Права лица на које се односе подаци

Као што је наведено у Обавештењу о приватности, као лице на које се односе подаци, ви имате права наведена у наставку која се односе на обраду ваших личних података у складу са Општом уредбом ЕУ о заштити података о личности (Одредба (ЕУ) 2016/679).

Унесите релевантне информације у поље у наставку и изаберите право које желите да искористите или опишите захтев.

Очекујемо да ћемо одговорити у року од месец дана од пријема потпуно попуњеног обрасца и доказа идентитета. Можемо да продужимо рок за још два месеца ако је потребно за ваш захтев.

Информације које нам пружате у овом обрасцу користимо искључиво да бисмо идентификовали вас и личне податке у вези са вашим захтевом, као и да бисмо одговорили на ваш захтев. Ако нам пошаљете такве личне податке, које ми не обрађујемо, задржаћемо их у периоду од 6 година по завршетку обраде вашег захтева.