Przewodnik po rozliczeniach

Informacje i usługi

Przewodnik po rozliczeniach

Wybierz kartęOsoba fizycznalubFirma
na stronie Informacje rozliczeniowe
podczas rezerwacji.

billing_as_company

JAKO OSOBA FIZYCZNA

Podróżujesz samodzielnie lub z rodziną i płacisz rachunek.

billing_as_individual

JAKO FIRMA

Podróżujesz służbowo i za Twój przelot zapłaci pracodawca, szkoła itd.

Listy rozwijane

Egzemplarz elektroniczny

Wystawiamy faktury elektroniczne w formacie PDF i wysyłamy je na adres e-mail podany podczas rezerwacji. 

  • Zawiera ona podpis elektroniczny i znacznik czasu utworzone w technologii PKI (Public Key Infrastructure).
  • Podpis jest tworzony w imieniu Wizz Air Hungary i opatrzony kwalifikowanym certyfikatem firm./
  • Faktura elektroniczna jest zgodna z przepisami prawa węgierskiego.
  • Fakturę wystawiamy domyślnie z podanymi przez Ciebie informacjami.

Egzemplarz papierowy

Jeśli potrzebujesz papierowego egzemplarza faktury, zamów go w telecentrum Wizz Air Opłata za utworzenie i wysłanie faktury papierowej wynosi [paper-invoice]. 

Możemy wystawiać faktury tylko za transport lotniczy. Aby otrzymać rachunek lub fakturę za inne usługi opłacone przez Ciebie wraz z biletem lotniczym, lecz niewykonywane przez Wizz Air (np. ubezpieczenie podróżne, transport autobusem lub taksówką, opłaty związane z obsługą lotniska), należy w tym celu skontaktować się bezpośrednio z dostawcami tych usług. 

Możemy wystawić fakturę tylko za loty wykupione bezpośrednio od nas. W przypadku dokonania rezerwacji za pośrednictwem biura podróży faktura za bilet lotniczy będzie musiała zostać wystawiona przez to biuro.

Choć można wybrać walutę płatności inną niż obowiązująca w mieście początkowym, faktura zostanie wystawiona w pierwotnej walucie rezerwacji (czyli w walucie innej niż waluta płatności).

Jeśli masz problemy z fakturą, skontaktuj się z nami:

Dołożymy wszelkich starań, by rozpatrzyć Twoje zgłoszenie w ciągu 30 dni od jego odebrania.

Wizz Air Hungary wystawia faktury elektroniczne i wysyła je to klientów pocztą elektroniczną. Plik PDF załączony do wiadomości e-mail jest oryginalną fakturą elektroniczną wystawioną przez Wizz Air Hungary.

Na podstawie obowiązujących na Węgrzech regulacji prawnych (2001/XXXV Ustawa o podpisie elektronicznym; 2000/C Ustawa o księgowości; 23/2014. Uchwała Ministra Gospodarki Narodowej) firma może wystawiać faktury również w formacie elektronicznym. Faktura elektroniczna jest plikiem o specjalnym formacie zawierającym obraz tradycyjnych faktur i jest wystawiana przez Wizz Air Hungary jako dokument w formacie PDF (zgodnie z węgierskimi wymogami dotyczącymi formatu faktur wyszczególnionymi w Ustawie CXXVII o Podatku VAT z 2007 r.). Plik PDF zawiera nowoczesny podpis elektroniczny i znacznik czasu, które są tworzone za pomocą technologii PKI (Infrastruktury klucza publicznego) zgodnie z powyższymi przepisami węgierskimi. Podpis jest składany w imieniu Wizz Air Hungary i zawiera kwalifikowany certyfikat firmy kompetentnej instytucji certyfikującej zaangażowanej w tym celu przez Wizz Air Hungary. Plik z fakturą elektroniczną zawiera wszystkie informacje niezbędne do potwierdzenia certyfikatu załączonego do podpisu oraz znacznika czasu faktury.

Odbiorca ma obowiązek przechowywać fakturę elektroniczną w formacie elektronicznym tak jak faktury papierowe, w przypadku gdy faktura jest wykorzystywana do celów księgowych.

Aby otworzyć i zweryfikować pochodzenie oraz autentyczność faktury elektronicznej, należy mieć zainstalowany program Adobe Reader 9 lub nowszy. W przypadku problemów związanych z instalacją należy skontaktować się z administratorem systemu.

Najczęstsze pytania

Najczęstsze pytania

Otrzymasz fakturę elektroniczną na adres e-mail podany podczas rezerwacji. Faktury elektroniczne są zgodne z odpowiednimi przepisami prawa węgierskiego.

Ponadto można poprosić o papierową kopię faktury elektronicznej za opłatą w telecentrum Wizz Air. Papierowe wersje faktur zostaną wysłane pocztą na adres podany w trakcie rezerwacji.

Możesz poprosić o zmodyfikowaną wersję faktury, zawierającą inne informacjeza opłatą.

Więcej informacji można uzyskać w naszym Przewodniku po rozliczeniach.