Zezwalam na ciasteczka

Ciasteczka na stronie internetowej Wizz Air

Pliki cookie stosowane są w celu usprawnienia korzystania z naszej witryny. Jeżeli użytkownik będzie korzystać z witryny Wizz Air nie zmieniając ustawień plików cookie, uznamy, że wyraził on zgodę na otrzymywanie wszystkich plików cookie w witrynie Wizz Air. Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia plików cookie. Dalsze informacje można znaleźć w Polityce plików cookie.

Wizz Air

Wizz AirWizz

myWizz
myWizz
Odprawa
DODAJ TORBĘ
Znajdź rezerwację

Wprowadź nazwę użytkownika (adres e-mail) Wysyłamy nowe hasło pod zarejestrowany adres e-mail.


Zarejestruj się

Warunki członkostwa w Wizz Discount Club

Aby przystąpić do Wizz Discount Club („Klub”), musi Pan/Pani („Członek/Członkowie”) zaakceptować niniejsze warunki. Rejestracja w Klubie stanowi akceptację warunków członkostwa w Klubie.

Sekcja 1 Kwalifikacja i rejestracja

1.1. Rejestracji w Klubie można dokonać
1.1.1. przy rezerwacji w Internecie jednocześnie z wniesieniem opłaty za członkostwo w Klubie
1.1.2. przy rezerwacji w centrum telefonicznym jednocześnie z wniesieniem opłaty za członkostwo w Klubie.

1.2. Zgłaszając wniosek uczestnictwa w Klubie lub korzystając z ofert Klubu, Członkowie są zobowiązani do podania dokładnych i prawdziwych danych osobowych oraz ich aktualizacji. Niespełnienie tego warunku może spowodować unieważnienie członkostwa w Klubie oraz późniejszych zakupów, zgodnie z uznaniem firmy Wizz Air. Członkowie są zobowiązani do aktualizacji swoich danych osobowych na stronie: Mój profil.

1.3. Z członkostwa można zrezygnować w dowolnym momencie, zaznaczając opcję Zrezygnuj na stronie Mój profil.

1.4 Jeżeli okres członkostwa wygaśnie, można dokonać ponownej rejestracji w dowolnym momencie przy dokonywaniu rezerwacji i po wniesieniu opłaty za członkostwo w Klubie. 1.4.1 Członkostwo trwa 1 rok kalendarzowy począwszy od dnia rejestracji. Członkostwo można przedłużyć w ciągu miesiąca poprzedzającego termin wygaśnięcia przy dokonywaniu rezerwacji i po wniesieniu opłaty za członkostwo w Klubie. Po przedłużeniu członkostwa nowy okres rozpoczyna się od dnia następującego po dniu zakończenia poprzedniego okresu członkostwa.

1.5 Członkostwo w Klubie nie ulega przenoszeniu. W przypadku odkrycia nieupoważnionego wykorzystania członkostwa w Klubie Członkowie są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia firmy Wizz Air.

1.6. Członkom Klubu przysługuje możliwość wykupu specjalnych taryf w firmie Wizz Air, niedostępnych dla osób, które nie są członkami Klubu. Członkostwo w Klubie nie gwarantuje dostępności specjalnych taryf klubowych na wszystkich trasach i we wszystkich terminach.

1.7 Wszelkie promocje, taryfy i inne oferty specjalne firmy Wizz Air podlegają warunkom korzystania z danej oferty.

1.8. Po zarezerwowaniu taryfy klubowej Członek zawsze musi być jednym z podróżujących pasażerów. Ze zniżek dla członków Wizz Discount Club mogą korzystać osoby towarzyszące tylko w przypadku, gdy członek klubu jest podróżnym ujętym w rezerwacji, a rezerwacja jest dla maksymalnie 10 pasażerów (w tym członków klubu i dzieci z wyjątkiem niemowląt).

1.9. Członek nie może dokonywać zakupu biletów w celu odsprzedaży.

1.10. Zmiany w planie podróży wykupionej przez Członka będą przetwarzane z uwzględnieniem bieżących opłat obowiązujących za zmianę daty lotu/lotów.
Zmian dotyczących wszystkich pasażerów ujętych w rezerwacji można dokonać na stronie wizzair.com lub za pośrednictwem telecentrum.
Zmian dotyczących tylko poszczególnych pasażerów ujętych w rezerwacji można dokonać wyłącznie za pośrednictwem telecentrum.
Członek klubu musi być jednym z pasażerów ujętym w rezerwacji, aby pozostali pasażerowie mogli korzystać z taryf klubowych. Jeśli członek klubu zostanie usunięty z rezerwacji, wobec pozostałych pasażerów zostanie zastosowana pierwotna cena za przewóz i będą oni musieli dopłacić różnicę w cenie. Pozostali pasażerowie mogą zachować przywileje związane z członkostwem, jeśli jeden z pasażerów zostanie członkiem klubu.

Sekcja 2 Płatności

2.1. Podczas rejestracji Członek zostanie obciążony roczną opłatą. Dokonanie opłaty rocznej jest niemożliwe za pomocą przelewu bankowego.

2.2. Wstępne opłaty za członkostwo lub opłaty za jego odnowienie mogą być zmieniane przez firmę Wizz Air bez powiadomienia Członka. Ewentualny wzrost rocznej opłaty za członkostwo obowiązuje od momentu odnowienia członkostwa.

2.3. Anulowanie członkostwa w Klubie nie upoważnia do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z członkostwem.

2.4. Po anulowaniu członkostwa nie ulega ono przywróceniu. W celu korzystania z przywilejów klubowych należy dokonać ponownej rejestracji przy dokonywaniu rezerwacji jednocześnie z wniesieniem opłaty za członkostwo w Klubie.