Ciasteczka na stronie internetowej Wizz Air

Pliki cookie stosowane są w celu usprawnienia korzystania z naszej witryny. Jeżeli użytkownik będzie korzystać z witryny Wizz Air nie zmieniając ustawień plików cookie, uznamy, że wyraził on zgodę na otrzymywanie wszystkich plików cookie w witrynie Wizz Air. Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia plików cookie. Dalsze informacje można znaleźć w Polityce plików cookie.

Wizz Air

Wizz AirWizz

myWizz
myWizz
Odprawa
DODAJ TORBĘ
Znajdź rezerwację

Wprowadź nazwę użytkownika (adres e-mail) Wysyłamy nowe hasło pod zarejestrowany adres e-mail.


Zarejestruj się

ZASADY POUFNOŚCI

1. Informacje ogólne

Wizz Air Hungary Airlines Ltd („WAH”) i/lub Wizz Air Ukraine Airlines LLC („WAU”) zwracają szczególną uwagę na ochronę danych. Zasady przetwarzania danych przez WAH i WAU są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa węgierskiego lub ukraińskiego (w zależności od przypadku) w odniesieniu do ochrony danych osobowych i są realizowane zgodnie z niniejszymi zasadami. WAH został zarejestrowany w rejestrze Węgierskiego Krajowego Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Wolności Informacji pod numerem 01001.


2. Wymagane informacje i wykorzystanie danych osobowych


2.1 Informacje.

W celu dokonania rezerwacji i wykonania usługi transportu powietrznego oraz innych powiązanych czynności (np. fakturowania, księgowania, zachowania zgodności z zasadami bezpieczeństwa, kontroli celnej itd.) niezbędne jest uzyskanie określonych danych osobowych. Gromadzimy informacje dostarczane przez użytkowników podczas rezerwacji (w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, dane karty kredytowej lub bankowej, informacje o specjalnych potrzebach) lub podczas wyszukiwania biletów oraz innych produktów i usług na naszych stronach internetowych oraz na stronach, do których można uzyskać z niej dostęp.

2.2 Wykorzystanie danych.

Udzielone nam informacje są wykorzystywane do świadczenia naszych usług. Dane użytkowników wykorzystywane są głównie w celu spełnienia ich wymogów. Dane użytkowników mogą być wykorzystywane i przechowywane do następujących celów: księgowość, fakturowanie i audyt, weryfikacja kart kredytowych i innych kart płatniczych, kontrola w celu zwalczania przestępstw finansowych, kontrola imigracyjna i celna, bezpieczeństwo, ochrona, testowanie systemów, utrzymanie, ulepszanie i rozwój, ochrona zdrowia, cele administracyjne i prawne oraz cele statystyczne i analiza rynku. Dane użytkowników mogą być również użyte w celu komunikowania się z nimi, w celach administracyjnych lub operacyjnych, np. w celu powiadomienia o zmianie terminu lotu.

Przechowujemy dane przekazywane okresowo przez klientów, w tym historię zakupów oraz dane dotyczące korzystania z naszych usług i opcji.

2.3 Zgoda użytkownika.

Dostarczając nam swoje dane osobowe, użytkownicy przyjmują do wiadomości i wyrażają zgodę na przetwarzanie przez WAH/WAU (w zależności od przypadku) danych osobowych zgodnie z niniejszymi Zasadami oraz obowiązującymi przepisami, w tym na wykorzystanie danych przez pracowników WAH /WAU oraz przekazywanie ich na terenie Węgier lub Ukrainy lub poza terytorium tych państw, zgodnie z niniejszymi Zasadami. Użytkownicy wymagający szczególnej opieki, którzy proszą o zapewnienie pomocy w tym zakresie, podając nam dane dotyczące stanu zdrowia, upoważniają nas do wykorzystania oraz do przekazywania tych danych, w zakresie koniecznym do świadczenia usług, oraz wyrażają na to zgodę.

