Przewodnik po rozliczeniach

Informacje i usługi

Wizz Air

Informacje i usługi

Przewodnik po rozliczeniach

Podczas rezerwacji na stronie Informacje
rozliczeniowe wybierz kartę
Osoba fizyczna lub Firma.

billing_as_company

JAKO OSOBA FIZYCZNA

Podróżujesz samodzielnie lub z rodziną i płacisz rachunek.

 

billing_as_individual

JAKO FIRMA

Podróżujesz służbowo i za Twój przelot zapłaci pracodawca, szkoła itd.

 

Podczas rezerwacji na stronie Informacje rozliczeniowe wybierz kartę Osoba fizyczna lub Firma i wypełnij pola. 

Jeśli podróżujesz prywatnie, użyj karty Osoba fizyczna. Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, jako dane osobowe automatycznie zostaną wprowadzone Twoje dane kontaktowe. Jeśli to konieczne, możesz zmienić te informacje w procesie rezerwacji. 

Jeśli podróżujesz na koszt firmy i potrzebujesz faktury, musisz podać dane firmy wraz z jej nazwą, adresem i identyfikatorem podatkowym. 

Rezerwacji nie można dzielić na potrzeby fakturowania. Jeśli potrzebujesz dwóch lub więcej faktur dla dwóch lub większej liczby pasażerów (lub ich firm), musisz utworzyć oddzielne rezerwacje. Wszystkie kolejne modyfikacje (np. zakup usług dodatkowych) zostaną zafakturowane oddzielnie.

Po zakończeniu rezerwacji, dane do faktury możesz zmienić za opłatą w wysokości 5 EUR przez telecentrum Wizz Air w ciągu 6 miesięcy od odbytego lotu.

Listy rozwijane

Kopia elektroniczna

Wystawiamy fakturę elektroniczną w postaci pliku PDF wysyłanego na adres e-mail podany podczas rezerwacji. 

  • Zawiera ona podpis elektroniczny i znacznik czasu utworzone w technologii PKI (Public Key Infrastructure).
  • Podpis jest tworzony w imieniu Wizz Air Hungary i opatrzony kwalifikowanym certyfikatem firm./
  • Faktura elektroniczna jest zgodna z przepisami prawa węgierskiego.
  • Fakturę wystawiamy domyślnie z podanymi przez Ciebie informacjami.

Egzemplarz papierowy

Jeśli potrzebujesz papierowego egzemplarza faktury, zamów go w telecentrum Wizz Air. Opłata za utworzenie i wysłanie faktury papierowej wynosi [paper-invoice]. 

Możemy wystawiać faktury tylko za transport lotniczy. Aby otrzymać rachunek lub fakturę za inne usługi opłacone przez klienta wraz z biletem lotniczym, lecz nie wykonywane przez Wizz Air (np. ubezpieczenie turystyczne, transport autobusem lub taksówką, opłaty związane z obsługą lotniska), należy w tym celu skontaktować się bezpośrednio z dostawcami tych usług. 

Możemy wystawić fakturę tylko za przelot, który został wykupiony bezpośrednio w naszej firmie. W przypadku dokonania rezerwacji poprzez biuro podróży faktura za bilet lotniczy będzie musiała zostać wystawiona przez to biuro podróży.

Choć można wybrać walutę płatności inną niż obowiązująca w mieście początkowym, faktura zostanie wystawiona w pierwotnej walucie rezerwacji (czyli nie w walucie płatności).

Jeśli masz problemy z fakturą, skontaktuj się z nami:

Dołożymy wszelkich starań, by rozpatrzyć Twoje zgłoszenie w ciągu 30 dni od jego odebrania.

Wizz Air Hungary wystawia faktury elektroniczne i wysyła je to klientów pocztą elektroniczną. Plik PDF załączony do wiadomości e-mail jest oryginalną fakturą elektroniczną wystawioną przez Wizz Air Hungary.

Na podstawie obowiązujących na Węgrzech regulacji prawnych (2001/XXXV Ustawa o podpisie elektronicznym; 2000/C Ustawa o księgowości; 23/2014. Uchwała Ministra Gospodarki Narodowej), firma może wystawiać faktury również w formacie elektronicznym. Faktura elektroniczna jest plikiem o specjalnym formacie zawierającym obraz tradycyjnych faktur i jest wystawiana przez Wizz Air Hungary jako dokument w formacie PDF (zgodnie z węgierskimi wymogami dotyczącymi formatu faktur wyszczególnionymi w Ustawie CXXVII o Podatku VAT z 2007 r.). Plik PDF zawiera nowoczesny podpis elektroniczny i znacznik czasu, które są tworzone za pomocą technologii PKI (Infrastruktury klucza publicznego) zgodnie z powyższymi przepisami węgierskimi. Podpis jest wykonywany w imieniu Wizz Air Hungary i zawiera „kwalifikowany certyfikat firmy” kompetentnej instytucji certyfikującej zaangażowanej w tym celu przez Wizz Air Hungary. Plik z fakturą elektroniczną zawiera wszystkie informacje niezbędne do potwierdzenia certyfikatu załączonego do podpisu oraz znacznika czasu faktury.

Odbiorca ma obowiązek przechowywać fakturę elektroniczną w formacie elektronicznym, podobnie jak faktury papierowe, na wypadek sytuacji wykorzystywania do celów księgowych.

Aby otworzyć, zweryfikować pochodzenie i autentyczność faktury elektronicznej, należy mieć zainstalowany program Adobe Reader 9 lub nowszy. Jeśli podczas instalacji wystąpią problemy, skontaktuj się ze swoim administratorem systemu.

Najczęstsze pytania

Najczęstsze pytania

Otrzymasz fakturę elektroniczną na adres e-mail podany podczas rezerwacji. Faktury elektroniczne są zgodne z odpowiednimi przepisami prawa węgierskiego.

Możesz też za opłatą poprosić o papierową kopię faktury elektronicznej. W tym celu skontaktuj się z telecentrum Wizz Air. Papierowe wersje faktur zostaną wysłane pocztą na adres podany w trakcie rezerwacji.

Za opłatą możesz poprosić o zmodyfikowaną wersję faktury, zawierającą inne informacje.

Więcej informacji można uzyskać w naszym Przewodniku po rozliczeniach.