Ciasteczka na stronie internetowej Wizz Air

Pliki cookie stosowane są w celu usprawnienia korzystania z naszej witryny. Jeżeli użytkownik będzie korzystać z witryny Wizz Air nie zmieniając ustawień plików cookie, uznamy, że wyraził on zgodę na otrzymywanie wszystkich plików cookie w witrynie Wizz Air. Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia plików cookie. Dalsze informacje można znaleźć w Polityce plików cookie.

Wizz Air

Wizz AirWizz

myWizz
myWizz
Odprawa
DODAJ TORBĘ
Znajdź rezerwację

Wprowadź nazwę użytkownika (adres e-mail) Wysyłamy nowe hasło pod zarejestrowany adres e-mail.


Zarejestruj się

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA SEKCJI „INFORMACJE KONTAKTOWE I ROZLICZENIOWE”
BILETY LOTNICZE WIZZ AIR HUNGARY

Ten dokument zawiera informacje dotyczące faktur elektronicznych wystawianych na bilety lotnicze Wizz Air Hungary.

Informacje wprowadzane do pól na stronie „Informacje kontaktowe” posłużą jako podstawa do przygotowania faktury przez firmę Wizz Air Hungary. Te informacje (imię i nazwisko, adres, numer podatkowy – jeśli konieczny) określa osobę, która będzie widnieć na fakturze jako Klient. Uwaga! Po zamknięciu procesu rezerwacji możemy dokonać zmiany tych informacji jedynie w ramach „Opłaty za zmianę faktury” wynoszącą 5 EUR lub jej równowartość . Dlatego należy zdecydować już w momencie dokonywania rezerwacji, czy podróż będzie opłacona przez firmę klienta. W takiej sytuacji należy wstawić dane firmy podczas procesu dokonywania rezerwacji, tak aby faktura została wystawiona na firmę.

OSOBY FIZYCZNE

  • Jeśli podróż jest podróżą prywatną, należy wstawić swoje dane osobowe w polach „imię i nazwisko” oraz „adres” na stronie „Informacje kontaktowe”, a faktura zostanie wystawiona na podane imię i nazwisko oraz adres.
  • W przypadku wcześniejszej rejestracji na stronie Wizz Air dane kontaktowe użytkownika zostaną wstawione automatycznie wraz z danymi podanymi podczas rejestracji. W razie konieczności użytkownik może podczas procesu rezerwacji zmienić dowolne dane podane na stronie „Informacje kontaktowe”.

PŁATNOŚĆ DOKONYWANA PRZEZ FIRMĘ

  • Jeśli koszt podróży ma zostać pokryty przez firmę, należy zaznaczyć pole „Proszę o wystawienie faktury na inny adres”. Po zaznaczeniu pola można wstawić nazwę, adres i numer podatkowy (opcjonalne) firmy. Następnie wykorzystamy wyłącznie te dane do dokonania rezerwacji i wystawienia faktury.
  • Uwaga! W polu „Nazwa firmy” na fakturze może widnieć maksymalnie 45 znaków, dlatego jeśli nazwa danej firmy jest dłuższa, należy ją skrócić.

Klient (użytkownik lub firma) nie powinien wstawiać informacji adresowych w polach „Nazwa firmy” lub „Numer podatkowy firmy”! Nie należy wstawiać miejscowości, kodu pocztowego ani kraju w polach „Ulica do wysyłek/rozliczeń” – istnieją oddzielne pola przeznaczone na wstawienie tych informacji.

Każdy pasażer może dokonać płatności w walucie innej niż waluta rezerwacji, ale faktura zostanie wystawiona w oryginalnej walucie rezerwacji (tj. w innej walucie niż waluta płatności).

Możemy wystawić tylko jedną fakturę za jedną rezerwację – nie możemy rozdzielić rezerwacji do celów fakturowania. Aby otrzymać dwie lub więcej faktur wystawionych na nazwiska dwóch lub więcej pasażerów (lub na nazwy ich firm), należy utworzyć oddzielną rezerwację dla każdego pasażera. Wszelkie późniejsze modyfikacje rezerwacji (np. zakup dodatkowych usług) zostaną zafakturowane oddzielnie.

Aby zmienić dane do rozliczeń (imię i nazwisko, adres, numer podatkowy) po zakończeniu rezerwacji, można dokonać takich zmian wyłącznie za opłatą w wysokości 5 EUR za modyfikację. Wszelkie zmiany należy zgłaszać, dzwoniąc pod numer naszego telecentrum w okresie do sześciu miesięcy po dacie lotu. Żadne zmiany nie będą możliwe po tym terminie.

