Keni një shfletues shumë të vjetër interneti
Ne nuk e mbështesim këtë version të shfletuesit tuaj!
Këtë faqe po e shikoni pasi kemi pikasur një shfletues të vjetër ose të pambështetur interneti. Për të vijuar shfletimin në wizzair.com dhe për të pasur një përdorim optimal gjatë shfletimit, ju rekomandojmë të përditësoni shfletuesin e internetit.
Këto janë rekomandimet tona:
Mozilla Firefox
Shkarkim falas
Google Chrome
Shkarkim falas

Informacioni dhe shërbimet

Informacion i përgjithshëm rreth udhëtimit

icon-face-mask

Maskat e fytyrës

Tanimë është e detyrueshme të mbani maska mbrojtëse në bordin avionit, si për pasagjerët, ashtu edhe për ekuipazhin. Për fluturime mbi 4 orë ju rekomandojmë të merrni më shumë maska mbrojtëse. Pajimet e tjera mbrojtëse rekomandohen dhe mirëpriten.

 

icon-social-distancing-hygiene-measures

Distanca sociale & masat higjienike

Ne i dezinfektojmë plotësisht avionët tanë çdo ditë.

Ju lutemi të respektoni dhe udhëzimet e distancimit fizik dhe të higjienës personale brenda dhe jashtë avionit tonë.

icon-contactless-payments

Përvoja në bord

Lejohen pagesa pa kontakt deri në 25 euro.

Ju rekomandojmë të shkarkoni menynë më të fundit në board nga aplikacioni ynë WIZZ mobile.