Polityka prywatności

Informacje i usługi

Wizz Air

Informacje i usługi

Polityka prywatności („Polityka”)

1. INFORMACJE OGÓLNE

Wizz Air Hungary Kft. („Wizz Air” lub „my”) (adres siedziby: Laurus Offices | Kőér street 2/A | Building B | H-1103 | Budapeszt, Węgry; numer rejestrowy: 01-09-964332) przykłada wielką wagę do ochrony danych. Zasady przetwarzania danych przez Wizz Air są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa węgierskiego i są realizowane zgodnie z niniejszą Polityką. Wizz Air jest administratorem danych zarejestrowanym w Węgierskim Urzędzie ds. Ochrony Danych i Swobody Informacji (Hungarian National Authority for Data Protection and Freedom of Information) — numer rejestrowy związany z przetwarzaniem danych o pasażerach to 01001, numer rejestrowy związany z marketingiem bezpośrednim to NAIH-83118/2015, a numer rejestrowy związany z prowadzeniem bazy danych to NAIH-83120/2015).

2. WYMAGANE INFORMACJE I WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH

2.1 Dane osobowe Niniejsza Polityka dotyczy wszystkich danych osobowych, o które Cię prosimy, lub które zbieramy i przetwarzamy w związku z Twoimi relacjami z Wizz Air. Na potrzeby tej Polityki przez „dane osobowe” rozumiemy wszystkie informacje związane z Tobą, na podstawie których można Cię zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio (w szczególności są to: Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer karty kredytowej/płatniczej, informacje o pomocy specjalnej) i wszystkie informacje, które można na ich podstawie wywnioskować na Twój temat.

2.2 Gromadzenie danych osobowych Za każdym razem gdy korzystasz z naszych usług lub usług oferowanych przez inne firmy na naszej stronie internetowej (np. rezerwujesz lot lub usługę transportu lotniczego, bądź realizujesz powiązane działania), gromadzimy Twoje dane osobowe, które podajesz nam (lub naszemu agentowi) bezpośrednio, lub które zebraliśmy podczas Twojego korzystania z naszych usług lub rezerwowania usług innych firm na naszej stronie internetowej. Wizz Air nie odpowiada za wykorzystanie Twoich danych przez inne firmy na ich potrzeby (jeśli taki użytek jest dozwolony). W takich przypadkach więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności odpowiedniej firmy. Więcej informacji o przekazywaniu danych innym firmom znajdziesz w sekcji 3 poniżej.

2.3 Informacje, które zbieramy i przetwarzamy:
- informacje na Twój temat;
- informacje o kupionych przez Ciebie usługach (dostarczanych bezpośrednio przez nas lub naszego agenta);
- szczegóły Twojej podróży (na przykład informacje o Twojej rezerwacji i usługach dodatkowych, które zrealizowaliśmy);
- informacje o tym, jak korzystasz z naszej strony internetowej (w tym m.in. o wcześniejszych niedokończonych przez Ciebie rezerwacjach), telecentrum lub aplikacji mobilnych;
- informacje o komunikacji prowadzonej przez Ciebie z nami i naszymi pracownikami.

Dostarczając nam swoje dane osobowe, przyjmujesz do wiadomości i wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Wizz Air danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką oraz obowiązującymi przepisami, w tym na wykorzystanie danych przez pracowników Wizz Air oraz przekazywanie ich na terenie Węgier lub poza terytorium tego państwa, zgodnie z niniejszą Polityką.