Wizz Air Hungary przesyła fakturę elektroniczną dla każdej rezerwacji na adres e-mail podany podczas dokonywania rezerwacji. Faktura elektroniczna jest przesyłana na adres e-mail klienta z adresu: invoicing@wizzair.com.

Aby uzyskać papierową kopię faktury , należy wyrazić takie życzenie, dzwoniąc pod numer naszego telecentrum. Opłata za utworzenie i wysłanie faktury papierowej wynosi 3 EUR lub jej równowartość. W przypadku wyrażenia życzenia otrzymania papierowej kopii faktury, ale nieotrzymania jej w ciągu 2-3 tygodni, należy o tym poinformować nasze telecentrum. Życzenie otrzymania faktury można zgłosić do sześciu miesięcy po dacie lotu.

Uwaga! Wizz Air wystawi fakturę wyłącznie na wartość biletu lotniczego. Aby otrzymać rachunek lub fakturę za inne usługi opłacone przez klienta wraz z biletem lotniczym, lecz niewykonywane przez Wizz Air (np. ubezpieczenie podróżne, transport autobusem lub taksówką, opłaty związane z obsługą lotniska), należy w tym celu skontaktować się bezpośrednio z dostawcami tych usług. Informacje kontaktowe tych dostawców usług można znaleźć na naszej stronie internetowej w sekcji Informacje/Usługi.

Uwaga! Wizz Air wystawi fakturę tylko na te bilety lotnicze, które zostały zakupione bezpośrednio u nas. W przypadku dokonania rezerwacji poprzez biuro podróży faktura za bilet lotniczy będzie musiała zostać wystawiona przez to biuro podróży.

W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z fakturą istnieją dwa sposoby na ich rozwiązanie:

  • przesłanie przez Internet: http://wizzair.com/pl-PL/Claims (wybierając „Prośby o fakturę” w polu tematu)
  • lub skontaktowanie się z telecentrum Wizz Air, dzwoniąc pod numer wskazany na stronie internetowej (wizzair.com). Uwaga! Kontakt z telecentrum podlega dodatkowym opłatom opublikowanym na naszej stronie internetowej.

Dokładamy wszelkich starań, aby wszelkie zgłoszenia przetworzyć w ciągu 30 dni od dnia ich otrzymania.

INFORMACJE DOTYCZĄCE TECHNOLOGII I WĘGIERSKICH PRZEPISÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z FAKTURAMI ELEKTRONICZNYMI

Wizz Air Hungary wystawia faktury elektroniczne i wysyła je to klientów pocztą elektroniczną.


Plik PDF załączony do wiadomości e-mail jest oryginalną fakturą elektroniczną wystawioną przez Wizz Air Hungary. Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem węgierskim (Ustawa XXXV z 2001 r. o Podpisie Elektronicznym; Ustawa C z 2000 r. o Księgowości i Dekret Ministra Finansów 46/2007) firmy mogą wystawiać faktury elektroniczne.

"Faktura elektroniczna jest plikiem o specjalnym formacie zawierającym obraz tradycyjnych faktur i jest wystawiana przez Wizz Air Hungary jako dokument w formacie PDF (zgodnie z węgierskimi wymogami dotyczącymi formatu faktur wyszczególnionymi w Ustawie CXXVII o Podatku VAT z 2007 r.). Plik PDF zawiera nowoczesny podpis elektroniczny i znacznik czasu, które są tworzone za pomocą technologii PKI (Infrastruktury klucza publicznego) zgodnie z powyższymi przepisami węgierskimi."

Podpis jest wykonywany w imieniu Wizz Air Hungary i zawiera „certyfikat wykwalifikowanej firmy” kompetentnej instytucji certyfikującej zaangażowanej w tym celu przez Wizz Air Hungary. Plik z fakturą elektroniczną zawiera wszystkie informacje niezbędne do potwierdzenia certyfikatu załączonego do podpisu oraz znacznika czasu faktury.

Odbiorca ma obowiązek przechowywać fakturę elektroniczną w formacie elektronicznym, podobnie jak faktury papierowe, na wypadek sytuacji wykorzystywania do celów księgowych.

Aby otworzyć, zweryfikować pochodzenie i autentyczność faktury elektronicznej, należy mieć zainstalowany program Adobe Reader 9 lub nowszy.
W przypadku problemów związanych z instalacją należy skontaktować się z administratorem systemu.