Cookies op de Wizz Air-website

Wij gebruiken cookies om te garanderen dat wij u de beste ervaring bieden op onze website. Als u doorgaat met surfen op de website van Wizz Air zonder uw cookie-instellingen te wijzigen, dan gaan wij ervan uit dat u instemt met het ontvangen van alle cookies op de website van Wizz Air. U kunt te allen tijde uw cookie-instellingen wijzigen. Meer informatie vindt u in ons Cookiebeleid.

Wizz Air

Wizz AirWizz

myWizz
myWizz
Check in
TAS TOEVOEGEN
Vind boekingen

Gebruik uw gebruikersnaam (e-mailadres). Wij sturen een nieuw wachtwoord naar het door u opgegeven e-mailadres.


Registreren

PRIVACYBELEID

1. Achtergrond

Wizz Air Hungary Airlines Ltd. (“WAH”) en/of Wizz Air Ukraine Airlines LLC (“WAU”) besteden bijzondere aandacht aan gegevensbescherming. Gegevensverwerking door WAH en WAU voldoet aan relevante Hongaarse of, indien van toepassing, Oekraïense wetgeving voor gegevensbescherming en wordt uitgevoerd overeenkomstig dit beleid. WAH is geregistreerd bij de griffie onderhouden door de Hongaarse Nationale Autoriteit voor Vrijheid van Informatie onder nummer 01001.


2. De gegevens die wij vragen en het gebruik van uw gegevens


2.1 Gegevens.

Om uw boeking te verwerken en luchtvervoer en alle aanverwante activiteiten (zoals facturering, administratie, naleving van beveiligingsregels voor verbindingen, douane, enz.) te kunnen uitvoeren, hebben wij bepaalde persoonsgegevens nodig. Wij verzamelen de gegevens die u verstrekt wanneer u boekt (met inbegrip van uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, creditcard of bankkaartnummer, informatie over speciale zorg) of wanneer u zoekt naar tickets of andere producten of diensten op onze website en andere sites die via de site toegankelijk zijn.

2.2 Gebruik van uw gegevens.

2.3 Wij gebruiken uw gegevens om onze diensten te leveren. Uw gegevens worden voornamelijk gebruikt om aan uw vereisten te kunnen voldoen. Uw gegevens kunnen worden gebruikt en bewaard voor de volgende doeleinden: administratie, facturering en audit, creditcard betaling en controle van andere betalingen en fraudepreventie, immigratie en douane, veiligheid, beveiliging, testen van systemen, onderhoud, verbetering en ontwikkeling, gezondheid, administratieve en juridische doeleinden, marketing en statistische analyse. We kunnen uw gegevens ook gebruiken om met u te communiceren voor administratieve of operationele doeleinden, bijvoorbeeld wijzigingen van vluchten.

2.4 Wij bewaren de gegevens die u van tijd tot tijd verstrekt, waaronder gegevens van uw aankopen en gegevens die wij verzamelen wanneer u onze diensten en faciliteiten gebruikt. Uw toestemming. Door het verstrekken aan ons van uw persoonlijke gegevens, geeft u uitdrukkelijke toestemming voor WAH/WAU (indien van toepassing) voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met dit beleid en de relevante wetten en verordeningen, met inbegrip van gebruik van de gegevens door WAH /WAU medewerkers en de overdracht van de gegevens binnen of buiten Hongarije of Oekraïne zoals beschreven in dit document. Als u speciale assistentie vereist en ons om bijzondere hulp vraagt door ons speciale informatie te verstrekken over uw fysieke conditie, stemt u in met, en machtigt u ons om, deze gegeven zonodig aan derden over te dragen om deze diensten te kunnen bieden.

2.5 Verwerking van uw gegevens door WAH is gebaseerd op Overheidsdecreet 25/1999 (II. 12.) en uw vrijwillige toestemming. Verwerking van uw gegevens door WAU is gebaseerd op de wet van Oekraïne "Persoonlijke gegevensbescherming" van 1 juni 2010, nummer 2297-VI, en gewijzigde versie (“Wet op persoonlijke gegevens”) en uw vrijwillige toestemming.

3. Openbaarmaking aan derden en gegevensverwerking

3.1 Openbaarmaking van uw gegevens aan derden kan nodig zijn om de snelle levering van de producten, diensten en informatie die u aanvraagt te waarborgen. Voor deze en het bovenstaande doeleinde (zie "Gebruik van uw gegevens") kunnen wij uw gegevens beschikbaar stellen aan andere partijen die voor ons optreden, waaronder onze gegevensverwerkers, voor doeleinden die in dit beleid uiteengezet zijn en voor andere doeleinden.

