Cookies på Wizz Airs webbplats

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse på vår webbplats. Om du fortsätter att bläddra på Wizz Airs webbplats utan att ändra dina inställningar för cookies, antar vi att du går med på att ta emot alla cookies på Wizz Airs webbplats. Du kan ändra dina inställningar för cookies när som helst. Mer information finns i vår policy om cookies.

Wizz Air

Wizz AirWizz

myWizz
myWizz
Check in
LÄGG TILL VÄSKA
Hitta bokningar

Ange ditt användarnamn (e-postadress). Vi skickar ett nytt lösenord till din registrerade e-postadress.


Registrera

SEKRETESSPOLICY

1. Bakgrund

Wizz Air Hungary Airlines Ltd. (“WAH”) och/eller Wizz Air Ukraine Airlines LLC (“WAU”) är särskilt uppmärksamma på dataskydd. All information som bearbetas av WAH och WAU görs enligt relevanta ungerska, eller, som lämpligt, ukrainska dataskyddslagar och utförs i enlighet med den här policyn WAH finns registrerat i registret som upprätthålls av den ungerska nationella myndigheten för dataskydd och informationsfrihet under nummer 01001.


2. Information som vi ber om och hur vi använder den


2.1 Information:

För att vi ska kunna bearbeta din bokning och utföra lufttransporttjänsten samt eventuella relaterade aktiviteter (t.ex. fakturering, bokföring, efterlevnad av säkerhetsregler, tullkontroll osv.) behöver vi viss personlig information ifrån dig. Vi samlar in informationen som du tillhandahåller när du gör din bokning (inklusive namn, adress, telefonnummer, e-postadress, betalkortsnummer, information om speciella krav) eller när du söker efter biljetter eller andra produkter eller tjänster på vår webbplats och andra platser som du kan få åtkomst till via vår webbplats.

2.2 Hur vi använder din information:

Vi använder din information till att tillhandahålla våra tjänster. Din information används i huvudsak så att vi ska kunna uppfylla dina krav. Informationen kan användas och sparas i följande syften: bokföring, fakturering och granskning, verifiering av betalkort och kontroller som förhindrar bedrägeri, immigrations- och tullkontroll, säkerhet, systemtest, underhåll, förbättring och utveckling, hälsa, i administrativa och juridiska syften samt för statistiska och marknadsföringsanalyser. Vi kan också använda din information till att kommunicera med dig i administrativa eller verksamhetssyften, som t.ex. flygändringar.

Vi sparar informationen som du tillhandahåller från tid till annan, inklusive din inköpshistorik och information som vi samlar in när du använder våra tjänster.

2.3 Ditt medgivande:

När du tillhandahåller din personliga information går du uttryckligen med på att WAH/WAU (som lämpligt) bearbetar din personliga information i enlighet med den här policyn och relevanta lagar och föreskrifter, inklusive att informationen används av anställda på WAH/WAU och att informationen överförs inom eller utanför Ungern eller Ukraina enligt informationen häri. Om du har speciella krav eller ber om speciell hjälp genom att ge oss information som relaterar till ditt fysiska tillstånd, går du med på och godkänner att vi använder och, i den mån det är nödvändigt, att vi överför sådan information så att vi kan vidta åtgärder för att tillhandahålla den här tjänsten.

2.4 Bearbetning av din information av WAH baseras på förordningen 25/1999 (II. 12.) och ditt frivilliga medgivande. Bearbetning av din information av WAU baseras på den ukrainska dataskyddslagen från 1 juni 2010 nr. 2297-VI med ändringar (lagen om personlig information) och ditt frivilliga medgivande.

3. Avslöjande till tredje parter och till enheter som bearbetar information

3.1 Det kan bli nödvändigt att avslöja din information till tredje parter för att göra det möjligt för oss tillhandahålla de produkter, information och tjänster som du ber om utan att problem uppstår. I dessa och ovannämnda (se ”Hur vi använder din information”) syften kan vi låta andra parter få tillgång till din information om parterna har som uppgift att bearbeta informationen i de syften som står i den här policyn eller i andra syften som du har godkänt.

Härmed meddelar vi dig om och du går uttryckligen med på att din information avslöjas, utan föregående meddelanden inför ett sådant avslöjande, av WAU till följande informationsbearbetare som arbetar för WAU: Wizz Air Hungary Airlines Ltd.; ContactCenter LTD (ТОВ «КонтактЦентр»), och till alla markhanteringsrepresentanter som tillhandahåller tjänster till WAU. Varken WAH eller WAU ansvarar för eventuella skador som uppstår p.g.a. att informationen används av tredje parter enligt ovan, i den utsträckning det tillåts under gällande lag.

