Keni një shfletues shumë të vjetër interneti
Ne nuk e mbështesim këtë version të shfletuesit tuaj!
Këtë faqe po e shikoni pasi kemi pikasur një shfletues të vjetër ose të pambështetur interneti. Për të vijuar shfletimin në wizzair.com dhe për të pasur një përdorim optimal gjatë shfletimit, ju rekomandojmë të përditësoni shfletuesin e internetit.
Këto janë rekomandimet tona:
Mozilla Firefox
Shkarkim falas
Google Chrome
Shkarkim falas

Informacioni dhe shërbimet

Masa të përmirësuara shëndeti dhe sigurie

icon-face-mask

Maskat mbrojtëse

Tanimë është e detyrueshme të mbani maska mbrojtëse në bordin avionit, si për pasagjerët, ashtu edhe për ekuipazhin. Për fluturime mbi 4 orë ju rekomandojmë të merrni më shumë maska mbrojtëse. Pajimet e tjera mbrojtëse rekomandohen dhe mirëpriten.

 

icon-social-distancing-hygiene-measures

Masat e distancimit fizik dhe të higjienës

Ne i dezinfektojmë plotësisht avionët tanë çdo ditë.

Ju lutemi gjithashtu që të respektoni udhëzimet e distancimit fizik brenda dhe jashtë avionit tonë. Caktimi i ndenjëseve do ta marrë parasysh këtë gjë sa herë që është e mundur.

icon-contactless-payments

Përjetimi në kabinë

Lejohen pagesa pa kontakt për deri në 25 euro.

Revista WIZZ po bën gjithashtu një pushim të shkurtër, ndaj ju rekomandojmë ta shkarkoni menynë më të fundit nga aplikacioni jonë për celularë.