Informácie a služby

Najčastejšie otázky

Najčastejšie otázky

Spoločnosť Wizz Air neprevádzkuje nadväzujúce lety, ale pomáha zákazníkom využiť výhody rozsiahlej siete WIZZ. Ukážeme vám destinácie a prevedieme vás procesom rezervácie, stačí si len naplánovať nové dobrodružstvo či výlet a rezervovať si dva odlišné lety cez letisko medzipristátia v rámci našej siete.

Odporúčania na kombinované lety uvádzame exkluzívne len na webovej lokalite Wizz Air. Kombinovaný let si môžete rezervovať na stránkewizzair.com– vo vyhľadávacom políčku rezervácie si vyberte trasu a dátumy (kombinované lety sú označené symbolom +1, napríklad Tallinn +1) a postupujte podľa ďalších inštrukcií. Pozor, podľa odporúčaní na kombinované lety je možné rezervovať len kompletnú spiatočnú cestu.

Najskôr si treba rezervovať prvý spiatočný let z letiska vášho odletu na letisko medzipristátia a späť. Po dokončení a zaplatení prvej rezervácie budete presmerovaní na stránku, na ktorej zadáte druhú rezerváciu – spiatočný let z letiska medzipristátia do cieľovej destinácie a spať.

Zvyčajné zásady zrušenia sa uplatňujú samostatne na každý let rezervovaný v rámci kombinovaných letov. Ak ste si spiatočný let rezervovali a zaplatili, nie je ho možné zdarma zrušiť, a to ani v prípade, že druhý spiatočný let sa vám napokon nepodarilo rezervovať. Každá rezervácia je nezávislá.

Napríklad, ak chcete spiatočný let z ostrova Gran Canaria do Prahy cez Rím, najprv si musíte rezervovať let Gran Canaria – Rím – Gran Canaria. Následne bude možné vytvoriť a zaplatiť rezerváciu Rím – Praha – Rím.

Upozorňujeme, že sa vytvoria dve oddelené rezervácie spiatočných letov a dostanete dva samostatné potvrdzovacie kódy a e-maily.

Nie, v ponuke kombinovaných letov sú iba vybrané trasy. Na stránke wizzair.com si vo vyhľadávacom políčku môžete prezrieť všetky momentálne dostupné kombinované lety (odporúčania ku kombinovaným letom sa zobrazujú vo formáte „[názov destinácie] +1“).

V súčasnosti si kombinované lety môžete zakúpiť len platobnou kartou. Pri vytvorení rezervácie je potrebné vykonať dve samostatné platby, teda jednu za každý spiatočný let.

Kombinované lety sú dostupné, len ak je zabezpečený optimálny čas na vykonanie všetkých registrácií a bezpečnostných kontrol na letisku. Na prestup sú vyhradené aspoň 3 hodiny. Upozorňujeme, že nenesieme žiadnu zodpovednosť, ak sa na registráciu alebo nástup svojho ďalšieho letu nedostavíte včas.

Zaregistrujte sa na každý rezervovaný úsek letu samostatne vo zvyčajnom časovom rámci. On-line sa môžete zaregistrovať najskôr 30 dní/24 hodín pred naplánovaným časom odletu a najneskôr do 3 hodín pred naplánovaným časom odletu. Prípadná registrácia na letisku je možná len za ďalší poplatok, pokiaľ ju nemáte vopred zakúpenú. Upozorňujeme, že registrácia on-line sa pre každý let otvára v odlišnom čase. Ďalšie informácie: Registrácia a nástup do lietadla.

Registráciu on-line treba vykonať na obidva rezervované lety zvlášť, vždy v príslušnom časovom rámci. Pozor, niektoré letiská nepodporujú registráciu on-line a nevystavujú elektronické palubné lístky. V takom prípade sa normálne bezplatne zaregistrujete pri pulte na príslušnom letisku (odletu alebo medzipristátia). Ďalšie informácie a zoznam letísk s bezplatnou registráciou: Registrácia a nástup do lietadla.

