Drepturile de proprietar al datelor

După cum este precizat în Notificarea privind confidențialitatea, dumneavoastră, în calitate de proprietar al datelor, aveți drepturile de mai jos, în legătură cu procesarea datelor personale, acestea fiind prevăzute în Regulamentul General pentru Protecția Datelor al Uniunii Europene (Regulamentul (UE) 679/2016).

Completați informațiile relevante în spațiul de mai jos și alegeți dreptul pe care doriți să îl exercitați sau descrieți solicitarea dumneavoastră.

Credem că putem trimite un răspuns la solicitarea dumneavoastră în termen de o lună de la primirea unui formular complet și a unei dovezi de identitate, dar putem prelungi acest termen cu încă două luni, dacă este necesar din cauza solicitării dumneavoastră.

Vom folosi informațiile pe care le furnizați în acest formular numai pentru a vă identifica și pentru a identifica datele personale asociate cu solicitarea dumneavoastră, precum și pentru a răspunde solicitării dumneavoastră. În cazul în care furnizați date personale care nu sunt procesate de noi, le vom păstra timp de 6 ani de la data încheierii procesării solicitării dumneavoastră.