2.4 Przetwarzanie danych użytkowników przez WAH jest zgodne z Rozporządzeniem 25/1999 (II. 12.) oraz następuje za ich dobrowolną zgodą. Przetwarzanie danych użytkowników przez WAU jest zgodne z ukraińską Ustawą „O ochronie danych osobowych” z dnia 1 czerwca 2010 r. Nr 2297-VI z późn. zm. („Ustawa o danych osobowych”) oraz następuje za ich dobrowolną zgodą.

3. Ujawnianie danych podmiotom zewnętrznym i administratorom danych

3.1 Ujawnienie danych użytkowników podmiotom zewnętrznym może być konieczne w celu zapewnienia sprawnej dostawy produktów, świadczenia usług lub dostarczenia wymaganych informacji. W tych celach oraz w celach wymienionych wyżej (w części „Wykorzystanie danych”) możemy zezwolić na dostęp do danych użytkowników podmiotom zewnętrznym działającym na nasze zlecenie lub jako administratorzy danych w celach określonych w niniejszych zasadach lub w innych celach zaakceptowanych przez użytkownika.

Użytkownik zostaje niniejszym poinformowany o ujawnianiu danych i wyraża zgodę na ujawnianie jego danych bez konieczności dodatkowego powiadomienia przez WAU następującym administratorom danych działającym na zlecenie WAU: Wizz Air Hungary Airlines Ltd.; ContactCenter LTD (ТОВ «КонтактЦентр») oraz wszystkim agencjom obsługi naziemnej świadczącym usługi na rzecz WAU. WAH ani WAU nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane użyciem danych osobowych użytkowników przez ww. strony trzecie w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa.

Uzyskanie biletu linii lotniczych WAH lub WAU za pośrednictwem agencji biletowych lub obsługi naziemnej działających na zlecenie WAH i WAU oznacza automatyczne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez te podmioty jako administratorów danych odpowiednio na rzecz WAH lub WAU.

3.2 Informacje o użytkownikach mogą być przekazywane i wykorzystywane przez nasze spółki stowarzyszone w Unii Europejskiej lub poza nią. Dostarczenie nam danych osobowych przez użytkownika oznacza przyjęcie do wiadomości i wyrażenie zgody na ich przekazywanie naszym spółkom stowarzyszonym.

3.3 Możemy również udzielać informacji na temat użytkowników władzom państwowym lub organom ścigania na ich żądanie oraz zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

3.4 Na naszej stronie internetowej udostępniamy oferty wybranych podmiotów zewnętrznych. Po zaakceptowaniu przez użytkownika usługi oferowanej przez podmioty zewnętrzne (np. ubezpieczenia, transferu, potwierdzenia przez SMS itp.) udostępnimy dane kontaktowe, rozliczeniowe i inne informacje o użytkowniku podmiotom zewnętrznym świadczącym usługę w zakresie przez nie wymaganym. Zamówienie usług tego typu przez użytkownika oznacza wyrażenie zgody na ujawnienie jego danych, bez konieczności dodatkowego powiadamiania. Dołożymy wszelkich starań, aby przekazanie danych osobowych użytkowników odbywało się zgodnie z obowiązującym prawem i po uzyskaniu wszystkich niezbędnych zezwoleń (jeśli takie będą wymagane) oraz dopilnujemy, aby podmioty zewnętrzne również ich przestrzegały.

3.5 Podmioty zewnętrzne świadczące usługi –

- w zakresie ubezpieczeń: AIG Europe Limited, London, (AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, United Kingdom) oraz odpowiednie biura terenowe oraz oddziały (Oddział w Belgii, Oddział w Bułgarii, Oddział w na Cyprze, Oddział w Czechach, AIG Europe Limited sivuliike, Oddział we Francji, Oddział w Grecji, Magyarországi Fióktelep, Oddział w Irlandii, Rappresentanza Generale per l’Italia, AIG Europe Limited Netherlands, AIG Europe Limited (NUF), AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, AIG Europe Limited (Sucursal en España), AIG Europe Limited UK Filial i Sverige AIG Europe Limited Londra - Sucursala Bucuresti Oddział w Zurychu);

- w zakresie transportu: P-AIR Magyarország Kft. (1034 Budapest, Csillaghegyi street 19-21., Węgry, www.p-airbus.com)

