Záruka včasného príletu

Preskúmajte svoje cestovné príležitosti

Jednoducho si zorganizujte celú svoju dovolenku

Informácie a služby

Záruka včasného príletu

On time guarantee

Hodinové meškanie? Žiadny problém!

Ak váš let priletí s hodinovým alebo dlhším omeškaním alebo bude zrušený, so službou Záruka včasného príletu dostanete kredit WIZZ vo výške 100 EUR.

Nástupné tunely

Služba Záruka včasného príletu pokrýva všetky druhy meškania a zrušenia letov, dokonca aj v dôsledku udalostí mimo našej kontroly, ako sú poveternostné podmienky alebo štrajky.

Meškanie sa počíta podľa času pristátia lietadla.

Kredit sa na vaše konto WIZZ pripíše automaticky do 7 dní po danom lete.

Nevzťahuje sa na oneskorenia a zrušenia letov, ktoré boli cestujúcim oznámené minimálne 48 hodín vopred.