Informacioni dhe shërbimet

Regjistrim automatik

|Regjistrimi automatik

Ju regjistron automatikisht në fluturim juve dhe bashkudhëtarët tuaj 50 orë përpara orës së planifikuar të nisjes. Regjistrimi automatik ofrohet për të gjitha prenotimet. Thjesht sigurohuni t'ia shtoni shërbimin çdo personi dhe çdo pjese të udhëtimit të tyre.

Renditur - kartat tuaja të imbarkimit

Pas regjistrimit nga shërbimi i "Regjistrimit automatik", kartat e imbarkimit ju dërgohen automatikisht (për prenotimet që përfshijnë deri në 10 pasagjerë). Nëse prenotimi juaj përmban mbi 10 pasagjerë, gjithkush do të regjistrohet, por kartat e imbarkimit nuk do të dërgohen me email. Secili pasagjer duhet ta marrë nga wizzair.com.

Pyetjet më të shpeshta

Pyetjet më të shpeshta

Regjistrimi ndodh automatikisht 50 orë përpara nisjes.