Om du köper din WAH- eller WAU-biljett via WAH:s och WAU:s kontrakterade biljett- och markhanteringsrepresentanter går du automatiskt med på att din personliga information bearbetas av parter som bearbetar data åt WAH respektive WAU.

3.2 Din information kan vidarebefordras till filialer inom eller utanför den Europeiska unionen. När du ger oss information är du medveten om och går med på att vi kan överföra din personliga information till våra filialer.

3.3 Vi kan också vidarebefordra din information till myndigheter eller polisen om de begär den, enligt gällande lag.

3.4 Vi gör vissa erbjudanden från tredje parter tillgängliga via vår webbplats. Om du väljer att acceptera ett sådant erbjudande (t.ex. försäkring, transfertjänster eller SMS-bekräftelse) som tillhandahålls av tredje parter, så avslöjar vi din kontakt- och faktureringsinformation samt annan information till den tredje part som tillhandahöll erbjudandet i den utsträckning den tredje parten behöver tillgång till sådan information, och, genom att beställa sådana tjänster går du uttryckligen med på att din information avslöjas utan föregående meddelande. När vi överför din personliga information anstränger vi oss till det yttersta att efterleva gällande lagar, för att se till att även tredje parter efterlever dessa lagar och för att skaffa alla nödvändiga tillstånd (om sådana krävs).

3.5 Tredje parter som tillhandahåller tjänster:

- vid försäkring: AIG Europe Limited, London, (the AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, United Kingdom) och respektive lokala filialer och dotterbolag (filial i Belgien, filial i Bulgarien, filial på Cypern, filial i Tjeckiska republiken, AIG Europe Limited sivuliike, filial i Frankrike, filial i Grekland, Magyarországi Fióktelep, filial på Irland, Rappresentanza Generale per l’Italia, AIG Europe Limited Nederländerna, AIG Europe Limited (NUF), AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, AIG Europe Limited (Sucursal en España), AIG Europe Limited UK Filial i Sverige AIG Europe Limited Londra - Sucursala Bucuresti Zurich Branch);

- vid transfer: P-AIR Magyarország Kft. (1034 Budapest, Csillaghegyi street 19-21., Ungern, www.p-airbus.com)

- vid bokning på vissa flyg enligt vad som beskrivs i bokningssystemet: Travellink AB (Box 1108, SE 172 22 Sundbyberg, Sweden)

- vid SMS-bekräftelse: 15below.com Ltd. (Lyndean House, 43-46 Queens Road, Brighton, BN1 3XB, UK, www.15below.com)

Tjänster som tredje parter tillhandahåller kan styras av deras egna sekretesspolicyer. Läs sekretesspolicyerna på sådana tredje parters webbplatser om du vill ha mer information om hur de bearbetar information. I vissa fall måste både våra och en sådan tredje parts villkor och sekretesspolicy godkännas för att du ska kunna få tillgång till tjänsten.

4. Säkerhet

4.1 Vi vidtar skäliga tekniska och säkerhetsåtgärder för att se till att din personliga information skyddas och sparas på ett säkert sätt samt att den skyddas från obehörig tillgång och att ingen ändrar eller raderar den utan tillstånd. Vi är särskilt uppmärksamma på att personlig och finansiell information överförs på ett säkert sätt. Informationen överförs från din dator till Wizz Airs och/eller WAU:s bokningsservice via krypterade kanaler med hjälp av den allra senaste SSL-tekniken (Secure Socket Layer).

4.2 Om vi överför information till ett land utanför EU eller Ukraina i enlighet med den här policyn kan vi inte garantera att informationen skyddas i enlighet med EU:s förordningar eller Ukrainas lagar.

5. Användning av din personliga information i marknadsförings- eller andra syften.

5.1 Vi försöker se till att vår webbplats erbjuder besökare precis det de letar efter. För att kunna uppnå det här målet kan vi använda din information i analytiska syften, för att förbättra kvalitet eller utveckla tjänster, för att förbättra webbplatsens prestanda, för att mäta hur framgångsrika våra reklamkampanjer är eller för att skräddarsy tjänster efter dina förfrågningar. I dessa syften kan vi överföra information om dig som inte är identifierbar, som t.ex., men ej begränsat till, anonym demografisk information och onlinebeteende till våra kontrakterade partners (t.ex. de tjänsteleverantörer som nämns i paragraf 3.5 eller banker som utfärdar WIZZ-märkta betalkort, med speciella förmåner). Ingen sådan information avslöjas för tredje parter, förutom i sammanställt format där det inte går att identifiera enskilda personer.

