Informácie a služby

Priraďovanie miest

seat_allocation_assigned

VÝBER MIESTA

Počas rezervácie si môžete za poplatok vybrať miesto. Ak si nechcete rezervovať miesto, priradíme vám ho náhodne pri registrácii, 24 hodín pred odletom.

premium-seat

PRÉMIOVÉ MIESTA

Rezervujte si prémiové miesta a užívajte si pohodlie s väčším priestorom pre nohy, prípadne si zaistite miesto v prednom rade.

book-with-bundle

REZERVÁCIA S BALÍKMI

S našimi balíkmi WIZZ Go a WIZZ Plus si môžete rezervovať miesto zadarmo.

Nástupné tunely

 • Dostupné iba pre rezervácie s 2 dospelými
 • Dajú sa zakúpiť len prirezervácii letenky so základným cestovným
 • Je možné zakúpiť počas rezervácie
 • Cena je 20 EUR na jednu etapu cesty (spolu pre 2 dospelých)
 • V prípadespiatočného letu si treba pre obe etapy cesty zakúpiť produkt Miesta vedľa seba
 • Pri kúpe produktuMiesta vedľa seba nie je možné vybrať si konkrétne miesta, získate však istotu, že budete sedieť vedľa seba
 • Miestavedľa sebasapridelia pri registrácii na let
 • V rámci produktu Miesta vedľa seba sa neprideľujú prémiové miesta,takže miesta s väčším priestorom pre nohy, miesta v prednom rade a miesta vpredu sú vylúčené
 • V prípade rezervácií s produktom Miesta vedľa sebaje on-line registrácia na let možná 24 hodín pred naplánovaným odletom
 • Predný rad a predné sedadlá sa nachádzajú v prednej časti lietadla a umožňujú vám vystúpiť z lietadla po pristátí medzi prvými.
 • Miesta s väčším priestorom pre nohy sa nachádzajú v uličkách s núdzovým východom.
 • Z bezpečnostných dôvodov na týchto špeciálnych miestach nesmú sedieť cestujúci mladší ako 16 rokov, s nadváhou alebo zvláštnymi potrebami, tehotné ženy a cestujúci s malými deťmi (mladšími ako 2 roky).
 • Na zakúpenie miest s väčším priestorom pre nohy alebo v prvom rade musíte mať minimálne 16 rokov a základné znalosti anglického jazyka.
 • Musíte byť fyzicky zdraví a schopní otvoriť v prípade potreby výstup nad krídlom.
 • V prípade že si v tejto záležitosti dôverujete, budete poučení o manuálnom ovládaní výstupu nad krídlom.
 • Vaša príručná batožina bude počas vzlietania a pristávania musieť byť uložená v priestore nad hlavou.

Vyhradzujeme si právo z bezpečnostných dôvodov cestujúcich presadiť. V prípade zmeny rezervácie nemusia byť na novom lete vaše vybrané miesta už dostupné. Ak sa chcete dozvedieť podrobnosti, prečítajte si všeobecné podmienky prepravy.

Ak potrebujetešpeciálnu asistenciu, musíte po dokončení objednávky kontaktovať zákaznícku linku Wizz Air, aby vám bolo priradené to najvhodnejšie miesto. 

 • Malé deti do 2 rokov sedia na kolenách dospelej osoby, ktorá ich sprevádza.
 • V ktoromkoľvek rade na ktorejkoľvek strane uličky môže sedieť len jedno malé dieťa.
 • Ak je v rade viac malých detí, môže vás s nimi palubný personál presadiť.
 • Deti staršie ako 2 roky musia sedieť na vlastnom sedadle.
 • Malé deti a deti nesmú z bezpečnostných dôvodov sedieť na miestach v prednom rade alebo miestach s väčším priestorom pre nohy ani na miestach C a D v poslednom rade.
 • Deti do 14 rokov musia sedieť vedľa aspoň 1 dospelej osoby, ktorá ich sprevádza. Pri náhodnom priraďovaní miest počas registrácie, ktoré je bezplatné, sa zohľadňujú tieto faktory. Ak vedľa dieťaťa nie je možné nájsť miesto pre aspoň 1 sprevádzajúcu dospelú osobu, palubný personál pomôže nájsť pre dieťa iné miesto

Nemôžeme zaručiť, že budete môcť sedieť spolu so všetkými svojimi spolucestujúcimi, preto odporúčame vybrať si miesta teraz.

AIRBUS A320
new-A320
AIRBUS A320B
new-A320B
AIRBUS A321
new-A321
AIRBUS A321 NEO
Wizz_Air_AirBus_A321_NEO_seatMap

Najčastejšie otázky

Najčastejšie otázky

Počas rezervácie si môžete vybrať miesto za poplatok. Ak sa rozhodnete nevybrať si miesto, počas registrácie vám bude automaticky priradené náhodné miesto.

Čísla zvolených miest a ich ceny sa vždy zobrazujú v okne zhrnutia platby.

Miesto si môžete vybrať on-line aj po ukončení rezervácie a registrácie až do 3 hodín pred odletom.

Môžete si vybrať ktorékoľvek miesto v lietadle v závislosti od dostupnosti a bezpečnostných obmedzení.

Sedadlá v prednej časti a predné sedadlá sa nachádzajú v prednej časti lietadla a umožňujú vám vystúpiť po pristátí z lietadla medzi prvými. Miesta s väčším priestorom pre nohy umožňujú pohodlnejší let.

Z bezpečnostných dôvodov cestujúci mladší ako 16 rokov, cestujúci s výraznou nadváhou, cestujúci vyžadujúci špeciálnu asistenciu, tehotné cestujúce a cestujúci s malými deťmi nesmú sedieť v uličkách s núdzovým východom ani v prednom rade.

 Ak je váš let stále v ten istý deň a zmenil sa len čas odletu, vaše rezervované miesto ostáva nezmenené.

2. Ak bol váš let premiestnený na iný deň a už ste zaplatili za miesta, vyberte si on-line nové miesto za tú istú cenu.

Ak si vyberiete drahšie miesto, doplatíte len rozdiel v cene. Ak si vyberiete lacnejšie miesto, obráťte sa na zákaznícku linku Wizz Aira požiadajte o refundáciu.

Poplatok, ktorý ste uhradili za zvolené miesta, nemožno refundovať. Môžete bezplatne prijať automaticky priradené sedadlá v rámci nového letu alebo si vybrať sedadlo za príslušnýpoplatok.

V takomto prípade stačí zaplatiť rozdiel medzi cenami týchto dvoch miest. Ak prijmete priradené miesta, alebo ak si vyberiete miesta s hodnotou nižšou, ako je váš zostatok, zvyšnú sumu môžete použiť na zakúpenie iných služieb.

Polohu vášho miesta môžete skontrolovať v mape miest. Ak máte miesta v radoch 1 – 15, použite predné dvere, a ak sedíte v radoch 16 – 30, použite zadné dvere.

Nie, hudobné nástroje prevážané na extra mieste na palube lietadla nemôžu byť z bezpečnostných dôvodov umiestnené v uličkách s núdzovým východom a v prvom rade, a musia sa umiestniť na mieste pri okne.