Przetwarzanie Twoich danych przez Wizz Air w związku z umieszczeniem ich na liście pasażerów odbywa się zgodnie z Uchwałą 25/1999 (II. 12.) o lotniczym transporcie pasażerów. Pozostałe procesy przetwarzania danych przez Wizz Air odbywają się za Twoją niewmuszoną zgodą zgodnie z sekcją 5 Ustawy CXII z 2011 r. o samostanowieniu informacyjnym i swobodnym przepływie informacji (Informational Self-Determination and Freedom of Information; „Ustawa o informacji”)." W niektórych przypadkach musimy przetwarzać wrażliwe informacje osobiste (zdefiniowane w sekcji 3.3 Ustawy o informacji). Dotyczy to sytuacji, gdy prosisz nas lub operatora lotniska o pomoc specjalną (np. dostarczenie tlenu) lub udzielasz nam informacji o tym, czy Twój stan pozwala na odbycie lotu (np. gdy jesteś w ciąży). Udostępniając nam dane osobowe, które są „wrażliwymi informacjami osobistymi” lub mogą być za takie uznane, wyrażasz zgodę na to, że będą one przez nas zbierane, wykorzystywane, udostępniane innym podmiotom (np. lotnisku początkowemu lub docelowemu albo naszemu telecentrum) i przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy zgodnie z niniejszą Polityką. Dzięki temu możemy zrealizować Twoją prośbę o pomoc specjalną lub spełnić wymagania związane z bezpieczeństwem. Jeśli cofniesz swoją zgodę lub nie dostarczysz danych, możemy nie być w stanie dostarczyć wszystkich lub części usług. Pamiętaj, że w takich sytuacjach nie będziesz mieć możliwości rezygnacji z usług ani prawa do zwrotu żadnych zapłaconych opłat.

2.4 Wykorzystanie danych osobowych

Twoje dane osobowe wykorzystujemy do:
a.) dostarczania usług, które u nas zakupisz, lub do umożliwienia zakupu usług i produktów innych firm na naszej stronie internetowej, przez naszą aplikację lub telecentrum (dane wykorzystywane w tych celach obejmują wszystkie dane zgromadzone podczas rezerwacji, w tym imię i nazwisko pasażera, narodowość, płeć, numer telefonu, adres e-mail, dane karty kredytowej lub płatniczej, informacje o pomocy specjalnej, szczegóły lotu, numer potwierdzenia, data i miejsce urodzenia, informacje o dokumentach podróżnych i numer konta WIZZ);
b.) dostarczania usług, ofert i przypomnień dostosowanych do Twoich wymagań (używamy do tego danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, dane teleadresowe i informacje o Twoich wcześniejszych wyszukiwaniach);
c.) komunikacji z Tobą (np. do wysyłania e-maili z przypomnieniami lub powiadomień o utrudnieniach w locie) (używamy do tego danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, dane teleadresowe i informacje o locie);
d.) komunikacji z Tobą w celu realizacji badań zadowolenia klienta, które mają na celu poprawę jakości naszych usług, ich rozwój, a także poprawę działania naszej witryny, pomiar skuteczności kampanii reklamowych oraz dostosowanie usług do Twoich potrzeb (używamy do tego Twojego imienia i nazwiska, informacji kontaktowych oraz informacji o wcześniejszych rezerwacjach);
e.) obsługi innych procesów administracyjnych (np. rozliczeń, księgowości, kontroli, weryfikacji kart płatniczych i kredytowych, ochrony przed wyłudzeniami (co obejmuje korzystanie z usług agencji informacji kredytowej oraz sprawdzanie kart płatniczych), kontroli imigracyjnej i celnej, a także do celów związanych z bezpieczeństwem, zabezpieczeniami, administracją oraz kwestiami prawnymi i testowaniem, konserwacją i rozwijaniem systemów) — do tych celów możemy używać wszelkich zebranych od Ciebie danych.

3. UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH INNYM PODMIOTOM

3.1 Twoje dane osobowe mogą być udostępniane w ramach Wizz Air Group. Aby uzyskać więcej informacji o Wizz Air Group, kliknijtutaj. Ponadto ujawnienie danych osobowych podmiotom zewnętrznym może być konieczne w celu zapewnienia sprawnej dostawy produktów, świadczenia usług lub dostarczenia wymaganych informacji.

