Záruka včasného príletu

Preskúmajte svoje cestovné príležitosti

Jednoducho si zorganizujte celú svoju dovolenku

Informácie a služby

Záruka včasného príletu

On time guarantee

Hodinové meškanie? Žiadny problém!

Ak váš let priletí s hodinovým alebo dlhším omeškaním alebo bude zrušený, so službou Záruka včasného príletu dostanete kredit WIZZ vo výške 100 EUR.

Nástupné tunely

Služba Záruka včasného príletu pokrýva všetky druhy meškania azrušenia letov, dokonca aj vdôsledku udalostí mimo našej kontroly, ako sú poveternostné podmienky alebo štrajky.

Meškanie sa počíta podľa času pristátia lietadla.

Kredit sa na vaše konto WIZZ pripíše automaticky do 7 dní po danom lete.

Nevzťahuje sa na oneskorenia azrušenia letov, ktoré boli cestujúcim oznámené minimálne 48 hodín vopred.

Neplatí v prípade zmeny letu, ak nový let odlieta do 48 hodín od zmeny letu.