5.2 Genom att prenumerera på nyhetsbrev går du uttryckligen med på, samtidigt som du är medveten om informationen om databearbetning, att ta emot direkta marknadsföringskommunikationer, inklusive direkt marknadsföring eller speciella erbjudanden för Wizz Air/WAU eller våra kontrakterade partners (t.ex. banker som utfärdar WIZZ-märkta betalkort med särskilda förmåner). För att vi ska kunna skicka sådana direkta marknadsföringskommunikationer/speciella erbjudanden bearbetar vi följande information: namn, e-postadress.

5.3 Du ger ditt tillstånd frivilligt. Du kan när som helst säga upp din prenumeration utan att ange varför och utan kostnad via följande länk: http://wizzair.com/sv-SE/NewsletterUnsubscribe , eller länken som står i varje nyhetsbrev, eller genom att ändra inställningarna i din Wizz-profil.

6. Diverse

6.1 Om du registrerar dig på vår webbplats antar vi att du går med på att vi bearbetar den information som du angav under registreringsprocessen och du behöver inte ge oss din information igen när du bokar igen.

6.2 När du gör en bokning får du ett bekräftelsenummer. Detta står i bekräftelsemeddelandet som du får efter bokningen. Vi råder dig att hålla bekräftelsenumret hemligt vid alla tillfällen. Om du avslöjar din bekräftelsekod för andra kan de komma åt din bokningsinformation och din resplan via vårt system.

6.3 Din personliga information och de kontrakt som upprättats mellan dig och WAH respektive WAU sparas i vårt bokningssystem. Om du vill få information om ditt passagerarregister eller annan information som sparas av WAH respektive WAU om informationsbearbetning och enheter som bearbetar information (om någon), eller om du vill be att din information ändras eller raderas ska du kontakta oss genom att välja kategorin ”Allmänna frågor/förfrågningar avseende sekretesspolicyn” på http://wizzair.com/sv-SE/Claims .

6.4 Med avseende på eventuell informationsbearbetning som faller inom ramen för den ungerska akten CXII från 2011 om informationssjälvbestämmelse och informationsfrihet har du följande rättigheter och rätt till gottgörelse:

Du har rätt att begära information om hur din information bearbetas och att begära att din personliga information raderas eller blockeras. Om gällande lag tillåter, kan du även protestera mot att din information bearbetas. Om, mot förmodan, en lagöverträdelse av rättigheten till din personliga information inträffar har du rätt att vända dig till den ungerska dataskyddsmyndigheten (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36-1+391-1400; telefax: +36-1-391-1410; e-postadress: ugyfelszolgalat@naih.hu) eller till en kompetent domstol. Vilka rättigheter och förfaranden som du kan tillämpa beskrivs i paragraf 13‒17 och underkapitlet 30 i Akt CXII från 2011 om informationssjälvbestämmelse och informationsfrihet eller i artikel 8 i dataskyddslagen.

6.5 Med avseende på eventuell informationsbearbetning av WAU som faller inom ramen för dataskyddslagen kan du vända dig till Ukrainas statliga tjänst om dataskydd (Державнa служба України з питань захисту персональних даних, 15 Maryny Raskovoi St. 02660 Kyiv, Ukraine; telefone: +38 044 5176800; fax: +38 044 5176800; e-postadress: info@zpd.gov.ua) till 31 december 2013, och fr.o.m. 1 januari 2014 – till det ukrainska parlamentets kommissionär för mänskliga rättigheter(Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, 21/8 Instytutska St., 01008 Kyiv, Ukraine; telefone: +38 044 253-75-89; e-postadress: hotline@ombudsman.gov.ua) eller till en kompetent domstol.

6.6 Vi bearbetar din personliga information under den period som krävs för att utföra ovannämnda syften eller under den tid som förordnas i relevant lag.

6.7 Webbplatsen wizzair.com tillhandahåller länkar till andra webbplatser för att göra det enkelt för dig och ge dig tillgång till information. Tänk på att dessa platser kan ägas och drivas av andra företag och organisationer som kan ha andra policyer om säkerhet och sekretess. Varken WAH eller WAU har någon kontroll över och tar inget ansvar för information, material, produkter eller tjänster som dessa webbplatser innehåller eller gör tillgängliga.

6.8 Medan du använder vår webbplats sparar webbläsaren cookies på din enhet. Läs mer om cookies som används av Wizz Air/WAU genom att klicka här . Vi sparar information som din webbläsare och enhet skickar till vår webbplats under bokningsprocessen. Vi använder bara sådan information i sammanställt format i statistiska syften, så att vi kan fortsätta att utveckla de tjänster vi erbjuder.

6.9 Den här sekretesspolicyn gäller fr.o.m. november 2013.