Keni një shfletues shumë të vjetër interneti
Ne nuk e mbështesim këtë version të shfletuesit tuaj!
Këtë faqe po e shikoni pasi kemi pikasur një shfletues të vjetër ose të pambështetur interneti. Për të vijuar shfletimin në wizzair.com dhe për të pasur një përdorim optimal gjatë shfletimit, ju rekomandojmë të përditësoni shfletuesin e internetit.
Këto janë rekomandimet tona:
Mozilla Firefox
Shkarkim falas
Google Chrome
Shkarkim falas

Informacioni dhe shërbimet

Informacione të përgjithshme për udhëtimin gjatë COVID

icon-face-mask

Maskat e fytyrës

Është e detyrueshme që të mbani maskë mbrojtëse gjatë fluturimit tuaj me WIZZ kur udhëtoni drejt ose nga një vend ku kjo është ende e detyrueshme nga ligji vendas. Kur as vendi i nisjes dhe as ai i mbërritjes nuk e kërkon këtë, mbajtja e maskës është subjekt zgjedhjeje personale. Për fluturime mbi 4 orë ju rekomandojmë të merrni më shumë maska mbrojtëse.

 

icon-social-distancing-hygiene-measures

Distanca sociale & masat higjienike

Ne i dezinfektojmë plotësisht avionët tanë çdo ditë.

Ju lutemi të respektoni dhe udhëzimet e distancimit fizik dhe të higjienës personale brenda dhe jashtë avionit tonë.

icon-contactless-payments

Përvoja në bord

Lejohen pagesa pa kontakt deri në 25 euro.

Ju rekomandojmë të shkarkoni menynë më të fundit në board nga aplikacioni ynë WIZZ mobile.