Keni një shfletues shumë të vjetër interneti
Ne nuk e mbështesim këtë version të shfletuesit tuaj!
Këtë faqe po e shikoni pasi kemi pikasur një shfletues të vjetër ose të pambështetur interneti. Për të vijuar shfletimin në wizzair.com dhe për të pasur një përdorim optimal gjatë shfletimit, ju rekomandojmë të përditësoni shfletuesin e internetit.
Këto janë rekomandimet tona:
Mozilla Firefox
Shkarkim falas
Google Chrome
Shkarkim falas

Informacioni dhe shërbimet

Checkin-i dhe imbarkimi

online

Në internet

FALAS

printimi i kartës suaj të internetit 
i disponueshëm bazuar në përzgjedhjen e ndenjëses
deri në 3 orë përpara nisjes

Aplikacioni për celular

FALAS

përdorni kartën e imbarkimit për celular
në vend të kartës së imbarkimit

SHKARKO APLIKACIONIN

airport

Aeroport

PAGUAR*

merrni kartën e imbarkimit në aeroport

(më lirë nëse blihet më parë)

Accordions

Për të reduktuar kostot dhe për t’i mbajtur tarifat tona të lira, ne ofrojmë opsione falas për checkin-in në internet. Checkin-i në internet disponohet nga 30 ditë deri në 3 orë përparaorarit të programuar të nisjes së fluturimit nëse keniblerë një ndenjësegjatë rezervimit.

Në rast se nuk keni blerë ende ndenjëse me rezervimin tuaj, checkin-i do të bëhet i disponueshëm vetëm 48 orë përpara nisjes.

 • kryeni checkin-in në internet
 • printoni kartën e imbarkimit
 • paraqiteni kartën e imbarkimit të printuar në portë me dokumentet e udhëtimit jo më vonë se 30 minuta përpara orarit të nisjes së fluturimit
 • nëse keni dokumente udhëtimi jo të BE-së, ju duhet të paraqiteni në sportelin e checkin-it që t’ju kontrollojmë dokumentet dhe t’ju vulosim kartën e imbarkimit
 • nëse keni bagazhe për të lënë, shkoni te sporteli i lënies së bagazheve jo më vonë se 40 minuta përpara nisjes

Nëse udhëtoni brenda zonës Schengen nuk është nevoja të plotësoni të dhënat e dokumentit të udhëtimit gjatë procedurës së checkin-it, duke qenë se nuk ju kërkohet të jepni këto detaje.

Gjatë procesit të checkin-it në internet mund t’ju kërkohet të jepni të dhënat e vizës në disa itinerare. Nëse nuk kërkohet vizë për destinacionin tuaj, thjesht plotësoni fushën me xxxxx karaktere.

Fëmijët nën 14 vjeç duhet të jenë të shoqëruar dhe të kryejnë checkin-in në internet nga një pasagjer mbi 16 vjeç.

Mund ta ndryshoni rezervimin tuaj (përveç fluturimit dhe emrit) ose të blini shërbime shtesë edhe pas checkin-it në internet.

Ju mund ta kryeni checkin-in në internet kundrejt një tarife.

 • Paguani në kohën e rezervimit.
 • Shtoni më vonë në faqen e përmbledhjes së fluturimit.

Nëse shërbimet e checkin-it në internet nuk janë ende të disponueshme nga aeroporti juaj i nisjes, checkin-i në aeroport do të jetë falas derisa shërbimi të bëhet i disponueshëm.

Lista e aeroporteve ku nuk disponohet checkin-i në internet dhe checkin-i në aeroport është falas:

 • Dubai (vetëm për në Budapest)
 • Korfuz
 • Palma-de-Majorka
 • Tiranë (vetëm për në Budapest)
 • Saragozë
 • Moskë
 • Marrakesh, Aeroporti i Menarës

Sporteli i lënies së bagazheve zakonisht mbyllet 40 minuta përpara orarit të planifikuar të nisjes. Në disa raste, checkin-i në aeroport mbyllet më herët. Gjeni më poshtë një listë të aeroporteve ku checkin-i mbyllet më herët:

 • Aeroporti Ndërkombëtar i Bukureshtit Henri Coandă - 50 minuta përpara orarit të programuar të nisjes
 • Aeroporti i Eindhoven - 50 minuta përpara orarit të programuar të nisjes
 • Aeroporti i Budapestit (vetëm për itineraret TLV dhe PRN) - 60 minuta përpara orarit të programuar të nisjes
 • Aeroporti i Málaga - 50 minuta përpara orarit të programuar të nisjes
 • Aeroporti Ndërkombëtar i Al Maktoum - 50 minuta përpara orarit të programuar të nisjes
 • Aeroporti Malpensa i Milanos (vetëm për itineraret jashtë zonës Shengen: KUT, SKP, TGD) – 50 minuta përpara orarit të planifikuar të nisjes
 • Luton i Londrës (vetëm për itinerarin për në Tel-Aviv) – 60 minuta përpara orarit të planifikuar të nisjes
 • Luton i Londrës (për të gjitha fluturimet, përveç atyre nga Tel-Avivi) – 45 minuta përpara orarit të planifikuar të nisjes
 • Tel-Aviv, Aeroporti "Ben Gurion" - 60 minuta përpara orarit të planifikuar të nisjes
 • Marrakesh, Aeroporti i Menarës – 60 minuta përpara orarit të planifikuar të nisjes
 • Aeroporti i Ovdës – 60 minuta përpara orarit të planifikuar të nisjes
 • Agadir, Aeroporti i Al Masirës - 60 minuta përpara orarit të planifikuar të nisjes

Shkarkoni aplikacionin tonë falas për celular për AndroidiPhone !

Nëse kryeni checkin-in me aplikacion, keni opsionet e mëposhtme:

 • merrni kartën e imbarkimit përmes aplikacionit kur telefoni është i lidhur me internetin
 • vizitoni wizzair.com nga shfletuesi i celularit tuaj, vendosni kodin e konfirmimit të fluturimit dhe printoni kartën e imbarkimit
 • Nëse përdorni sistemin operativ iOS, mund ta ruani kartën e imbarkimit gjithashtu edhe në Wallet*

Disa aeroporte nuk i mbështesin ende kartat e imbarkimit për celular. Në këto raste, nuk do të krijohet kartë imbarkimi për celular dhe duhet të vizitoni wizzair.com, të gjeni rezervimin tuaj dhe të printoni kartën e imbarkimit.

*Wallet është aplikacion origjinal i Apple iPhone dhe iPod touch që është prezantuar si pjesë e iOS 9. Ky aplikacion u lejon përdoruesve të ruajnë dhe të përdorin kuponë elektronikë, karta imbarkimi për avionë, bileta treni, filma dhe bileta të tjera për evenimente, karta shpërblimesh dhe karta dhuratë.
*Wallet is a native Apple iPhone and iPod touch app that was introduced as part of iOS 9. This app allows users to store and use electronic coupons, airline boarding passes, train tickets, movie and other event tickets, reward club cards and gift cards.

Checkin-i në internet

Disponueshmëria e checkin-it në internet bazohet në zgjedhjen e ndenjëseve:

 • Nëse keni blerë një ndenjëse gjatë ose pas rezervimit tuaj: 30 ditë përpara fluturimit
 • Nëse nuk keni blerë ende ndenjëse: 48 orë përpara fluturimit të nisjes

Checkin-i në aeroport

Checkin-i fillon 2 orë dhe mbyllet 40 minuta përpara nisjes. Në disa raste, checkin-i në aeroport mbyllet më herët. Gjeni më poshtë një listë të aeroporteve ku checkin-i mbyllet më herët:

 • Aeroporti Ndërkombëtar i Bukureshtit Henri Coandă - 50 minuta përpara orarit të programuar të nisjes
 • Aeroporti i Eindhoven - 50 minuta përpara orarit të programuar të nisjes
 • Aeroporti i Budapestit (vetëm për itineraret TLV dhe PRN) - 60 minuta përpara orarit të programuar të nisjes
 • Aeroporti i Málaga - 50 minuta përpara orarit të programuar të nisjes
 • Aeroporti Ndërkombëtar i Al Maktoum - 50 minuta përpara orarit të programuar të nisjes
 • Aeroporti Malpensa i Milanos (vetëm për itineraret jashtë zonës Shengen: KUT, SKP, TGD) – 50 minuta përpara orarit të programuar të nisjes
 • Aeroporti Luton i Londrës (vetëm për itinerarin Tel-Aviv) – 60 minuta përpara orarit të programuar të nisjes
 • Aeroporti Luton i Londrës (për të gjitha fluturimet përveç nga Tel-Avivi – 45 minuta përpara orarit të programuar të nisjes
 • Aeroporti Ben Gurion i Tel-Avivit - 60 minuta përpara orarit të programuar të nisjes

