Cookies på Wizz Airs webbplats

Vi anv�nder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse på vår webbplats. Om du fortsätter att bläddra på Wizz Airs webbplats utan att ändra dina inställningar för cookies, antar vi att du går med på att ta emot alla cookies på Wizz Airs webbplats. Du kan ändra dina inställningar för cookies när som helst. Mer information finns i vår policy om cookies.

Wizz Air

Wizz AirWizz

myWizz
myWizz
Check in
LÄGG TILL VÄSKA
Hitta bokningar

Ange ditt användarnamn (e-postadress). Vi skickar ett nytt lösenord till din registrerade e-postadress.


Registrera

SEKRETESSPOLICY ("Policyn")

1. Bakgrund

Wizz Air Hungary Kft. ("Wizz Air" eller "vi" eller "oss") (registrerat på: 1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér (BUD International Airport) Building 221; registreringsnummer: 01-09-964332) ägnar särskild uppmärksamhet åt dataskydd. Data som behandlas av Wizz Air uppfyller relevanta ungerska dataskyddslagar och utförs i enlighet med denna Policy. Wizz Air är en registrerad datakontrollant i registret som underhålls av den Ungerska nationella myndigheten för dataskydd och informationsfrihet (registreringsnumret i samband med behandling av passagerardata är 01001, registreringsnumret i samband med direkt marknadsföring är NAIH-83118/2015 och registreringsnumret i samband med utveckling av databas är NAIH-83120/2015),


2. Information vi ber om och använder


2.1 Personlig information

Denna Policy gäller all personlig information du tillhandahåller oss eller som vi samlar in och behandlar i samband med din relation med Wizz Air. För denna Policys ändamål innebär "personlig information" alla uppgifter som rör dig och som kan identifiera dig, direkt eller indirekt (i synnerhet ditt namn, adress, telefonnummer, mejladress, kredit- eller bankkortsnummer, information om särskild vård) och alla referenser som kan göras från sådan information som tillhör dig.

2.2 Insamling av din personliga information

När du använder våra tjänster eller tjänster som erbjuds av tredje parter på vår webbplats (t.ex. du slutför en bokning för ett flyg eller flygtransporttjänst eller annan aktivitet i samband med detta, t.ex. fakturering, bokföring, uppfyllelse av säkerhetsregler, tullkontroll) samlar vi in personlig information om dig som antingen tillhandahållits oss (eller vår representant) av dig direkt eller insamlad av oss när du använde våra tjänster eller bokade tredje parters tjänster på vår webbplats. Wizz Air ansvarar dock inte för hur tredje parter använder din information, där sådan användning är tillåten, för egna ändamål. I dessa fall ber vi dig läsa deras sekretesspolicyer för ytterligare information. Du hittar mer information om överföring av data till tredje parter i avsnitt 3 nedan.

2.3 Information vi samlar in och behandlar:

- information om dig,
- information om tjänster du köpt (antingen direkt av oss eller via vår representant),
- uppgifter om din resplan (till exempel uppgifter om din bokning och tilläggstjänster som vi tillhandahåller),
- uppgifter om ditt användande av vår webbplats, callcenter eller mobilappar samt
- information om kommunikation mellan dig och oss och vår personal.

När du tillhandahåller din personliga information går du uttryckligen med på att Wizz Air bearbetar din personliga information i enlighet med den här policyn och relevanta lagar och föreskrifter, inklusive att informationen används av anställda på Wizz Air och att informationen överförs inom eller utanför Ungern enligt informationen häri.

I samband med din information som inkluderas på passagerarlistan baseras Wizz Airs databehandling på Regeringens Dekret 25/1999 (II 12.) om Passagerarflygtransport, annan data som behandlas av Wizz Air baseras på ditt eget frivilliga samtycke i enlighet med avsnitt 5 av Lag CXII av 2011 om Informativt självbestämmande och Informationsfrihet ("Informationslag").