Áno, pri oboch rezervovaných letoch treba postupovať podľa bežných pravidiel registrácie a opustenia tranzitného priestoru. Inak povedané, na letisku odletu sa budete musieť registrovať, odovzdať svoju podanú batožinu, prejsť bezpečnostnou a pasovou kontrolou, a následne na letisku medzipristátia opustiť tranzitný priestor a vyzdvihnúť si svoju podanú batožinu. Na letisku medzipristátia a príletu bude opätovne nutné vykonať tie isté činnosti.

Ak cestujete s podanou batožinou, treba si ju zaregistrovať zvlášť na každom letisku (odletu alebo medzipristátia). Po prílete na letisko medzipristátia prejdite do priestoru výdaja batožiny, vyzdvihnite si batožinu, opustite tranzitnú zónu, pri registračnom pulte spoločnosti Wizz Air si zaregistrujte batožinu na ďalší let, znova prejdite bezpečnostnou a pasovou kontrolou a nastúpte na ďalší let.

Áno, na letisku medzipristátia musíte riadne vyjsť z tranzitnej zóny a pred nástupom na ďalší let znova prejsť bezpečnostnou a pasovou kontrolou. Upozorňujeme, že ak z dôvodu bezpečnostnej či pasovej kontroly alebo meškania nestihnete nastúpiť na niektorý let, spoločnosť Wizz Air neposkytuje refundáciu, kompenzáciu ani zmenu rezervácie zmeškaného letu, a to ani v prípade letu späť.

Na letisku medzipristátia musíte prejsť riadnym procesom opustenia tranzitného priestoru a registrácie vrátane bezpečnostnej a pasovej kontroly. Cestujúci sú povinní mať všetky potrebné cestovné dokumenty vrátane dokladov súvisiacich s ochorením COVID-19, ktoré vyžadujú vnútroštátne orgány v krajinemedzipristátiaajv krajine cieľovejdestinácie. Upozorňujeme, že na vstup do krajiny medzipristátia môžete potrebovať špeciálne doklady alebo víza, ktoré vám umožnia vstup do nej (doklady o prestupe alebo tranzite nemusia stačiť). Pred cestou sa poraďte s úradmi alebo si pozrite ich oficiálne oznamy. Pripravte si doklady pred nástupom do lietadla, pretože na letisku vám ich môžu kontrolovať.

Upozorňujeme, že spoločnosť Wizz Air neuplatňuje pri kombinovaných letoch žiadne osobitné postupy a vyžaduje od všetkých cestujúcich vrátane detí a malých detí platné cestovné dokumenty a palubné lístky do krajinymedzipristátiaaj do krajinycieľovej destinácie.

Nie, spoločnosť Wizz Air neposkytuje flexibilné lety. Kombinované lety vám odporúčame, len ak je zabezpečený optimálny čas na vykonanie všetkých registrácií a bezpečnostných kontrol na letisku (aspoň 3 hodny). Upozorňujeme, že ak sa vám z dôvodu bezpečnostnej alebo pasovej kontroly alebo omeškania nepodarí nastúpiť na niektorý z letov, spoločnosť Wizz Air neposkytuje refundáciu, odškodnenie ani zmenu rezervácie zmeškaných letov, a to ani pri ceste späť.

Áno, výhody zľavového programu WIZZ Discount Club sa vzťahujú aj na kombinované lety.

Áno, o špeciálnu asistenciu na oba lety môžete požiadať pri vytváraní rezervácie alebo neskôr na svojom konte WIZZ, a to najneskôr do 48 hodín pred odletom. Pozor, na každý let je potrebné požiadať o špeciálnu asistenciu osobitne. Po požiadaní si na zákazníckej linke špeciálnej asistencie overte splnenie svojej požiadavky. Ďalšie informácie:Špeciálna asistencia v prípade prerušených letov a pre cestujúcich so zdravotným postihnutím.

Áno, tieto dve rezervácie sú nezávislé. V prípade, že sa vám nepodarí nastúpiť na let z miesta odletu na letisko medzipristátia, ešte vždy môžete nastúpiť na let z letiska medzipristátia do cieľovej destinácie.