Nëse keni kërkesa të posaçme, nevoja të posaçme ose udhëtoni me asistencë të rezervuar paraprakisht, kaloni nga checkin-i 2 orë përpara orarit të programuar të nisjes, për t'u siguruar që ta përfundojmë në kohë procedurën e checkin-it.

Ju nuk mund të sillni artikujt e mëposhtëm në bordin e avionit ose në zonat e kufizuara të sigurisë së aeroportit në aeroport.

Nëse nuk arrini:

 • të përfundoni procedurat e checkin-it brenda afatit
 • të paraqiteni në checkin ose në portën e imbarkimit në kohë

rezervimi juaj do të anulohet dhe nuk do të jeni në gjendje të imbarkoheni. Ne do t’ju rimbursojmë shumën e tarifës totale të fluturimit pas zbritjes së shumave të tarifës për shërbime të tjera dhe një tarifë për mbrojtjen e ndenjëses prej 80 €.

Ne sugjerojmë të blini sigurim për të mbuluar humbjet tuaja në këto raste.

Ju duhet të paraqiteni në portën e imbarkimit jo më vonë se 30 minuta përpara kohës së nisjes së programuar të nisjes.

Dokumentet

Ju duhet të paraqisni të njëjtat dokumente udhëtimi që keni përdorur për checkin-in në internet te kontrolli i sigurisë në aeroport dhe portën e imbarkimit.

Ju lutemi sigurohuni që të zotëroni të gjitha dokumentet e nevojshme të udhëtimit, siç është pasaporta dhe viza. Nëse nuk jeni i sigurt se cilat janë kërkesat e sakta të hyrjes për destinacionin tonë, kontrolloni pranë përfaqësisë përkatëse në vendin tuaj përpara udhëtimit. Ne nuk mund të marrim përgjegjësinë nëse ju refuzohet imbarkimi për shkak të mungesës së dokumenteve të nevojshme të udhëtimit.

Nëse udhëtoni me një foshnjë, ju duhet të printoni dhe të paraqisni kartën e imbarkimit të foshnjës te porta.

Porta

Ekranet e informacionit në aeroport do t’ju tregojnë se në cilën portë duhet të shkoni pas checkin-it dhe kontrollit të sigurisë. Nëse përdorni checkin-in në aeroport, personeli në terren mund t’ju japë informacione rreth portës ku duhet të shkoni.

Artikujt duty-free

Artikujt e blerë pas checkin-it dhe kontrolleve të sigurisë mund të merren në bord. 

Të ngjashme

Imbarkimi prioritar

Pyetjet më të shpeshta

Pyetjet më të shpeshta

Jo. Kartën e imbarkimit duhet ta printoni dhe ta paraqisni vetëm nëse keni kryer rezervimin në internet. Nëse checkin-i në internet është i padisponueshëm nga aeroporti i nisjes, ju duhet të shkoni te sporteli i checkin-it dhe të paraqisni vetëm dokumentin e udhëtimit (pasaportën ose kartën e identitetit).

Ju duhet të paraqisni në aeroport të njëjtin dokument udhëtimi me të cilin kryet checkin-in në internet. Nëse jepni numrin e kartës së identitetit gjatë checkin-it, ju nuk mund të udhëtoni me pasaportë dhe anasjelltas. 

Nëse udhëtoni brenda zonës Schengen, nuk është nevoja të plotësoni të dhënat e dokumentit të udhëtimit. Thjesht kryeni procedurën e checkin-it në internet. Ju duhet të udhëtoni me kartën e identitetit ose me pasaportën, por nuk kërkohet që të jepni të dhënat e dokumentit të udhëtimit. 