I vissa fall behöver vi även behandla känslig personlig information (såsom definieras i Avsnitt 3.3. i Informationslagen) när du begär speciell assistans från oss och/eller en flygplatsoperatör (såsom syre) eller när du tillhandahåller oss information om din lämplighet att flyga (om du till exempel är gravid).

Genom att tillhandahålla personlig information som är eller som kan anses vara "känslig personlig information" samtycker du uttryckligen till att vi kan samla in, använda och dela den med tredje parter (såsom avgångs- eller ankomstflygplatser eller marktjänstföretag på dessa flygplatser eller vårt callcenter) och överföra denna information utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, såsom beskrivs i denna Policy. Detta görs för att garantera att vi kan tillfredsställa din begäran om speciell assistans eller av säkerhetsskäl (din lämplighet att flyga).

Om du tar tillbaka ditt samtycke eller inte tillhandahåller någon information kan det innebära att vi inte kan tillhandahålla alla eller någon del av de tjänster som du har begärt. Observera att i dessa fall kommer du inte att kunna avboka eller få någon återbetalning av de avgifter du har betalat.

2.4 Användning av din personliga information

Vi använder din personliga information i dessa syften:

a) för att leverera de tjänster du har köpt från oss eller för att underlätta köp av tredje parters tjänster eller produkter på vår webbplats, via vår ansökan eller genom vårt callcenter (information som används för detta ändamål inkluderar all information som samlats in under bokningsprocessen: såsom passagerarens namn, nationalitet, kön, telefonnummer, mejladress, kredit- eller bankkortsuppgifter, information om speciell vård, flyguppgifter, bekräftelsenummer, födelsedatum, födelseort, information om resedokument samt Wizz Air kontonummer);

b) för att tillhandahålla tjänster och erbjudanden som skräddarsytts efter dina krav (för detta ändamål använder vi personlig information såsom namn och kontaktuppgifter);

c) för att kontakta dig (för att till exempel skicka påminnelsemejl eller meddelanden om flygändringar) (för detta ändamål använder vi personlig information såsom namn och kontaktuppgifter);

d) för att stödja andra administrativa ändamål (inklusive men inte begränsat till bokföring och fakturering, granskning av räkenskaper, verifiering av kreditkort eller annan kortbetalning, antibedrägeriundersökning (inklusive användandet av sökningar på kreditreferensbyråer och kontroller av betalkortsverifiering), immigrations- och tullkontroll, säkerhet, hälsa, administrativa och juridiska ändamål och testning, underhåll och utveckling av system) (vi kan använda vilken information som helst som vi samlat in från dig, på lämpligt sätt).

3. Spridning av din personliga information till tredje parter

3.1 Din personliga information kan delas inom Wizz Air-koncernen. För mer information om Wizz Air-koncernen, klickahär. Dessutom kan vi behöva sprida din information till andra parter för att säkerställa ett smidigt tillhandahållande av produkter, tjänster och information som du begär.

3.2. Vi kan även sprida din personliga information till tredje parter för de ändamål som beskrivs i denna Policy:

- resebyråer och andra tredje parter genom vilka du bokar resor eller andra tjänster;
- tredje parts tjänstleverantörer vars tjänster du köpt (såsom försäkring, transfertjänst) på vår webbplats, i vår app eller via vårt callcenter;
- våra partner i lojalitetprogram som du gått med i;
- marktjänstföretag och flygplatser för att tillhandahålla tjänster du begärt;
- kreditkortsföretag, betaltjänstleverantörer för att behandla betalningar som du påbörjat på vår webbplats, i vår app eller via vårt callcenter;
- tredje parter som utför kundundersökningar å våra vägnar;
- andra tredje parts tjänstleverantörer som vi anlitat för bland annat databehandling;
- tredje parter, såsom advokatbyråer och domstolar, för att verkställa eller tillämpa ett kontrakt med dig;
- regeringsmyndigheter eller ordningsmakter såsom polis och regleringsmyndigheter på deras begäran och endast så som gällande lag kräver eller för att skydda våra rättigheter eller våra kunders, personals och tillgångars säkerhet.