3.2 Twoje dane osobowe możemy również ujawniać podmiotom zewnętrznym na potrzeby opisane w tej Polityce:
- agencje podróży i inne podmioty rezerwujące podróże lub inne usługi;
- zewnętrzni dostawcy usług zakupionych przez Ciebie (takich jak ubezpieczenia czy usługi transferu) na naszej stronie internetowej, w aplikacji lub przez nasze telecentrum;
- nasi partnerzy w programach lojalnościowych, w których bierzesz udział;
- firmy obsługi naziemnej oraz lotniska na potrzeby dostarczenia Ci żądanych usług;
- operatorzy kart kredytowych i dostawcy usług płatniczych na potrzeby realizacji płatności rozpoczętych przez Ciebie na naszej stronie internetowej, w aplikacji lub telecentrum;
- firmy zewnętrzne prowadzące badania klientów w naszym imieniu;
- inni zewnętrzni dostawcy usług, którym powierzamy między innymi przetwarzanie danych;
- podmioty zewnętrzne, takie jak kancelarie prawne i sądy, w celu wyegzekwowania lub realizacji wszelkich umów z Tobą;
- organy państwowe i organy wymiaru sprawiedliwości, takie jak policja i regulatory rynku — na ich żądanie i tylko w zakresie wymaganym przez prawo lub w celu ochrony naszych praw lub bezpieczeństwa naszych klientów, pracowników i zasobów.

3.3 Agencje podróży i inne firmy zewnętrzne.Kupując dowolną usługę w naszej agencji biletowej na lotnisku, świadomie wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez tę agencję zgodnie z niniejszą Polityką. Kliknij tutaj, by dowiedzieć się, który podmiot będzie przetwarzać Twoje dane osobowe.

3.4. Zewnętrzni dostawcy usług.Gdy kupisz usługę od zewnętrznego dostawcy usług na naszej stronie internetowej, w aplikacji lub telecentrum, przekażemy Twoje dane osobowe, by ułatwić zakup. W celu uzyskania informacji o zasadach przetwarzania danych przez podmioty zewnętrzne należy się zapoznać z odpowiednimi informacjami na ich stronach internetowych. W niektórych przypadkach, w celu skorzystania z danej usługi, konieczne jest zaakceptowanie zarówno naszej Polityki prywatności, jak i warunków i zasad prywatności podmiotu zewnętrznego. Ponadto od podmiotów zewnętrznych otrzymujemy informacje o Tobie — np. gdy uczestniczysz w programie lojalnościowym. Aby uzyskać więcej informacji o przekazywaniu danych podmiotom zewnętrznym (i uzyskiwaniu danych od tych podmiotów), kliknij tutaj.

3.5. Telecentrum. Zatrudniamy dostawców zewnętrznych do realizacji usługi telecentrum. Więcej informacji o tych dostawcach znajdziesz tutaj. Telecentrum przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką. Rozmowa jest nagrywana i może zostać powiązana z innymi danymi dotyczącymi rezerwacji w celu zapewnienia jakości i na potrzeby obsługi ewentualnych skarg. Skargi przekazywane elektronicznie, pocztą lub e-mailem są również archiwizowane i mogą zostać powiązane z innymi danymi dotyczącymi rezerwacji na potrzeby obsługi ewentualnych skarg.

3.6. Straż graniczna i władze imigracyjne. W niektórych krajach Wizz Air jest zobowiązany prawem do udostępniania organom straży granicznej informacji związanych z rezerwacjami i podróżą. Dlatego wszystkie informacje o Tobie i Twoich planach podróży mogą zostać ujawnione władzom celnym i imigracyjnym w miejscu rozpoczęcia bądź zakończenia podróży. Ponadto prawo obowiązujące w niektórych krajach wymaga od Wizz Air zebrania od wszystkich pasażerów danych paszportowych i powiązanych informacji przed rozpoczęciem podróży z lub do tego kraju. Jeśli będzie to konieczne, Wizz Air przekaże te informacje odpowiednim władzom celnym bądź imigracyjnym.

