Cookies op de Wizz Air-website

Wij gebruiken cookies om te garanderen dat wij u de beste ervaring bieden op onze website. Als u doorgaat met surfen op de website van Wizz Air zonder uw cookie-instellingen te wijzigen, dan gaan wij ervan uit dat u instemt met het ontvangen van alle cookies op de website van Wizz Air. U kunt te allen tijde uw cookie-instellingen wijzigen. Meer informatie vindt u in ons Cookiebeleid.

Wizz Air

Wizz AirWizz

myWizz
myWizz
Check in
TAS TOEVOEGEN
Vind boekingen

Gebruik uw gebruikersnaam (e-mailadres). Wij sturen een nieuw wachtwoord naar het door u opgegeven e-mailadres.


Registreren

WIZZ Account

Voorwaarden

1. Definities

1.1. Passagier: de persoon die gebruik maakt van de vervoersdiensten voor passagiers van Wizz Air.

1.2. Klant: de Passagier of een derde partij die namens de Passagier handelt en die het openen van een WIZZ Account start en de betaling uitvoert via het WIZZ Plus aanvulpakket of een andere wijze.

1.3. Registratie van passagier: de registratie van de identificatie- en contactgegevens van de passagier in het reserveringssysteem van Wizz Air. Registratie houdt in het openen van een WIZZ Account, het contact leggen met de Passagier.

1.4. WIZZ Account: een account waarin de vooruitbetalingen, aankopen en de feitelijke balans van de Klant worden bijgehouden.

1.5. WIZZ Account Bijvulling betekent het crediteren van een contant bedrag betaald aan een WIZZ Account door de Klant via het Callcenter, zoals beschreven in paragraaf 3.4.

1.6. Basisvaluta: de valuta welke door de Klant tijdens de registratie is gekozen en waarin het saldo van het WIZZ Account wordt bijgehouden. Aangeraden wordt om de valuta te kiezen waarin de meeste aankopen zullen worden gedaan. Bij het online reserveren kunt u betalen met uw krediet voor vluchten die in uw gekozen basisvaluta zijn geprijsd. Alle andere vluchten kunnen via het Callcenter worden geboekt. Opties voor valuta: GBP, EUR, PLN, HUF, RON, SEK, NOK.

1.7. WIZZ Accountnummer: een identificatienummer van 10 cijfers dat door het reserveringssysteem wordt aangemaakt bij voltooiing van de Passagiersregistratie.

1.7. Wizz Air's Services: luchtvervoer van passagiers en bagage.

1.9. Callcenter: de telefonische klantendienst van Wizz Air. U kunt de nummers van onze callcenters vinden op de pagina contact met ons opnemen.

3. WIZZ Acccounts openen en bijvullen via WIZZ Plus

3.1. Een Klant kan een WIZZ Account openen door gegevens van de Passagier te registreren als beschreven in punt 1.3. Als Passagier en Klant niet dezelfde zijn, moeten ook de factureringsgegevens van Klant worden opgegeven.

3.2. Het bijvullen van de WIZZ Account via WIZZ account bijvullen is mogelijk door een betaling te verrichten per creditcard of bankoverschrijving in de basisvaluta die bij het openen van de account is gekozen.

3.3. WIZZ Account Bijvullen zal de account in de basisvaluta crediteren.

3.4. Het openen en bijvullen van WIZZ Accounts moet worden aangevraagd via het Callcenter. Het Callcenter rondt de Passagiersregistratie af, geeft de Klant het nummer van de bankrekening waarop de betaling aan Wizz Air moet worden gestort, en het WIZZ ID van de passagier. De betaalopdracht moet in het betalingsveld het WIZZ ID en de naam van de Passagier bevatten.

3.5. Nadat de betaling is ontvangen op de bankrekening van Wizz Air, verhogen we de balans van het WIZZ Account van de passagier binnen 2 dagen en sturen we een bevestiging via e-mail. Als binnen 2 dagen geen bevestiging via e-mail is ontvangen, is het de verantwoordelijkheid van de Passagier om contact op te nemen met het Callcenter van Wizz Air om te informeren naar de status van de betaling en om eventueel te helpen bij het identificeren van de betaling.

3.6. Het minimumbedrag per bijvul-transactie: 300 euro of hetzelfde bedrag in andere valuta.

5. Facturering

5.1. Wizz Air maakt automatisch een factuur voor het in de WIZZ Account betaalde bedrag en stuurt deze naar de Passagier.