3.3. Resebyråer och andra tredje parter. När du köper någon tjänst hos vår biljettförsäljningsrepresentant på en flygplats samtycker du härmed uttryckligen till behandlingen av din personliga information av biljettförsäljningsrepresentanten i enlighet med denna Policy. Klicka här för att se vilken juridisk enhet som kommer att behandla din personliga information.

3.4. Tredje parts tjänstleverantörer. När du köper en tjänst av en tredje parts tjänstleverantör på vår webbplats, i vår app eller via vårt callcenter överför vi din personliga information för att underlätta köpet.

Informationen som behandlas av dessa tredje parter kan även styras av deras egna sekretesspolicyer. Läs sekretesspolicyerna på sådana tredje parters webbplatser om du vill ha mer information om hur de bearbetar information. I vissa fall måste både våra och en sådan tredje parts villkor och sekretesspolicyer godkännas för att du ska kunna få tillgång till tjänsten.

Vidare mottar vi även information om dig från tredje parter, till exempel när du deltar i något lojalitetsprogram.

För mer information om dataöverföring till/från tredje parter, klicka här.

3.5. Callcenter. Vi anlitar tredje parts leverantörer för att tillhandahålla dig callcenter-tjänster. Du kan läsa mer om dessa leverantörer här. Callcentret behandlar din personliga information i enlighet med denna Policy. Samtalet spelas in och kan kopplas till annan bokningsinformation för att säkerställa kvalitet och för eventuella framtida klagomål. Klagomål som skickas in elektroniskt, via post eller mejl arkiveras också och kan kopplas till annan bokningsinformation för eventuella framtida klagomål.

3.6. Gränspolis och immigrationsmyndigheter. I vissa länder måste Wizz Air enligt lag ge gränskontrollmyndigheter tillgång till boknings- och resinformation. Därför kan information som vi har om dig och dina resplaner lämnas över till tull- och immigrationsmyndigheter på din utreseort eller destination.

Dessutom kräver lagen i många länder att Wizz Air samlar in pass och tillhörande information från alla passagerare innan resan till eller från dessa länder. Wizz Air kommer att tillhandahålla denna information till relevanta tull- och immigrationsmyndigheter, när så krävs.

4. Säkerhet

4.1 Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din personliga information skyddas mot oavsiktlig eller olovlig förstörelse eller oavsiktlig förlust, ändring, otillåten spridning eller åtkomst, i synnerhet där behandlingen innebär överföring av information genom ett nätverk samt mot all annan olaglig form av behandling. Vi är särskilt noga med säker överföring av personlig och ekonomisk information. Denna information överförs från din dator till bokningsservern hos Wizz Air via krypterade kanaler som har stöd för den senaste SSL-tekniken (Secure Socket Layer).

4.2 Om vi överför information till ett land utanför EU i enlighet med denna Policy kan vi inte garantera att informationen kommer att skyddas i enlighet med EU:s dataskyddslagar och -föreskrifter.

Genom att fortsätta att använda våra tjänster och genom att tillhandahålla oss din personliga information samtycker du uttryckligen till sådana överföringar, lagring och behandling av din personliga information utanför det land du är bosatt i och utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet, inklusive till länder enligt vars lagar du kan ha färre lagliga rättigheter.

5. Användning av din personliga information i marknadsföringssyften eller andra syften.

5.1 Under användandet av vår webbplats lagras kakor på din enhet genom din webbläsare. Läs mer om vilka kakor Wizz Air använder genom att klicka här. Vårt mål är att garantera att vår webbplats erbjuder besökare det de letar efter och ger dem den mest relevanta marketingkommunikationen. För att uppnå detta mål kan vi använda din information i analytiska syften, för kvalitetsförbättringar, för utveckling av tjänster, för att förbättra webbplatsens prestanda, för att mäta framgången av våra reklamkampanjer eller för att skräddarsy tjänster efter dina behov. I dessa syften kan vi överföra information om dig som inte är identifierbar, som t.ex., men ej begränsat till, anonym demografisk information och onlinebeteende till våra kontrakterade partners (t.ex. de tjänsteleverantörer som nämns i paragraf 3 eller banker som utfärdar WIZZ-märkta betalkort, med speciella förmåner). Vi lagrar information som din webbläsare eller enhet skickar till vår webbplats under bokningsprocessen. Ingen sådan information kommer att spridas till tredje parter förutom i samlade, ej personligt identifierbara former.