4. BEZPIECZEŃSTWO

4.1 Podejmujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem (w szczególności dotyczy to sytuacji, gdy przetwarzanie obejmuje przesyłanie danych przez sieć), a także przed wszystkimi pozostałymi bezprawnymi formami przetwarzania danych. Szczególną uwagę zwracamy na bezpieczną transmisję danych osobowych i finansowych. Dane te są przesyłane z Twojego komputera na serwer rezerwacji firmy Wizz Air za pośrednictwem kanałów zaszyfrowanych przy użyciu zaawansowanej technologii SSL (Secure Socket Layer).

4.2. W przypadku przekazania danych poza Unię Europejską, zgodnie z niniejszą Polityką, nie możemy zagwarantować ochrony danych zgodnie z prawem i przepisami Unii Europejskiej.

Kontynuując korzystanie z naszych usług i przekazując nam jakiekolwiek dane osobowe, wyrażasz zgodę na ich przekazywanie, przechowywanie i przetwarzanie ich poza krajem, w którym się znajdujesz oraz poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Mogą to być również kraje, w których przysługują Ci mniejsze prawa.

5. KORZYSTANIE Z DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW MARKETINGOWYCH LUB INNYCH

5.1 W trakcie korzystania z naszej strony internetowej, przeglądarka zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookie. Więcej informacji o plikach cookie stosowanych przez Wizz Air znajdziesz tutaj. Chcemy, by nasza strona internetowa zapewniała użytkownikom informacje, których szukają, a także przekazywała trafne komunikaty marketingowe. W związku z powyższym możemy korzystać z danych w celach analitycznych, w celu zwiększenia jakości, rozwoju usług, ulepszenia działania strony internetowej, pomiaru skuteczności naszych kampanii reklamowych lub w celu dostosowania usług do Twoich potrzeb. W tych celach możemy przekazywać anonimowe informacje o użytkownikach, w tym m.in. anonimowe dane demograficzne i informacje o zachowaniu w Internecie naszym partnerom kontraktowym (np. usługodawcom zewnętrznym wymienionym w klauzuli 3 lub bankom wystawiającym karty kredytowe/debetowe opatrzone marką WIZZ oferujące specjalne korzyści). W trakcie rezerwacji zapisujemy dane przesyłane do naszej witryny przez przeglądarkę i urządzenie użytkownika. Dane tego typu będą przekazywane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w postaci zbiorczej i anonimowej.

5.2 Możesz otrzymywać od nas oferty specjalne, jeśli poprosisz o tego rodzaju informacje, subskrybując nasz newsletter lub podając nam informacje o sobie, gdy będziesz brać udział w konkursie, zarejestrujesz się w celu wykorzystania promocji lub dołączysz do klubu Wizz Discount Club. Subskrybując newsletter, dołączając do Wizz Discount Club lub podając nam wyżej wymienione dane, wyrażasz zgodę (po zapoznaniu się z odpowiednimi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych) na bezpośrednie otrzymywanie wiadomości marketingowych, w tym marketing bezpośredni lub oferty specjalne Wizz Air lub naszych partnerów kontraktowych (np. banków wystawiających karty kredytowe/debetowe opatrzone marką WIZZ oferujące specjalne korzyści; Wizz Tours Ltd.), a także na otrzymywanie e-maili z powiadomieniami dotyczącymi Twoich niedokończonych rezerwacji. W celu wysyłania do Ciebie bezpośrednich wiadomości marketingowych/ofert specjalnych, będziemy przetwarzać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu. Na potrzeby wysyłania e-maili z przypomnieniami przechowujemy i wykorzystujemy te dane z Twoich wyszukiwań: wybrane lotnisko początkowe i docelowe, czy lot jest jednym kierunku, czy również powrotny, daty i godziny wylotu/przylotu, liczba pasażerów, wybrany typ taryfy, czy subskrybujesz newsletter, rodzaj rezerwacji (normalna, WDC, grupowa), wybrane usługi, język wybrany w witrynie/aplikacji Wizz Air. Te dane przechowujemy przez cztery dni.

