Skupinové rezervácie

Informácie a služby

Skupinové rezervácie

booking_for_groups_fixed_price

PEVNÁ CENA

Jednotná cena pre všetkých cestujúcich

group_flexibility

FLEXIBILITA

Meňte mená a pridávajte cestujúcich

 

booking_for_groups_discount

ZĽAVA

20 % zľava pre skupiny študentov alebo dôchodcov

Nástupné tunely

Skupiny študentov a dôchodcov s minimálne 11 cestujúcimi môžu využiť 20 % zľavu z cestovného.

  • Skupina študentov je akákoľvek skupina, v ktorej má aspoň 90 % cestujúcich v deň cesty menej ako 25 rokov.
  • Skupina dôchodcov je akákoľvek skupina, v ktorej má aspoň 90 % cestujúcich v deň cesty viac ako 65 rokov.
  • Mená a dátumy narodenia všetkých cestujúcich v podobe, v akej sa uvádzajú v cestovných dokumentoch, sa musia nahrať do rezervácie najneskôr 72 hodín pred naplánovaným časom odletu.

Rozšírenie rezervácie nie je k dispozícii v prípade zľavy pre študentov/dôchodcov.

Ak skupina nespĺňa požiadavky na skupinu študentov alebo dôchodcov, zadané údaje sa neuložia a registráciu online nebude možné dokončiť.

Podrobné zmluvné podmienky nájdete tu.

  1. Vyhľadajte svoje lety. Ak chcete vykonať skupinovú rezerváciu pre 11 a viac cestujúcich, bude potrebné si vytvoriť konto Wizz Air alebo sa prihlásiť. Ak ste sa prihlásili a vyhľadali svoje lety, ale stále sa nezobrazujú ceny pre skupinové rezervácie, kliknite na tlačidlo „Žiadosť“ a pokračujte vo vytvorení žiadosti o sprístupnenie skupinových cien cestovného. Po sprístupnení cien cestového dostanete upozornenie a budete si ich môcť rezervovať online. Tento proces väčšinou trvá kratšie ako 2 pracovné dni.
  2. Vytvorte rezerváciu. Keď sa zobrazujú skupinové ceny, môžete vytvoriť rezerváciu zvolením vašich letov, pridaním ďalších voliteľných služieb a výberom vášho preferovaného spôsobu platby. Once your booking has been confirmed, you will receive a flight itinerary email with your confirmation code included.
  3. Nahrajte mená cestujúcich. Mená cestujúcich možno pridávať do rezervácii až po uhradení plnej ceny cestovného. Mená možno nahrávať a meniť bez poplatku až do 72 hodín pred vaším odletom. Mená cestujúcich pridaných do vašej rezervácie budú potvrdené pomocou e-mailu so zoznamom všetkých cestujúcich v skupine. Ak tento e-mail nedostanete do 48 hodín pred vaším odletom, požiadajte oň oddelenie pre skupinové rezervácie.

V prípade otázok o skupinových rezerváciách sa obráťte na naše oddelenie pre skupinové rezervácie

Za skupinovú rezerváciu môžete zaplatiť v 3 splátkach:

  • Prvá splátka predstavuje nevratnú zálohu vo výške minimálne 10 % celkovej ceny rezervácie. Platbu môžete vykonať okamžite pomocou kreditnej karty alebo bankového prevodu do 24 hodín po vytvorení rezervácie. Ak rezerváciu vykonáte viac ako 90 dní pred naplánovaným odletom, platbu bankovým prevodom možno vykonať do 7 dní po vytvorení rezervácie.
  • Druhá splátka musí pokrývať minimálne 30 % celkovej ceny rezervácie a musí byť uhradená minimálne 60 dní pred naplánovaným dátumom odletu. V opačnom prípade sa rezervácia automaticky odstráni a zálohu nemožno refundovať.
  • Tretia splátka musí byť vo výške zvyšnej neuhradenej sumy a možno ju vykonať buď prostredníctvom kreditnej karty, alebo pomocou bankového prevodu. Platba tretej splátky musí byť plne uhradená najneskôr 30 dní pred naplánovaným odletom. Ak nebude tretia splátka v rámci rezervácie prijatá do tohto termínu, rezervácia bude zrušená.
V prípade neuhradenia druhej alebo tretej splátky najneskôr do 60 resp. 30 dní pred odletom prvého letu sa rezervácia automaticky odstráni a záloha sa nevracia.

Upozorňujeme, že akékoľvek úpravy sú možné len po plnom uhradení rezervácie.

Súvisiace prepojenia

Platba

Dátum rezervácie môžete zmeniť za poplatok, ktorý sa účtuje na cestujúceho a let. Ak je cena nového letu vyššia ako pôvodná, budete musieť doplatiť rozdiel.

Refundácie

O refundáciách sa informujte v našich všeobecných podmienkach prepravy Záloha je nevratná. 

Najčastejšie otázky

Najčastejšie otázky

Mená cestujúcich stačí zadať online po uhradení celej platby, najneskôr 72 hodín pred odletom.

Pred cestou skontrolujte, či ste dostali e-mail s konečným potvrdením (s menami cestujúcich), inak sa môže stať, že budete musieť zaplatiť poplatok za zmenu mena pre každého cestujúceho. Ak ste nedostali e-mail 2 pracovné dni pred odletom, kontaktujte zákaznícku linku Wizz Air.