- w zakresie rezerwacji określonych lotów zgodnie z informacją w systemie rezerwacji: Travellink AB (Box 1108, SE 172 22 Sundbyberg, Szwecja)

- w zakresie potwierdzeń SMS: 15below.com Ltd. (Lyndean House, 43-46 Queens Road, Brighton, BN1 3XB, UK, www.15below.com)

Usługi świadczone przez podmioty zewnętrzne mogą podlegać również zasadom poufności tych podmiotów. W celu uzyskania informacji o zasadach przetwarzania danych przez podmioty zewnętrzne należy się zapoznać z odpowiednimi informacjami na ich stronach internetowych. W niektórych przypadkach, w celu skorzystania z danej usługi, konieczne jest zaakceptowanie zarówno naszych zasad poufności, jak i warunków i zasad poufności podmiotu zewnętrznego.

4. Bezpieczeństwo

4.1 Podejmujemy uzasadnione działania i czynności techniczne zapewniające bezpieczeństwo w celu ochrony i bezpiecznego przechowywania danych osobowych użytkowników oraz ochrony danych przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianą lub nieupoważnionym usunięciem. Zwracamy szczególną uwagę na bezpieczne przekazywanie danych osobowych i finansowych. Dane te są przekazywane z komputera użytkownika do serwera rezerwacyjnego Wizz Air i/lub WAU zakodowanymi kanałami przy pomocy najnowocześniejszej technologii Secure Socket Layer (SSL).

4.2 W przypadku przekazania danych poza Unię Europejską lub Ukrainę, zgodnie z niniejszymi zasadami, nie możemy zagwarantować ochrony danych zgodnie z prawem i przepisami Unii Europejskiej lub Ukrainy.

5. Korzystanie z danych osobowych do celów marketingowych lub innych

5.1 Staramy się o dostarczenie na naszej stronie internetowej informacji przydatnych jej użytkownikom. W związku z powyższym możemy korzystać z danych w celach analitycznych, w celu zwiększenia jakości, rozwoju usług, ulepszenia działania strony internetowej, pomiaru skuteczności naszych kampanii reklamowych lub w celu dostosowania usług do informacji wyszukiwanych przez użytkownika. W tych celach możemy przekazywać anonimowe informacje o użytkownikach, w tym m.in. anonimowe dane demograficzne i informacje o zachowaniu w Internecie naszym partnerom kontraktowym (np. usługodawcom zewnętrznym wymienionym w klauzuli 3.5 lub bankom wystawiającym karty kredytowe/debetowe opatrzone marką WIZZ oferujące specjalne korzyści). Dane tego typu będą przekazywane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w postaci zbiorczej i anonimowej.

5.2 Subskrypcja biuletynów oznacza wyrażenie zgody (po zapoznaniu się z odpowiednimi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych) na bezpośrednie otrzymywanie wiadomości marketingowych, w tym marketing bezpośredni lub oferty specjalne Wizz Air/WAU lub naszych partnerów kontraktowych (np. banków wystawiających karty kredytowe/debetowe opatrzone marką WIZZ oferujące specjalne korzyści). W celu wysyłania użytkownikowi bezpośrednich wiadomości marketingowych/ofert specjalnych, będziemy przetwarzać następujące dane osobowe: nazwisko i imię, adres e-mail.

5.3 Udzielenie zgody na to jest dobrowolne. Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie bez podawania żadnego uzasadnienia, bezpłatnie, korzystając z następującego odsyłacza: http://wizzair.com/pl-PL/NewsletterUnsubscribe lub odsyłacza podawanego w każdym biuletynie, lub przez zmianę preferencji w profilu użytkownika Wizz.

6. Postanowienia różne

6.1 Rejestracja użytkownika na naszej stronie internetowej oznacza, że zgadza się on na przetwarzanie danych podanych w procesie rejestracji oraz że nie musi on podawać ponownie swoich danych przy dokonywaniu kolejnej rezerwacji.

6.2 Podczas rezerwacji użytkownik otrzymuje kod rezerwacji. Kod ten podany jest w e-mailu przesyłanym użytkownikowi po dokonaniu rezerwacji. Zalecamy użytkownikom ochronę kodu potwierdzenia jako informacji poufnej. Ujawnienie kodu potwierdzenia osobom trzecim może umożliwić im dostęp do danych rezerwacji i planu podróży w naszym systemie.

