Ciasteczka na stronie internetowej Wizz Air

Pliki cookie stosowane są w celu usprawnienia korzystania z naszej witryny. Jeżeli użytkownik będzie korzystać z witryny Wizz Air nie zmieniając ustawień plików cookie, uznamy, że wyraził on zgodę na otrzymywanie wszystkich plików cookie w witrynie Wizz Air. Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia plików cookie. Dalsze informacje można znaleźć w Polityce plików cookie.

Wizz Air

Wizz AirWizz

myWizz
myWizz
Odprawa
DODAJ TORBĘ
Znajdź rezerwację

Wprowadź nazwę użytkownika (adres e-mail) Wysyłamy nowe hasło pod zarejestrowany adres e-mail.


Zarejestruj się

Odprawa

Odprawa oraz wejście na pokład

Odprawa rozpoczyna się na 2 godziny przed godziną odlotu i kończy się na 40 minut przed godziną odlotu zgodnie z Rozkładem na lotnisku Miejsca Wylotu. W przypadku, gdy Pasażer (a) nie dopełni procedur na stanowisku odprawy do chwili jej zakończenia lub (b) nie stawi się w stanowisku odprawy lub przy bramce wejściowej w odpowiednim czasie z dowolnego powodu, jego rezerwacja zostanie anulowana przez Wizz Air, Pasażer nie zostanie przyjęty na pokład, a Wizz Air zwróci Pasażerowi Cenę Całkowitą po potrąceniu Opłat za Inne Usługi oraz Opłaty za Ochronę Miejsca. Wizz Air zaleca wykupienie ubezpieczenia pokrywającego straty spowodowane brakiem możliwości odbycia podróży lub dotarcia na lotnisko przed odprawą z jakichkolwiek powodów.

Pasażerowie posiadający specjalne wymogi lub specjalne potrzeby muszą się stawić na stanowisku odprawy na 2 godziny przed planowanym odlotem. W innym razie możemy nie być w stanie dopełnić procedur odprawy w odpowiednim czasie umożliwiającym wejście pasażera na pokład.

Kliknij tutaj, aby dokonać odprawy online

Odprawa online

W celu zapewnienia swym pasażerom jak najniższych kosztów i tańszych biletów, Wizz Air oferuje bezpłatne opcje odprawy internetowej w przypadku lotów Wizz Air Hungary. Opłata za odprawę na lotnisku uiszczona przy rezerwacji wynosić będzie 10 EUR lub 30 EUR, jeżeli zostanie opłacona na lotnisku w dniu odlotu.

W przypadku odprawy online, pasażer musi wydrukować swoją kartę pokładową i przedstawić ją przy wejściu do samolotu wraz z dokumentami podróży (paszportem lub dowodem osobistym). Jeśli dokumenty podróży wystawione zostały w kraju spoza Unii Europejskiej, pasażer musi zgłosić się do stanowiska odprawy w celu dokonania weryfikacji dokumentów i podstemplowania karty pokładowej, zanim przejdzie do wyjścia do samolotu. Pasażerowie podróżujący z odprawionym bagażem rejestrowanym muszą udać się do punktu pozostawienia bagażu nie później niż 40 minut przed odlotem. W razie braku karty pokładowej pobrana zostanie opłata za odprawę na lotnisku za wydrukowanie karty w punkcie odprawy.

Odprawy przez Internet można dokonać od 30 dni do 3 godzin przed planową godziną odlotu.

Przewodnik po odprawie online

warunki:

Pasażerowie podróżujący z bagażem rejestrowanym muszą zgłosić się w punkcie oddania bagażu nie później niż 40 minut przed planową godziną odlotu. Na niektórych lotniskach punkty odprawy służą również do oddania bagażu.

Pasażerowie, którzy dokonali odprawy przez Internet, muszą zgłosić się przy bramce wejściowej do samolotu nie później niż 30 minut przed planową godziną odlotu.

Pasażerowie z krajów nienależących do Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego muszą stawić się przy stanowisku odprawy w celu kontroli dokumentów przed udaniem się do kontroli bezpieczeństwa. W przeciwnym razie mogą nie uzyskać pozwolenia na podróż.

Pasażerowie podróżujący w strefie Schengen nie są zobowiązani do wypełnienia dokumentów podróży, dokonanie odprawy online jest wystarczające.

Pasażerowie, którzy zamówili dodatkową pomoc, muszą przybyć na lotnisko 2 godziny przed odlotem i skontaktować się z personelem natychmiast po przybyciu do budynku terminala.

