Keni një shfletues shumë të vjetër interneti
Ne nuk e mbështesim këtë version të shfletuesit tuaj!
Këtë faqe po e shikoni pasi kemi pikasur një shfletues të vjetër ose të pambështetur interneti. Për të vijuar shfletimin në wizzair.com dhe për të pasur një përdorim optimal gjatë shfletimit, ju rekomandojmë të përditësoni shfletuesin e internetit.
Këto janë rekomandimet tona:
Mozilla Firefox
Shkarkim falas
Google Chrome
Shkarkim falas

Informacioni dhe shërbimet

Masa të përmirësuara për shëndetin dhe sigurinë

icon-face-mask

Maskat mbrojtëse

Tani është e detyrueshme të vishni maska mbrojtëse në bordin e avionit tonë si për pasagjerët ashtu edhe për ekuipazhin. Për fluturime mbi 4 orë ju rekomandojmë të sillni disa maska mbrojtëse. Rekomandohen dhe vlerësohen pajime të tjera mbrojtëse.

 

icon-social-distancing-hygiene-measures

Masat e distancimit fizik dhe të higjienës

Ne i dezinfektojmë plotësisht avionët tanë çdo ditë.

Ju lutemi, respektoni edhe udhëzimet për distancimin fizik dhe të higjienës personale brenda dhe jashtë avionit tonë.

icon-contactless-payments

Përvoja në bord

Lejohen pagesat pa kontakt deri në 25 €.

Ju rekomandojmë të shkarkoni menynë më të fundit në bord nga aplikacioni ynë WIZZ mobile.