5.2. Als Klant en Passagier niet dezelfde zijn en Klant vraagt om de factuur bij het openen van de account, adresseert en stuurt Wizz Air de factuur aan de Klant.

6. Het saldo op de WIZZ Account gebruiken

6.1. Het beschikbare saldo op de WIZZ Account kan gebruikt worden voor het betalen van reserveringen voor de Passagier en voor maximaal 4 andere personen die met de Passagier meereizen (gezinsleden, vrienden enz.). Het saldo kan ook worden gebruikt voor het aanpassen van de tijd en route van de bestaande reserveringen van de Passagier. De reservering of de wijziging kunnen behalve het ticket ook aanvullende diensten omvatten.

6.2. Reserveringen en wijzigingen van reserveringen kunnen online worden gedaan (wizzair.com) of via het Callcenter.

6.3. Bij reserveringen die betaald worden vanuit de WIZZ Account, moet de rekeninghouder een van de reizende passagiers zijn.

6.4. Bij het maken of wijzigen van een reservering moet het WIZZ ID waartoe de WIZZ Account behoort, tijdens de webreservering worden ingevoerd of bij reserveren via het Callcenter worden opgegeven aan de agent op het Callcenter.

6.5. Als het bedrag in de WIZZ Account niet voldoende is om voor de reservering te betalen, kan het verschil worden betaald met een credit card.

6.6. Als een reservering is gemaakt met een andere valuta dan de basisvaluta van de WIZZ Account, wordt het bedrag van de valuta voor de reservering geconverteerd naar een bedrag in de basisvaluta, waarna dit van de WIZZ Account wordt afgehaald. Bij het online reserveren kunt u betalen met uw krediet voor vluchten die in uw gekozen basisvaluta zijn geprijsd. Via het Callcenter kan elke andere vlucht worden gereserveerd.

6.7. Het saldo op de WIZZ Account dat is betaald middels WIZZ account bijvullen is gedurende een onbeperkte periode beschikbaar Eventueel resterend saldo van een WIZZ Account toe te schrijven aan de conversie van punten is beschikbaar zoals uiteengezet in de Algemene voorwaarden met betrekking tot de punten.

6.8. Geld dat in de WIZZ Account is gestort, kan niet worden terugbetaald of overgedragen aan anderen.

6.9. Mocht Wizz Air een vlucht annuleren die uit een WIZZ Account is betaald, dan ontvangt de Passagier het bedrag van die vlucht als krediet.

6.10. De WIZZ Account kan alleen worden gebruikt voor het kopen van vluchten die worden uitgevoerd door Wizz Air Hungary (W6).

7. Saldo WIZZ Account

7.1 Informatie over het saldo van de WIZZ Account is online verkrijgbaar (wizzair.com) of via het Callcenter.

8. Beëindigen van een WIZZ Account

8.1 Wizz Air behoudt zich het recht voor om de WIZZ Account te beëindigen, met 30 dagen opzegtermijn, middels een schriftelijke melding aan de Passagier. Na deze periode kan geen nieuwe account worden geopend en kunnen geen betalingen vanuit de account worden uitgevoerd. Passagiers kunnen echter het bedrag gebruiken dat nog in hun account beschikbaar is, overeenkomstig paragraaf 6.7.

9. Andere voorzieningen

9.1. Zowel Klant als Passagier moeten het WIZZ ID vertrouwelijk behandelen. Wizz Air is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van enige vorm van misbruik van het WIZZ ID of van openbaring daarvan aan iemand anders dan de Klant of Passagier.

9.2. Deze overeenkomst zal in alle aspecten worden opgezet en uitgevoerd volgens de wetgeving van Hongarije. Geschillen welke voortvloeien uit het huidige contract, zullen op de eerste plaats worden geregeld door gesprekken tussen de Deelnemers aan het contract.

9.3. Behalve waar aangegeven in de huidige Overeenkomst zijn de diensten welke van Wizz Air zijn gekocht met de WIZZ Account onderworpen aan de Algemene Voorwaarden van Wizz Air.

9.4. Klant verklaart dat hij/zij instemt met de voorwaarden van deze Overeenkomst. Klant verklaart voorts dat hij/zij de Passagier op de hoogte heeft gebracht van de voorwaarden van deze Overeenkomst en dat de Passagier deze voorwaarden heeft begrepen en aanvaard.

9.5. Wizz Air behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden aan te vullen. Wizz Air brengt alle Klanten en Passagiers op zijn website (wizzair.com) op de hoogte van elke aanvulling.