Dzieci w wieku poniżej 14 lat muszą podróżować w towarzystwie pasażera w wieku powyżej 16 lat i osoba ta musi w ich imieniu dokonać odprawy przez Internet.

Pasażerowie podróżujący z niemowlęciem muszą wydrukować dla niego kartę pokładową i okazać przy bramce wejścia do samolotu.

Należy wydrukować kartę pokładową uzyskaną przez Internet i podać ją razem z ważnymi dokumentami podróży podczas kontroli bezpieczeństwa oraz przy bramce wejścia do samolotu.

Przy odprawie przez Internet, przy kontroli bezpieczeństwa oraz przy bramce wyjścia do samolotu należy użyć tych samych dokumentów podróży.

Podczas odprawy online, w przypadku podróży na niektórych trasach, pasażer może zostać poproszony o podanie danych wizy. Jeżeli w kraju docelowym wiza nie jest wymagana, w polach dotyczących wizy należy wpisać xxxxx.

Po odbyciu odprawy online możliwe jest dokonanie zmian w rezerwacji (z wyjątkiem zmiany lotu i zmiany nazwiska) lub zakupienie dodatkowych usług. Przypominamy, że w razie dodania do rezerwacji usług WIZZ Xpress, WIZZ XXLong lub WIZZ Reserved Seat konieczne jest
- ponowne wydrukowanie karty pokładowej
lub
- udanie się do stanowiska odprawy na lotnisku, gdzie wydana zostanie odpowiednia etykieta świadcząca o zmianach w wydrukowanej wcześniej karcie pokładowej.

Jeżeli dane wprowadzone podczas odprawy przez Internet będą nieprawidłowe, pasażer może nie otrzymać pozwolenia na lot.

Odprawa na lotnisku

Odprawa na lotnisku podlega opłacie od pasażera za lot. Za odprawę na lotnisku można zapłacić w trakcie dokonywania rezerwacji lub w późniejszym terminie, korzystając z opcji „dodaj usługę" lub za pośrednictwem centrum obsługi telefonicznej. Odprawa na lotnisku wykupiona na lotnisku podlega wyższej opłacie. Jeśli odprawa online nie jest jeszcze dostępna dla danego lotniska wylotu, odprawa na lotnisku będzie bezpłatna do czasu udostępnienia tej usługi.

Wykaz lotnisk, na których nie jest dostępna odprawa online (odprawa na lotnisku jest bezpłatna)

Dubai - to Budapest only
Hurghada
Antalya
Istanbul
Corfu
Palma De Mallorca
Kutaisi (on mobile app)
Zaragoza
Lisbon

Odprawa w telefonie komórkowym

W przypadku dokonania odprawy za pomocą aplikacji kartę pokładową można uzyskać w następujący sposób:

• Odwiedź stronę internetową wizzair.com, wprowadź numer potwierdzenia lotu i wydrukuj swoją kartę pokładową
• Zapisz swoją kartę pokładową w aplikacji Passbook*, aby mieć do niej dostęp nawet wtedy, gdy telefon pozostaje w trybie offline
• Uzyskaj dostęp do swojej karty pokładowej za pomocą aplikacji, jeśli telefon ma połączenie z Internetem

Pasażer musi upewnić się, że posiada zapisaną kartę pokładową w aplikacji Passbook lub ma dostęp do Internetu przez cały czas odprawy i wchodzenia na pokład samolotu.
Na niektórych lotniskach w sieci Wizz Air karty pokładowe w telefonie komórkowym nie są jeszcze obsługiwane. W takich przypadkach przy dokonywaniu odprawy za pomocą aplikacji karta pokładowa nie zostanie wygenerowana w telefonie komórkowym. Należy odwiedzić stronę internetową wizzair.com, wyszukać swoją rezerwację i wydrukować swoją kartę pokładową.

*Passbook to aplikacja na telefony iPhone i iPod Touch firmy Apple wprowadzona w ramach części systemu operacyjnego iOS 6. W przypadku urządzeń Android zalecamy aplikację Passwallet w celu wyświetlania i przechowywania kart pokładowych Wizz Air. Te aplikacje umożliwiają użytkownikom przechowywanie i korzystanie z kuponów elektronicznych, kart pokładowych linii lotniczych, biletów kolejowych, kinowych oraz biletów na inne imprezy, kart klubowych, kart upominkowych oraz innych form płatności mobilnej.