Deti a malé deti

Informácie a služby

Deti a malé deti

infant

MALÉ DIEŤA

14 dní – 2 roky

cestovné za malé dieťa

musí sedieť na kolenách dospelého

povolené je jedno malé dieťa na jedného dospelého

14y

DIEŤA

2 roky – 16 rokov

cestovné za dospelého

deti nad 14 rokov môžu cestovať samy

nemôžu zodpovedať za iné dieťa

16y

DOSPELÝ

16 rokov a viac

cestovné za dospelého

Môže prevziať plnú zodpovednosť za dieťa

môže sprevádzať skupinu maximálne 10 detí

Nástupné tunely

Poplatky

Malé deti od 14dní do 2rokov môžu cestovať na kolenách sprevádzajúceho dospelého za poplatok [infant location=AllNotShown] pri jednosmernom lete.

 • ak je cena jednosmerného letu pre sprevádzajúcu dospelú osobu nižšia ako 27EUR, výška poplatku za prepravu malého dieťaťa bude rovnaká ako cena jednosmerného letu pre dospelého
 • ak zaplatíte poplatok prostredníctvom zákazníckej linky spoločnosti Wizz Air, bude vám za transakciu vyúčtovaný dodatočný transakčný poplatok za použitie zákazníckej linky
 • ak bude do rezervácie doplnené malé dieťa, pri online rezerváciách sa nebude okrem poplatku za malé dieťa platiť žiadna daň ani poplatok za rezerváciu

Podmienky

 • na kolenách sprevádzajúceho dospelého môže sedieť len jedno malé dieťa
 • namiesto povolenej batožiny možno na palubu priniesť zdarma kočík
 • detskú autosedačku sorientáciou dozadu možno vziať na palubu pri zakúpení ďalšieho miesta
 • malé deti musia mať menej ako 2roky počas odletu aj počas príletu
 • maloletí obyvatelia Ukrajiny aRumunska musia spĺňať špeciálne požiadavky

Deti mladšie ako 14 rokov môžu letieť len v sprievode dospelého.

 • dospelý musí mať minimálne 16 rokov 
 • musí prevziať za dieťa plnú zodpovednosť
 • jeden dospelý môže sprevádzať skupinu 10 detí
 • deti staršie ako 14 rokov môžu cestovať samostatne
 • 14- a 15-roční môžu cestovať samostatne, ale nemôžu prevziať zodpovednosť za ďalšie dieťa

Ako vykonať rezerváciu

 • deti vo veku 2 až 14 rokov sa registrujú ako deti, ale musia mať svoje vlastné miesto a zaplatiť cestovné ako dospelí
 • dieťa musí byť zaregistrované spoločne so sprevádzajúcim dospelým

Rodiny môžu využiť niektoré rodinné služby WIZZ, ako napríklad zľavový program WIZZ Discount Club alebo prioritný nástup a ušetriť tak čas, peniaze alebo si cestu viac užiť!

Súvisiace

Wizz pre rodiny

Najčastejšie otázky

Najčastejšie otázky

Malé deti vo veku do 2 rokov môžu letieť za poplatok za malé dieťa v lone sprievodnej dospelej osoby. Ak je však cena jednosmernej letenky pre sprievodnú dospelú osobu nižšia ako aktuálne poplatky, cena poplatku za malé dieťa bude rovnaká. Jedna osoba môže sprevádzať len jedno malé dieťa. Deti staršie ako dva roky nesmú cestovať v lone sprievodnej dospelej osoby. Poplatok za malé dieťa možno uhradiť online počas rezervácie alebo prostredníctvom zákazníckej linky Wizz Air.

Viac informácií nájdete na stránke o deťoch a malých deťoch.

Ak dieťa v období medzi odletom a spiatočným letom dovŕši vek 2 roky, je potrebné zakúpiť samostatné miesto a v takomto prípade je potrebné vykonať samostatnú rezerváciu pre odlet aj spiatočný let.

Dospelá osoba, ktorá cestuje s malým dieťaťom, si na palubu môže okrem príručnej batožiny zobrať jednu ďalšiu malú tašku (+1) pre dieťa. Maximálne rozmery tejto malej tašky sú 40 × 30 × 18 cm.

Okrem tejto malej tašky si môžu cestujúci s malými deťmi bezplatne priniesť aj športový alebo skladací detský kočík. Jedna z týchto položiek sa v prípade malých detí prepraví bez poplatku.

Upozorňujeme, že kočíky je potrebné zaregistrovať spolu s ostatnou batožinou – bez poplatku sa prepravia len v prípade, že cestuje aj používateľ tohto vybavenia. Ak však necestuje malé dieťa ani dieťa, tieto položky sa prepravia ako podaná batožina za ďalší poplatok.

 

Deti mladšie ako 14 rokov môžu letieť len v prípade, že ich bude sprevádzať dospelá osoba staršia ako 16 rokov, ktorá ponesie plnú zodpovednosť za dieťa.

Upozorňujeme, že na občanov Rumunska vo veku do 18 rokov sa vzťahujú špeciálne podmienky. Viac informácií si môžete prečítať na stránke Cestovné dokumenty.

Ak si zakúpite ďalšie miesto vrámci letu, môžete na palubu priniesť detskú autosedačku sorientáciou dozadu, ktorá je vybavená vlastným bezpečnostným pásom. Autosedačka musí byť vybavená kotviacim systémom, aby ju bolo možné bezpečne pripevniť pomocou bezpečnostného pásu pre cestujúcich.

Ďalšie miesto je možné zakúpiť za bežnú cenu včase rezervácie online alebo ak rezervácia už bola ukončená apotvrdená, prostredníctvom zákazníckej linky Wizz Air. Vtomto prípade nebudete musieť uhradiť transakčný poplatok za použitie zákazníckej linky.

Ak rezervujete miesto navyše online, zadajte ako krstné meno cestujúceho kód „INFANT“ (malé dieťa). Do poľa priezviska zadajte priezvisko cestujúceho. Ak ste vykonali rezerváciu online, zatelefonujte na zákaznícku linku Wizz Air, zadajte celé meno malého dieťaťa apotvrďte, že bude cestovať vautosedačke.

Ak si rezervujete miesto navyše, nevzťahujú sa naň pravidlá opovolenej batožine pre malé deti ani poplatok za malé dieťa.