vår webbplats. Om du fortsätter att bläddra på Wizz Airs webbplats utan att ändra dina inställningar för cookies, antar vi att du går med på att ta emot alla cookies på Wizz Airs webbplats. Du kan ändra dina inställningar för cookies när som helst. Mer information finns i vår policy om cookies.

Wizz Air

Wizz AirWizz

myWizz
myWizz
Check in
LÄGG TILL VÄSKA
Hitta bokningar

Ange ditt användarnamn (e-postadress). Vi skickar ett nytt lösenord till din registrerade e-postadress.


Registrera

WIZZ Konto

Villkor

1. Definitioner

1.1. Passagerare: person som använder Wizz Airs passagerartransporttjänster.

1.2. Kund: Passagerare eller tredje person som å Passagerarens vägnar initierar öppnande av ett WIZZ Konto och verkställer betalning med hjälp av WIZZ Plus påfyllningspaket eller annan metod.

1.3. Registrering av Passagerare: Registrering av Passagerares identitets- och kontaktinformation i Wizz Airs bokningssystem. Syftet med registreringen är att öppna ett WIZZ Konto och möjliggöra kontakt med Passageraren.

1.4. WIZZ Konto: ett konto där Kundens förskottsinbetalningar, köp och aktuella behållning följs upp.

1.5 Påfyllning av Wizz Konto: kreditering av kontantbelopp som Kunden betalat in på Wizz Konto genom Call Centre enligt paragraf 3.4

1.6. Basvaluta: Den valuta Kunden valt vid registreringen och som används för behållningen på WIZZ Kontot. Vi rekommenderar att du väljer den valuta som du mest kommer att använda för köp. När du bokar online kan du bara använda din kredit för att betala för flyg som är prissatta i den basvaluta du valt. Alla andra flyg kan bokas genom Call Centre. Valutaalternativ: GBP, EUR, PLN, HUF, RON, SEK, NOK.

1.7. WIZZ Kontonummer: Ett 10-siffrigt ID-nummer som skapas av bokningssystemet när Registrering av Passagerare är klar.

1.8. Wizz Airs tjänster: Transport med flyg av passagerare och bagage.

1.9. Call Centre: Wizz Airs kundservice på telefon. Numren till Call Centre finns på kontakta oss -sidan.

3. Öppnande av WIZZ Konto och påfyllning

3.1. Ett WIZZ Konto kan öppnas av Kunden genom att registrera Passagerardata enligt punkt 1.3. Om Passageraren och Kunden inte är samma person måste även Kundens faktureringsinformation anges.

3.2. Påfyllning av Wizz Kontot genom funktionen påfyllning av WIZZ-Konto kan göras genom inbetalning med kreditkort eller med banköverföring i vald basvaluta

3.3. Påfyllning av WIZZ Konto krediterar kontot i basvalutan.

3.4. Påfyllning av WIZZ Konton måste begäras genom Call Centre. Call Centre färdigställer Registrering av Passagerare, ger Kunden numret till Wizz Airs bankkonto dit betalning ska göras och passagerarens WIZZ ID. Betalningsordern måste innehålla WIZZ ID och Passagerarens namn i betalningsfältet.

3.5. Så fort din betalning har kommit in på Wizz Airs bankkonto, åtar vi oss att öka behållningen på Passagerarens WIZZ Konto inom 2 dagar och skicka en bekräftelse med e-post. Om Passageraren inte får bekräftelse med e-post inom 2 dagar, är det Passagerarens skyldighet att kontakta Wizz Airs Call Centre för att kontrollera betalningsstatus och vid behov hjälpa till att identifiera betalningen.

3.6. Den lägsta summan som vi accepterar i en överföring: 300 euro eller motsvarande summa i andra valutor.

5. Fakturering

5.1. Wizz Air utfärdar automatiskt en faktura på det belopp som inbetalats till WIZZ Kontot och skickar den till Passageraren.

5.2. Om Kunden och Passageraren inte är samma person och Kunden önskar faktura när kontot öppnas, adresserar och skickar Wizz Air fakturan till Kunden.

6. Användning av behållningen på WIZZ Kontot

6.1. Behållningen på WIZZ Kontot kan användas för att betala bokningar som gjorts för Passageraren och upp till 4 andra personer som reser tillsammans med Kunden (familj, vänner osv.). Behållningen kan också användas för att ändra tider och rutter för Passagerarens befintliga bokningar. Bokningen eller ändringen kan inkludera extratjänster utöver biljetten.

6.2. Bokningar och ändringar i bokningar kan göras online (wizzair.com) eller genom Call Centre.

6.3. I bokningar som gjorts från WIZZ Konton måste kontoinnehavaren vara en av de passagerare som reser.

6.4. Vid bokning eller ändring av bokning måste det WIZZ ID som WIZZ Kontot hör till skrivas in under webbokningen eller meddelas till Call Centres handläggare för bokningar via Call Centre.

6.5. Om behållningen på WIZZ Kontot inte är tillräcklig för att betala för bokningen kan mellanskillnaden betalas med kreditkort.

6.6. Om en bokning görs i en annan valuta än WIZZ Kontots basvaluta omvandlas beloppet i bokningsvalutan till ett belopp i basvalutan, som dras från WIZZ Kontot. När du bokar online kan du bara betala med din kredit för flyg som är prissatta i den basvaluta du valt. Alla andra flyg kan bokas genom Call Centre.

6.7. Behållningen på WIZZ Kontot som betalats med Påfyllning av WIZZ Konto är tillgängligt under obegränsad tid. Eventuell behållning på ett WIZZ Konto som hänför sig till omvandling av poäng är tillgänglig enligt poängbestämmelserna.

6.8. Pengar som betalats till WIZZ Konto återbetalas inte och kan inte överlåtas.

6.9. Om Wizz Air ställer in ett flyg som betalats från ett WIZZ Konto får Passageraren priset för detta flyg som kredit.

6.10. WIZZ Konto kan bara användas för att köpa flyg som utförs av Wizz Air Hungary (W6).

7. Behållning på WIZZ Konto

7.1 Information om balans på WIZZ Konto kan erhållas online (wizzair.com) eller från Call Centre.

8. Avslutande av WIZZ Konto

8.1 Wizz Air förbehåller sig rätten att avsluta WIZZ Kontot efter skriftlig uppsägning till Passageraren 30 dagar i förväg. Inget nytt konto kan öppnas och inga nya inbetalningar till kontot göras efter uppsägningstiden. Passageraren kan dock använda kvarvarande belopp på kontot enligt paragraf 6.7.

9. Andra bestämmelser

9.1. Både Kunden och Passageraren ska hantera WIZZ ID konfidentiellt. Wizz Air är inte ansvarigt för några skador som uppkommer på grund av missbruk av WIZZ ID eller att det visas för andra än Kunden och/eller Passageraren.

9.2. Detta avtal ska tolkas och på alla sätt tillämpas enligt ungersk lag. Tvister med anledning av detta avtal ska i första hand avgöras genom underhandlingar mellan avtalsparterna.

9.3. Utom i de fall som anges i detta avtal, är de tjänster som köps från Wizz Air med hjälp av WIZZ Kontot underkastade Wizz Airs allmänna transportvillkor.

9.4. Kunden förklarar att han/hon godkänner villkoren i detta Avtal. Kunden förklarar dessutom att han/hon vederbörligen informerat Passageraren om villkoren i detta Avtal och att Passageraren förstått och godkänt villkoren.

9.5. Wizz Air förbehåller sig rätten att vidta ändringar av villkoren. Wizz Air ska informera alla Kunder och Passagerare om dessa ändringar på sin webbplats (wizzair.com).