5.2 Du kan motta specialerbjudande från oss om du har begärt sådan kommunikation genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev eller om du tillhandahållit oss dina uppgifter när du deltog i en tävling eller registrerade dig för en kampanj eller om du blev medlem i Wizz Discount Club. Genom att prenumerera på nyhetsbrev, bli medlem i Wizz Discount Club eller tillhandahålla dina uppgifter såsom anges ovan, går du uttryckligen med på, samtidigt som du är medveten om informationen om databearbetning, att ta emot direkta marknadsföringskommunikationer, inklusive direkt marknadsföring eller speciella erbjudanden för Wizz Air eller våra kontrakterade partners (t.ex. banker som utfärdar WIZZ-märkta betalkort med särskilda förmåner). För att vi ska kunna skicka sådana direkta marknadsföringskommunikationer/speciella erbjudanden bearbetar vi följande information: namn och mejladress eller telefonnummer.

5.3 Sådant samtycke är frivilligt. Du kan avsluta prenumerationen när som helst utan anledning, utan kostnad, genom att klicka här eller på länken som finns i alla nyhetsbrev eller genom att ändra dina inställningar i din Wizz-profil eller genom att skicka ett brev till 1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér (BUD International Airport) Building 221.

6. Övrigt

6.1 Om du registrerar dig på vår webbplats tar vi för givet att du samtycker till att vi behandlar din information som tillhandahålls oss under registreringsprocessen och du kommer inte att behöva ange din information igen vid framtida bokningar.

6.2 När du bokar kommer du att få en bekräftelsenummer. Detta står i bekräftelsemeddelandet som du får efter bokningen. Vi råder dig att hålla bekräftelsenumret hemligt vid alla tillfällen. Om du avslöjar ditt bekräftelsenummer för andra kan de komma åt din bokningsinformation och din resplan via vårt system.

6.3 Din personliga information och kontrakten som sluts mellan dig och Wizz Air förvaras i vårt bokningssystem. Om du vill få information om ditt passagerarregister eller annan information som sparas av Wizz Air, om informationsbearbetning och enheter som bearbetar information (om någon), eller om du vill be att din information ändras eller raderas ska du kontakta oss genom att välja kategorin ”Allmänna frågor/förfrågningar avseende sekretesspolicyn” på denna länk.

6.4 Vad gäller databehandling som faller under Informationslagens omfattning har du rätt till följande rättigheter och kompensationer:

Du har rätt att begära information om hur din information bearbetas och att begära att din personliga information raderas eller blockeras. Om det tillåts enligt gällande lagar kan du även motsätta dig databehandlingen. I det oförutsedda fall när rättigheterna som rör den personliga informationen kränks kan du vända dig till den Ungerska myndigheten för dataskydd och informationsfrihet ((Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telephone: +36-1+391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) eller till kompetent domstol. Dina detaljerade rättigheter och kompensationer anges i underkapitlen 13-17 och underkapitel 30 av Informationslagen.

6.5 Om vi ändrar denna Sekretesspolicy kommer vi att publicera den uppdaterade versionen av den på vår webbplats, wizzair.com.

6.6 Vi behandlar din personliga information under tiden som krävs för att utföra ändamålen ovan eller under den begränsade tidsperiod som anges av gällande lagar.

6.7 Webbplatsen wizzair.com tillhandahåller länkar till andra webbplatser för att göra det enkelt för dig och ge dig tillgång till information. Tänk på att dessa platser kan ägas och drivas av andra företag och organisationer som kan ha andra policyer om säkerhet och sekretess. Wizz Air har ingen kontroll över och ansvarar inte för information, material, produkter eller tjänster som finns på eller är tillgängliga genom dessa webbplatser.

6.8 Denna Sekretesspolicy gäller från 31 augusti 2015.