Keni një shfletues shumë të vjetër interneti
Ne nuk e mbështesim këtë version të shfletuesit tuaj!
Këtë faqe po e shikoni pasi kemi pikasur një shfletues të vjetër ose të pambështetur interneti. Për të vijuar shfletimin në wizzair.com dhe për të pasur një përdorim optimal gjatë shfletimit, ju rekomandojmë të përditësoni shfletuesin e internetit.
Këto janë rekomandimet tona:
Mozilla Firefox
Shkarkim falas
Google Chrome
Shkarkim falas

Informacioni dhe shërbimet

Pajisjet elektronike në bord

electronic_devices_onboard_flight_mode

MODALITETI I AVIONIT

Përdorini në modalitet avionit celularët, lexuesit elektronikë dhe tabletat në të gjitha fluturimet tona.

 

electronic_devices_onboard_takeoff_landing

NGRITJA DHE ZBRITJA E AVIONIT

Pajisjet e mëdha elektronike duhet të futen brenda gjatë ngritjes dhe zbritjes së avionit.

 

electronic_devices_onboard_no_restrictions

PA KUFIZIME

Stimuluesit kardiakë, aparatet e dëgjimit, implantet mjekësore, neurostimuluesit elektronikë, mund të përdoren pa kufizime.

 

Pyetjet më të shpeshta

Pyetjet më të shpeshta

Po, mund të merrni me vete cigare elektronike, duke përfshirë purot elektronike dhe avullues të tjerë me bateri, për përdorim personal dhe vetëm në bagazhin e dorës. Ndalohet mbajtja e cigareve elektronike në bagazhet e regjistruara. Karikimi i këtyre pajisjeve dhe/ose i baterive në bordin e avionit nuk lejohet dhe duhet të merrni masa për të parandaluar aktivizimin a paqëllimshëm.

Vini re se përdorimi i cigareve elektronike është i ndaluar në bordin e avionit.

Jo, fatkeqësisht, për arsye sigurie, nuk ju lejohet të merrni pajisje të tilla, as në bord as në bagazhet e regjistruara.