Prawa podmiotu, którego dotyczą dane

Zgodnie z treścią Informacji o polityce prywatności, jako osobie, której dane dotyczą, przysługują Ci poniższe prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, zagwarantowane przez ogniosek tylko jednen rólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie (UE) 2016/679).

Wpisz odpowiednie informacje poniżej i wybierz prawo, z którego chcesz skorzystać lub opisz swój wniosek.

Przewidujemy, że ustosunkujemy się do Twojego wniosku w ciągu miesiąca od otrzymania w pełni wypełnionego formularza i potwierdzenia tożsamości.

W razie konieczności możemy przedłużyć ten okres o kolejne dwa miesiące. Informacje podane przez Ciebie w tym formularzu zostaną wykorzystane jedynie w celu identyfikacji Ciebie i danych osobowych związanych z Twoim wnioskiem oraz do udzielenia odpowiedzi na Twój wniosek. W przypadku podania danych osobowych, które nie są przez nas przetwarzane, zachowamy je przez 6 lat od zakończenia przetwarzania Twojego wniosku.