Priraďovanie miest

Preskúmajte svoje cestovné príležitosti

Jednoducho si zorganizujte celú svoju dovolenku

Informácie a služby

Priraďovanie miest

seat_allocation_assigned

VÝBER MIESTA

Počas rezervácie si môžete za poplatok vybrať miesto. Ak si nechcete rezervovať miesto, priradíme vám ho náhodne pri registrácii, 48 hodín pred odletom.

premium-seat

PRÉMIOVÉ MIESTO

Rezervujte si prémiové miesta a užívajte si pohodlie s väčším priestorom pre nohy, prípadne si zaistite miesto v prednom rade.

book-with-bundle

REZERVÁCIA S BALÍKMI

S našimi balíkmi WIZZ Go a WIZZ Plus si môžete rezervovať miesto zadarmo.

Nástupné tunely

 • Predný rad apredné sedadlá sa nachádzajú vprednej časti lietadla aumožňujú vám vystúpiť zlietadla po pristátí medzi prvými.
 • Miesta sväčším priestorom pre nohy sa nachádzajú vuličkách snúdzovým východom.
 • Zbezpečnostných dôvodov na týchto špeciálnych miestach nesmú sedieť cestujúci mladší ako 18rokov, snadváhou alebo zvláštnymi potrebami, tehotné ženy acestujúci smalými deťmi (mladšími ako 2roky).
 • Na zakúpenie miest sväčším priestorom pre nohy alebo vprvom rade musíte mať minimálne 18 rokov azákladné znalosti anglického jazyka.
 • Musíte byť fyzicky zdraví aschopní otvoriť vprípade potreby výstup nad krídlom.
 • Vprípade že si vtejto záležitosti dôverujete, budete poučení omanuálnom ovládaní výstupu nad krídlom.
 • Vaša príručná batožina bude počas vzlietania apristávania musieť byť uložená vpriestore nad hlavou.

Vyhradzujeme si právo zbezpečnostných dôvodov cestujúcich presadiť. Vprípade zmeny objednávky nemusia byť na novom lete vaše vybrané miesta už dostupné. Ak sa chcete dozvedieť podrobnosti, prečítajte si všeobecné podmienky prepravy.

Ak potrebujete špeciálnu asistenciu, musíte po dokončení objednávky kontaktovať zákaznícku linku Wizz Air, aby vám bolo priradené to najvhodnejšie miesto. 

 • Deti do 2 rokov sedia na kolenách rodičov.
 • Vktoromkoľvek rade na ktorejkoľvek strane uličky môže sedieť len jedno malé dieťa.
 • Ak je vskupine viac malých detí, môže vás snimi personál presadiť.
 • Deti staršie ako 2 roky musia sedieť na vlastnom sedadle.
 • Malé deti adeti nesmú zbezpečnostných dôvodov sedieť na miestach sväčším priestorom pre nohy ani na miestach C aD vrade 30 na lietadlách typu A320.

Najčastejšie otázky

Najčastejšie otázky

Počas rezervácie si môžete vybrať miesto za poplatok. Ak sa rozhodnete nevybrať si miesto, počas registrácie vám bude automaticky priradené náhodné miesto.

Čísla zvolených miest a ich ceny sa vždy zobrazujú v okne Zhrnutie platby.

Miesto si môžete vybrať online aj po ukončení rezervácie a registrácie až do 3 hodín pred odletom.

Môžete si vybrať ktorékoľvek miesto v lietadle v závislosti od dostupnosti a bezpečnostných obmedzení.

Sedadlá v prednej časti a predné sedadlá sa nachádzajú v prednej časti lietadla a umožňujú vám vystúpiť z lietadla po pristátí medzi prvými. Miesta s väčším priestorom pre nohy umožňujú pohodlnejší let.

Z bezpečnostných dôvodov nesmú cestujúci mladší ako 18 rokov, cestujúci s výraznou nadváhou, cestujúci vyžadujúci špeciálnu asistenciu, tehotné cestujúce a cestujúci s malými deťmi sedieť v uličkách s núdzovým východom ani v prednom rade.

1. Ak je váš let stále v ten istý deň a zmenil sa len čas odletu, vaše rezervované sedadlo ostáva nezmenené.

2. Ak bol váš let premiestnený na iný deň a už ste zaplatili za sedadlá, vyberte si online nové sedadlo za tú istú cenu.

Ak si vyberiete drahšie sedadlo, doplatíte len rozdiel v cene. Ak si vyberiete lacnejšie miesto, obráťte sa na zákaznícku linku Wizz Air a požiadajte o refundáciu.

Poplatok, ktorý ste uhradili za zvolené miesta, nemožno refundovať. Môžete bezplatne prijať automaticky priradené sedadlá v rámci nového letu alebo si vybrať sedadlo za príslušný poplatok.

V takomto prípade stačí zaplatiť rozdiel medzi cenami týchto dvoch miest. Ak prijmete priradené miesta, alebo ak si vyberiete miesta s hodnotou nižšou, ako je váš zostatok, zvyšnú sumu môžete použiť na zakúpenie iných služieb.

Polohu vášho miesta môžete skontrolovať v mape miest. Ak máte miesta v radoch 1 – 15, použite predné dvere, a ak sedíte v radoch 16 – 30, použite zadné dvere.