Ciasteczka na stronie internetowej Wizz Air

Pliki cookie stosowane są w celu usprawnienia korzystania z naszej witryny. Jeżeli użytkownik będzie korzystać z witryny Wizz Air nie zmieniając ustawień plików cookie, uznamy, że wyraził on zgodę na otrzymywanie wszystkich plików cookie w witrynie Wizz Air. Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia plików cookie. Dalsze informacje można znaleźć w Polityce plików cookie.

Wizz Air

Wizz AirWizz

myWizz
myWizz
Odprawa
DODAJ TORBĘ
Znajdź rezerwację

Wprowadź nazwę użytkownika (adres e-mail) Wysyłamy nowe hasło pod zarejestrowany adres e-mail.


Zarejestruj się

WIZZ Voucher

Jeśli pasażer posiada bon Wizz, może go również wykorzystać do zarezerwowania biletu.Ewentualną pozostałą kwotę należy uiścić za pomocą karty bankowej.

Zasady korzystania z bonu:

-      Bony można realizować na stronie internetowe wizzair.com lub za pośrednictwem telecentrum Wizz Air.

-      Bon można zrealizować, rezerwując dowolny planowy lot obsługiwany przez linie lotnicze Wizz Air Hungary Ltd. („Wizz Air”). Bonów nie można wykorzystywać do rezerwacji lotów obsługiwanych przez linie lotnicze Wizz Air Ukraine Airlines LLC.

-      Podróż musi zakończyć się przed upłynięciem daty ważności bonu. Po tym terminie bon jest nieważny.

-      W przypadku niewykorzystania bonu w całości w momencie dokonywania rezerwacji pozostała kwota jest bezzwrotna. Wartość niewykorzystanych bonów oraz niewykorzystanych biletów nie podlega zwrotowi. Nie można przedłużyć okresu ważności bonu.

-      Bony pokrywają koszt przelotu liniami Wizz Air (w tym podatki i opłaty) oraz koszt usług dodatkowych dostępnych do zakupu wraz z przelotami podczas dokonywania rezerwacji (np. opłata za dziecko, pierwszeństwo wejścia na pokład, dodatkowa przestrzeń na nogi, opłaty za bagaż). Z bonów nie można korzystać w celu zakupu usług, które nie są obecne podczas dokonywania standardowej rezerwacji (w tym m.in. wynajem samochodu, parking na lotnisku, hotele).

-      Jeśli bon nie pokrywa całej wartości przelotu, należy dokonać dodatkowej płatności za pomocą karty bankowej. Bony nie są ważne wraz z płatnością za pomocą przelewu bankowego lub konta WIZZ.

 

-      Bon można wykorzystać do dokonania rezerwacji w walucie innej od tej wyszczególnionej na bonie. Cena wybranych usług i/lub biletów zostanie wymieniona na walutę wybraną do zapłaty podczas dokonywania rezerwacji na podstawie kursu wymiany walut wykorzystywanego przez Wizz Air w momencie rezerwacji.

 

-      W celu dokonania rezerwacji można wykorzystać tylko jeden bon.

-      Nie można wykorzystywać bonów do dodawania usług do rezerwacji już po jej dokonaniu lub do zmiany lotu bądź nazwiska.

-      Wykorzystywanie biletów oraz przewozu lotniczego świadczonego przez linie lotnicze Wizz Air podlega Ogólnym warunkom przewozu Wizz Air.

 

-      Oferowanie bonów przez strony trzecie, w szczególności na aukcjach internetowych lub innych platformach internetowych, jest kategorycznie zabronione.Warunki kuponu lotniczego:

- Kupon lotniczy może zostać wykorzystany na podróż jednego pasażera w jedną stronę. Kupon pokrywa cenę biletu, podatki, opłaty i opłatę manipulacyjną.

- Kupon nie pokrywa ceny usług opcjonalnych (pierwszeństwo wejścia na pokład, miejsce z dodatkową przestrzenią na nogi itp.) ani dużego bagażu podręcznego, bagażu rejestrowanego bądź opłat za bagaż nadmiarowy. Kupon nie pokrywa kosztu odprawy na lotnisku.

- Koniec podróży musi przypadać przed dniem daty ważności kuponu. Prosimy sprawdzić rozkład lotów na stronie wizzair.com.

- Rezerwacji należy dokonać za pośrednictwem Telecentrum Wizz Air nie później niż na 30 dni przed datą rozpoczęcia podróży.

- Numery Telecentrum można znaleźć na stronie internetowej wizzair.com.

- Podczas rezerwacji należy podać kod i numer kuponu.

- Liczba biletów, które można zarezerwować z użyciem kuponów, jest ograniczona i zależy od dostępności miejsc. Dostępność miejsc jest ograniczona w szczególności podczas okresów świątecznych, ferii szkolnych oraz ważnych wydarzeń sportowych i kulturalnych. Telecentrum Wizz Air zapewni informacje dotyczące liczby miejsc dostępnych w celu rezerwacji biletów z użyciem kuponu. Wizz Air dokona żądanej rezerwacji lub zaproponuje inne terminy podróży, w zależności od dostępności miejsc.

- Wykorzystanie biletów i przewozu lotniczego zapewnianych przez firmę Wizz Air podlega Ogólnym Warunkom Przewozu Wizz Air.

- Wartość niewykorzystanych kuponów i biletów nie podlega zwrotowi.

- W przypadku zmiany imienia lub nazwiska pasażera, terminu podróży lub destynacji (zwanymi „zmianą rezerwacji”) zostanie pokryta bieżąca opłata administracyjna, jednakże nie zostanie opłacona różnica pomiędzy oryginalną a nową ceną biletu, podatkami i opłatami. Zmiany rezerwacji można dokonać nie później niż na 30 dni przed datą rozpoczęcia podróży. Zmiany terminu podróży można dokonać na co najmniej 30 dni przed zmodyfikowaną datą rozpoczęcia podróży.