Informacioni dhe shërbimet

Regjistrim automatik

Auto check-in 50 h

|Regjistrimi automatik

Ju regjistron automatikisht në fluturim juve dhe bashkudhëtarët tuaj 50 orë përpara orës së planifikuar të nisjes. Regjistrimi automatik ofrohet për të gjitha prenotimet. Thjesht sigurohuni t'ia shtoni shërbimin çdo personi dhe çdo pjese të udhëtimit të tyre.

icons_0002_Layer-7

Renditur - kartat tuaja të imbarkimit

Pas regjistrimit nga shërbimi i "Regjistrimit automatik", kartat e imbarkimit ju dërgohen automatikisht (për prenotimet që përfshijnë deri në 10 pasagjerë). Nëse prenotimi juaj përmban mbi 10 pasagjerë, gjithkush do të regjistrohet, por kartat e imbarkimit nuk do të dërgohen me email. Secili pasagjer duhet ta marrë nga wizzair.com.

Pyetjet më të shpeshta

Pyetjet më të shpeshta

Regjistrimi ndodh automatikisht 50 orë përpara nisjes.
Atë mund ta shtoni në çfarëdo kohe deri në 4 orë përpara nisjes së fluturimit tuaj.
"Regjistrimi automatik" duhet të shtohet individualisht, të dy në secilën pjesë të udhëtimit dhe për secilin prenotim të pasagjerit.
Nëse mund ta shtosh nga interneti në aeroportin tënd, atëherë mund të shtosh "Regjistrim automatik".
Titullari i rezervimit e merr kartën e vet dhe të të tjerëve të imbarkimit në prenotim përmes emailit. Kartat e imbarkimit dërgohen menjëherë pas regjistrimit tënd. Mund dhe t'i hapësh përmes itinerarit tënd në internet.
Disa aeroporte pranojnë karta elektronike, por nëse jo, sigurohuni t'i printoni për çdo rast kartat tuaja të imbarkimit.
Po. "Regjistrimi automatik" përfshihet në paketën WIZZ Plus, por mund dhe të shtohet nëse keni WIZZ Flex, regjistrim në aeroport, partner Flexible udhëtimi apo shërbimin WIZZ Priority në prenotimin tuaj.
Për të pasur mundësi ta shfrytëzoni më së miri "Regjistrimin automatik", na duhet t'ju shqyrtojmë numrin e telefonit të kontaktit për "Regjistrimin automatik" për të udhëtuar në zonën Shengen dhe t'ju shqyrtojmë dokumentet e udhëtimit për udhëtimin jashtë Shengenit.
Jo, mjafton ta dorëzosh këtë informacion vetëm një herë.
Atë mund ta shtoni kur prenotoni fluturimin, kur përdorni "ngrirjen e biletës" dhe në faqen e itinerarit tuaj; në përgjithësi, nuk do ta gjeni në vende të tjera në faqen tonë.
Ne ju kërkojmë ta paraqisni këtë informacion në faqen e itinerarit tuaj dhe mund të shtohet deri në 4 orë përpara planifikimit të fluturimit tuaj. Pas kësaj, nuk do të funksionojë më!

Po, ne do ta rimbursojmë atë tarifim nëse ju anulohet fluturimi apo nëse keni ndryshuar planet tuaja të fluturimit përmes anulimit me WIZZ Flex mbi 14 ditë përpara orës së planifikuar të përplasej.

Regjistrimi juaj automatiknuk është i rimbursueshëm nëse e keni ndryshuar fluturimin tuaj pa WIZZ Flex, në rastet kur keni prenotuar "Regjistrimin automatik" për një aeroport ku ju duhet të regjistroheni manualisht apo nëse jeni regjistruar tanimë manualisht.

Jo, ishte detyrimi juaj ta shtonit atë informacion në përputhje me kushtet e shërbimit "Regjistrimit automatik".
Jo, "Regjistrimi automatik" do t'ju regjistrojë automatikisht, por ju lejohet të regjistroheni manualisht në një çast të mëhershëm. Në raste të tilla, ju nuk gëzoni drejtën e rimbursimit.
Për fat të keq, asnjë rimbursim nuk mund të bëhet në raste të tilla.