6.3 Dane osobowe użytkownika oraz umowy zawarte przez niego z WAH lub WAU są przechowywane w naszym systemie rezerwacji. W celu uzyskania informacji o rejestrze danych pasażera lub innych danych przechowywanych przez WAH lub WAU, o przetwarzaniu danych i podmiotach przetwarzających dane (jeżeli takie istnieją), lub w celu zgłoszenia prośby o zmianę lub usunięcie danych użytkownika, należy się z nami skontaktować, wybierając kategorię „Pytania i prośby ogólne związane z następującymi tematami: Zasady poufności” na stronie http://wizzair.com/pl-PL/Claims .

6.4 W odniesieniu do przetwarzania danych w zakresie regulowanym przez węgierską Ustawę CXII z 2011 r. o ochronie danych osobowych i wolności informacji, użytkownikowi przysługują następujące prawa i środki ochrony prawnej.

Użytkownik ma prawo do żądania informacji na temat przetwarzania danych, żądania sprostowania, usunięcia lub zablokowania danych osobowych. W przypadkach dopuszczalnych przez obowiązujące przepisy użytkownik może się sprzeciwić przetwarzaniu jego danych. W mało prawdopodobnym przypadku naruszenia praw użytkownika w odniesieniu do danych osobowych, może on zwrócić się do Węgierskiego Urzędu Nadzoru nad Ochroną Danych Osobowych (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapeszt, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36-1+391-1400; telefax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) lub do sądu właściwego. Dokładne informacje o prawach użytkownika i środkach ochrony prawnej znajdują się w podpunktach 13-17 oraz podpunkcie 30 Ustawy CXII z 2011 r. o samostanowieniu informacyjnym i wolności informacji oraz w Artykule 8 Ustawy o ochronie danych osobowych.

6.5 W odniesieniu do przetwarzania danych przez WAU w zakresie regulowanym przez Ustawę o danych osobowych, użytkownik może się zwrócić do Państwowych Służb Ochrony Danych Osobowych (Державнa служба України з питань захисту персональних даних, 15 Maryny Raskovoi St. 02660 Kijów, Ukraina; telefon: +38 044 5176800; fax: +38 044 5176800; e-mail: info@zpd.gov.ua) do 31 grudnia 2013 r., a od 1 stycznia 2014 r. – do Komisarza ds. Praw Człowieka Parlamentu Ukrainy (Уповноважений Верховної Ради Україн� з прав людини, 21/8 Instytutska St., 01008 Kijów, Ukraina; telefon: +38 044 253-75-89; e-mail: hotline@ombudsman.gov.ua) lub do sądu właściwego.

6.6 Dane osobowe użytkowników przetwarzane są przez okres konieczny do zrealizowania wyżej wymienionych celów lub przez czas określony obowiązującym prawem.

6.7 Na stronie internetowej wizzair.com znajdują się odsyłacze do innych stron internetowych dla wygody użytkowników i w celach informacyjnych. Użytkownicy powinni być świadomi, że inne strony internetowe mogą stanowić własność lub być zarządzane przez inne spółki i organizacje mogące stosować inne zasady bezpieczeństwa i poufności. WAH ani WAU nie mają kontroli nad informacjami, materiałami, produktami ani usługami dostępnymi na innych stronach internetowych i nie przyjmują za nie żadnej odpowiedzialności.

6.8 W trakcie korzystania z naszej strony internetowej, przeglądarka umieszcza na twardym dysku urządzenia użytkownika pliki cookie. Więcej informacji o plikach cookie stosowanych przez Wizz Air /WAU można znaleźć tutaj . W trakcie rezerwacji zapisujemy dane przesyłane do naszej witryny przez przeglądarkę i urządzenie użytkownika. Dane te będą wykorzystane wyłącznie w zbiorczej formie do celów statystycznych i w celu rozwijania naszej oferty.

6.9 Niniejsze zasady poufności obowiązują od listopada 2013 r.