Checkin-i nga interneti ofrohet nga 30 ditë deri në 3 orë përpara orarit të planifikuar të nisjes nëse keni blerë një ndenjëse gjatë rezervimit tuaj. Në rast se nuk keni blerë ndenjëse me rezervimin tuaj, checkin-i do të ofrohet vetëm 48 orë përpara nisjes për çdo fluturim individual.

Mund dhe të shkarkoni aplikacionin për celularë nga Wizz Air dhe ta kryeni checkin-in përmes aplikacionit. Për disa vendndodhje, checkin-i në internet nuk është i disponueshëm. Në këto raste të veçanta, mund ta kryeni checkin-in pa pagesë në aeroport. Nëse ende keni probleme me checkin-in, kontaktoni me qendrën telefonike të Wizz Air!

Përdorni wizzair.com që të printoni kartën e imbarkimit dhe merreni me vete në aeroport!

Nëse nuk keni caktuar ndenjëse për fluturimin e kthimit, checkin-i do të hapet deri në 48 orë përpara nisjes së fluturimit.

Kur kryeni checkin-in në internet, sigurohuni që të vendosni saktë të dhënat e dokumenteve të udhëtimit. Nëse keni bërë një gabim, për korrigjime ju lutemi kontaktoni me Call Center-in e Wizz Air.

 

Checkin-et në aeroport mund të blihen gjatë ose pas rezervimit duke shtuar checkin-in në aeroport te rezervimi juaj te faqja e planit të udhëtimit ose përmes Call Center-it të Wizz Air. Checkin-i në aeroport i nënshtrohet një tarife të pagueshme për çdo pasagjer dhe për çdo fluturim. Checkin-i i blerë në aeroport i nënshtrohet një tarifemë të lartë.

Nëse checkin-i në internet nuk është i disponueshëm nga aeroporti juaj i nisjes, checkin-i në aeroport do të jetë falas derisa shërbimi të bëhet i disponueshëm.

Po. Duhet të kryeni checkin-in e instrumentit tuaj muzikor me të njëjtat të dhëna të dokumenteve të udhëtimit që përdorët për checkin-in tuaj.

Nëse udhëtoni me foshnjë, duhet të kryeni checkin-in edhe për të me një kartë të printuar imbarkimi. Nëse karta e imbarkimit të foshnjës mungon, kontaktoni me Call Center-in e Wizz Air.

Ju mund të kryeni checkin-in në internet si zakonisht. Nëse udhëtoni me bagazh që duhet ta regjistroni, shkoni te sporteli i lënies së bagazheve jo më vonë se 40 minuta përpara orarit të nisjes së fluturimit.

Sigurohuni që të keni një kartë imbarkimi të printuar, ndryshe do t’ju kërkohet të paguani një tarifë checkin-i në aeroport. Në disa aeroporte sporteli i checkin-it funksionon edhe si sporteli i lënies së bagazheve.

 

Ju mund të shtoni shërbime shtesë në rezervimin tuaj edhe pasi keni kryer checkin-in. Nëse keni shtuar Imbarkim prioritar ose Zgjedhje të ndenjëses në rezervim, duhet

- të riprintoni kartën e imbarkimit ose

- të vazhdoni te sporteli i checkin-it në aeroport për të marrë një etiketë adezive që reflekton ndryshimet në kartën ekzistuese të imbarkimit.

Ju mund gjithashtu të ndryshoni fluturimin dhe emrin e pasagjerit deri në 4 orë përpara nisjes së fluturimit në internet ose përmes Call Center-it Wizz Air. Do t’ju kërkohet të paguani një tarifë për ndryshimin. Nëse e kërkoni ndryshimin përmes Call Center-it të Wizz Air do t’ju tarifohet gjithashtu një tarifë për transaksionin. Kjo Tarifë e transaksionit të Call Center-it nuk është e rimbursueshme.

Nëse dëshironi të ndryshoni datën, orën ose itinerarin e fluturimit për disa prej pasagjerëve në rezervim, ju duhet të kontaktoni me Call Center-in për asistencë. Në këtë rast, nuk aplikohet Tarifa e transaksionit të Call Center-it.

Vini re se nëse keni ndryshuar fluturimin ose emrin e pasagjerit, duhet të kryeni sërish checkin-in dhe të riprintoni kartën e imbarkimit.