Informácie a služby

Deti a malé deti

MALÉ DIEŤA

14 dní – 2 roky

cestovné za malé dieťa

musí sedieť na kolenách dospelého

povolené je jedno malé dieťa na jedného dospelého

DIEŤA

2 roky – 14 rokov

cestovné za dospelého

DOSPELÝ

14 rokov – 16 rokov

cestovné za dospelého

Deti nad 14 rokov môžu cestovať samé

Nemôžu zodpovedať za iné dieťa

DOSPELÝ

16 rokov a viac

cestovné za dospelého

Môže prevziať plnú zodpovednosť za dieťa

môže sprevádzať skupinu maximálne 10 detí

Nástupné tunely

Poplatky

Malé deti od 14 dní do 2 rokov môžu cestovať na kolenách sprevádzajúceho dospelého za poplatok [infant location=AllNotShown] pri jednosmernom lete.

  • ak zaplatíte poplatok prostredníctvomzákazníckej linky Wizz Air,bude vám za transakciu vyúčtovaný dodatočný transakčný poplatok za použitie zákazníckej linky,
  • ak bude do rezervácie doplnené malé dieťa, pri online rezerváciách sa nebude okrem poplatku za malé dieťa platiť žiadna daň ani poplatok za rezerváciu

Podmienky

  • na kolenách sprevádzajúceho dospelého môže sedieť len jedno malé dieťa
  • detskú autosedačku s orientáciou dozadu možno vziať na palubu pri zakúpení ďalšieho miesta
  • malé deti musia mať menej ako 2 roky počas odletu aj počas príletu
  • maloletí obyvatelia Ukrajiny a Rumunska musia spĺňať špeciálne požiadavky

Najčastejšie otázky

Najčastejšie otázky

Malé deti vo veku do 2 rokov môžu po uhradení poplatku za malé dieťa cestovať v lone sprievodnej dospelej osoby. Jedna osoba môže sprevádzať len jedno malé dieťa. Deti staršie ako dva roky nesmú cestovať v lone sprievodnej dospelej osoby. Poplatok za malé dieťa možno uhradiť online počas rezervácie alebo prostredníctvom zákazníckej linky Wizz Air.

Viac informácií nájdete na stránke o deťoch a malých deťoch.

Ak dieťa v období medzi odletom a spiatočným letom dovŕši vek 2 roky, je potrebné zakúpiť samostatné miesto a v takomto prípade je potrebné vykonať samostatnú rezerváciu pre odlet aj spiatočný let.

Počas letov spoločnosti Wizz Air nie je povolené používať detské pásy AMSAFE CARES.