5.3 Udzielenie zgody na to jest dobrowolne. W dowolnym momencie możesz bezpłatnie anulować subskrypcję, nie podając powodu. W tym celu kliknij tutaj, kliknij link w dowolnym newsletterze, zmień ustawienia na swoim profilu Wizz lub wyślij list na adres Laurus Offices | Kőér street 2/A | Building B | H-1103 | Budapest, Hungary.

6. POZOSTAŁE INFORMACJE

6.1 Rejestracja użytkownika na naszej stronie internetowej oznacza, że zgadza się on na przetwarzanie danych podanych w procesie rejestracji oraz że nie musi on podawać ponownie swoich danych przy dokonywaniu kolejnej rezerwacji.

6.2 Podczas rezerwacji otrzymasz kod potwierdzenia. Kod ten otrzymasz e-mailem po dokonaniu rezerwacji. Zalecamy ochronę kodu potwierdzenia jako informacji poufnej. Ujawnienie kodu potwierdzenia osobom trzecim może umożliwić im dostęp do danych rezerwacji i planu podróży w naszym systemie.

6.3 Dane osobowe użytkownika oraz umowy zawarte przez niego z Wizz Air są przechowywane w naszym systemie rezerwacji. W celu uzyskania informacji o rejestrze danych pasażera lub innych danych przechowywanych przez Wizz Air, o przetwarzaniu danych i podmiotach przetwarzających dane (jeżeli takie istnieją), lub w celu zgłoszenia prośby o zmianę lub usunięcie danych użytkownika, skontaktuj się z nami, wybierając kategorię „Pytania i prośby ogólne związane z następującymi tematami: Polityka prywatności” na tej stronie.

6.4 W odniesieniu do przetwarzania danych w zakresie regulowanym przez Ustawę o informacji, przysługują Ci następujące prawa i środki ochrony prawnej: Masz prawo do żądania informacji na temat przetwarzania danych, żądania sprostowania, usunięcia lub zablokowania danych osobowych. W przypadkach dopuszczalnych przez obowiązujące przepisy możesz sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych. W mało prawdopodobnym przypadku naruszenia Twoich praw dotyczących danych osobowych, możesz zwrócić się do Węgierskiego Urzędu Nadzoru nad Ochroną Danych Osobowych i Wolnością Informacji (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapeszt, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Telefon: +36-1+391-1400; Faks: +36-1-391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) lub do sądu właściwego. Dokładne informacje o Twoich prawach i środkach ochrony prawnej są opisane w podpunktach 13-17 i podpunkcie 30 Ustawy o informacji.

6.5 Jeśli zmienimy niniejszą Politykę prywatności, zaktualizowaną wersję opublikujemy na naszej stronie internetowej wizzair.com.

6.6 Twoje dane osobowe przetwarzane są przez okres konieczny do zrealizowania wyżej wymienionych celów lub przez czas określony obowiązującym prawem.

6.7 Na stronie internetowej wizzair.com znajdują się linki do innych stron internetowych dla wygody użytkowników i w celach informacyjnych. Musisz mieć świadomość, że inne strony internetowe mogą stanowić własność lub być zarządzane przez inne spółki i organizacje mogące stosować inne zasady bezpieczeństwa i poufności. Wizz Air nie ma kontroli nad informacjami, materiałami, produktami ani usługami dostępnymi na innych stronach internetowych i nie przyjmuje za nie żadnej odpowiedzialności.

6.8 Ta Polityka Prywatności obowiązuje od 23 grudnia 2015 roku.