U wordt hierbij in kennis gesteld van, en geeft uitdrukkelijke toestemming voor, deze openbaarmaking, zonder aanvullende kennisgeving met betrekking tot openbaarmaking van uw gegevens door WAU aan de onderstaande gegevensverwerker die met WAU werken: Wizz Air Hungary Airlines Ltd.; ContactCenter LTD (ТОВ «КонтактЦентр»), en alle ground-handling agents die diensten leveren aan WAU. WAH noch WAU is aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van uw gegevens door derden die hierboven zijn beschreven, voor zover toegestaan door de van toepassing zijnde wetten.

Als u uw WAH of WAU ticket via gecontracteerde ticketverkopers en ground-handling agents van WAH en WAU betrekt, gaat u automatisch akkoord dat uw persoonlijke gegevens door dergelijke partijen als gegevensverwerkers van WAH/WAU (respectievelijk) worden verwerkt.

3.2 Uw informatie kan worden doorgegeven aan, en gebruikt worden door, onze gelieerde bedrijven binnen of buiten de Europese Unie. Bij het verstrekken aan ons van uw gegevens, erkent en aanvaardt u dat wij uw persoonlijke gegevens aan onze gelieerde bedrijven kunnen overdragen.

3.3 Wij kunnen uw informatie ook aan overheid- of wetshandhavinginstanties op hun verzoek overdragen, maar uitsluitend wanneer vereist door toepasselijk recht.

3.4 Wij doen bepaalde aanbiedingen van derde partijen via onze website. Als u ervoor kiest dergelijke aanbiedingen te accepteren (bijvoorbeeld verzekeringen, transferdiensten of SMS-bevestigingen) die door derden wordt uitgevoerd, zullen wij uw contactgegevens, factureringinformatie en andere gegevens overdragen aan de derde partij, voor zover nodig, om deze diensten te gebruiken, stemt u uitdrukkelijk in met de overdracht van uw gegevens zonder aanvullende kennisgeving. Bij het overdragen van uw persoonlijke gegevens zullen wij ons inspannen om te voldoen aan toepasselijke wetgeving om ervoor te zorgen dat derde partijen daar zo goed mogelijk aan voldoen en om alle nodige vergunningen (als deze vereist zijn) te verkrijgen.

3.5 Derden die diensten verlenen:

- in geval van verzekering: AIG Europe Limited, Londen, (AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, Verenigd Koninkrijk) en haar respectieve lokale vestigingen en filialen (België, Bulgarije, Cyprus, Tsjechische Republiek, AIG Europe Limited sivuliike, Frankrijk, Griekenland, Magyarországi Fióktelep, Ierland, Rappresentanza Generale per l'Italia, AIG Europa Limited Nederland, AIG Europe Limited (NUF) AIG Europa Limited Spółka z ograniczona odpowiedzialności Oddział w Polsce, AIG Europe Limited (Sucursal en España), AIG Europa Limited UK Filial i Sverige AIG Europe Limited Londra - Sucursala Bucuresti Zürich Branch);

- voor transfers: P-AIR Magyarország Kft. (1034 Boedapest, Csillaghegyi street 19-21., Hungary, www.p-airbus.com)

- in het geval van reserveringen op bepaalde vluchten in het reserveringssysteem: Travellink AB (Box 1108, SE 172 22 Sundbyberg, Zweden)

- voor SMS-bevestigingen: 15below.com Ltd. (Lyndean House, 43-46 Queens Road, Brighton, BN1 3XB, UK, www.15below.com)

De diensten van derden kunnen ook onderworpen zijn aan hun privacybeleid. Lees het privacybeleid op de website van deze derde partijen voor bijzonderheden over hun beleid aangaande gegevensverwerking. In bepaalde gevallen worden zowel onze en derde partij van de algemene voorwaarden en privacybeleid aanvaard om de desbetreffende dienst te verkrijgen.

4. Beveiliging

4.1 Wij nemen redelijke technische en beveiligingsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens op een veilige manier te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, misbruik of ongeoorloofde verwijdering. Wij besteden speciale aandacht aan de veilige overdracht van de persoonlijke en financiële gegevens. Deze gegevens wordt verzonden vanaf uw computer naar de bookingserver van Wizz Air en/of WAU via versleutelde kanalen met behulp van Secure Socket Layer (SSL) technologie.

4.2 Als wij gegevens naar een land buiten de Europese Unie of Oekraïne versturen in overeenstemming met dit beleid, kunnen wij niet garanderen dat de gegevens worden beschermd volgens EU- of Oekraïense wet- en regelgeving.

5. Gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketing of andere doeleinden

5.1 Wij proberen ervoor te zorgen dat onze website biedt wat gebruikers zoeken. Met het oog hierop kunnen wij uw gegevens gebruiken voor analytische doeleinden, kwaliteitsverbetering, de ontwikkeling van de diensten, verbetering van de prestaties van de website, het meten van het succes van onze reclamecampagnes of om diensten op uw vragen af te stemmen. Voor deze doeleinden kunnen wij uw niet-persoonlijk identificeerbare gegevens zoals, maar niet beperkt tot, anonieme demografische informatie en online gedrag doorgeven aan onze gecontracteerde partners (bijvoorbeeld derde dienstverleners genoemd in clausule 3.3 of banken die credit/debitcards van WIZZ met speciale voordelen uitgeven). Deze gegevens worden niet bekend gemaakt aan derden, behalve in algemene, niet persoonlijk identificeerbare vorm.

5.2 Door u te abonneren op nieuwsbrieven geeft u uitdrukkelijke toestemming – u bewust zijnde van de voldoende informatie over de gegevensverwerking – om gegevens te ontvangen van direct marketing communicatie, met inbegrip van direct marketing of speciale aanbiedingen van Wizz Air/WAU of van onze gecontracteerde partners (bijvoorbeeld banken die WIZZ credit/debitcard met speciale voordelen uitgeven). Om dergelijke direct marketing communicatie/speciale aanbiedingen aan u te verzenden, verwerken wij uw persoonsgegevens: naam, e-mailadres.

5.3 Deze toestemming is vrijwillig. U kunt elk moment zonder opgaaf van redeneren en kosteloos via de volgende link uitschrijven: http://wizzair.com/nl-NL/NewsletterUnsubscribe , of de link vermeld in elke nieuwsbrief, of via het veranderen van de voorkeuren in uw Wizz profiel.

6. Andere

6.1 Als u zich bij onze website aanmeldt, nemen wij aan dat u akkoord gaat dat wij uw gegevens, opgegeven tijdens het aanmeldingsproces, verwerken en u hoeft uw gegevens niet opnieuw te verstrekken bij een andere boeking.

6.2 Wanneer u een boeking maakt, ontvangt u een bevestigingscode. Deze wordt vermeld in de bevestigingsemail die u na het boeken ontvangt. Wij adviseren u de bevestigingscode te allen tijde vertrouwelijk te houden. Openbaarmaking van uw bevestigingscode aan anderen kan hen toegang geven tot uw boekingsgegevens en route via ons systeem.

6.3 Uw persoonlijke gegevens en overeenkomsten door en tussen u en WAH of WAU (respectievelijk) worden in ons reserveringssysteem bewaard. Als u informatie wenst over uw passagiersregistraties of gegevens die zijn opgeslagen door WAH of WAU (respectievelijk) over de verwerking van gegevens en instanties voor gegevensverwerking (indien van toepassing), of wilt verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen, neem dan contact met ons op via "Algemene vragen/verzoeken met betrekking tot Privacybeleid" op http://wizzair.com/nl-NL/Claims .

6.4 Met betrekking tot eventuele verwerking van gegevens die onder de Hongaarse Wet CXI van 2011 over Zelfbeschikking informatie en Vrijheid van informatie vallen, hebt u het recht op de onderstaande rechten en rechtsmiddelen:

U hebt het recht om informatie over de verwerking van gegevens op te vragen, en om rectificatie, verwijdering of afscherming van de persoonlijke gegevens te verzoeken. Als het is toegestaan onder toepasselijk recht, kunt u zich ook verzetten tegen de verwerking van gegevens. In het onwaarschijnlijke geval dat rechten met betrekking tot persoonsgegevens worden geschonden, kunt u zich wenden tot Toezicht Databescherming (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság), 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefoon: +36-1+391-1400; telefax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) of bevoegde rechtbank. Uw gedetailleerde rechten en rechtsmiddelen zijn uiteengezet in de hoofdstukken 13-17 en sectie 30 van de Wet CXII van 2011 op Zelfbeschikking informatie en Vrijheid van informatie of Artikel 8 of the Wet gegevensbescherming.

6.5 Voor gegevensverwerking door WAU die onder het toepassingsgebied van Persoonlijke gegevenswet vallen, kunt u zich wenden tot de Staatsdienst van Oekraïne voor Persoonlijke gegevensbescherming (Державнa служба України з питань захисту персональних даних), 15 Maryny Raskovoi St. 02660 Kyiv, Ukraine; telefoon: +38 044 5176800; fax: +38 044 5176800; email: info@zpd.gov.ua) tot 31 december 2013, en van 1 januari 2014 – tot de Oekraïense Parlement Commissaris voor de Mensenrechten (Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, 21/8 Instytutska St., 01008 Kyiv, Ukraine; telefoon: +38 044 253-75-89; e-mail: hotline@ombudsman.gov.ua) of bevoegde rechtbank.

6.6 Wij verwerken uw persoonlijke gegevens gedurende de tijd die nodig is voor de uitvoering van bovengenoemde doeleinden of voor de termijn die wettelijk is voorgeschreven.

6.7 De wizzair.com website bevat links naar andere websites voor uw gemak en informatie. Wees u ervan bewust dat deze sites eigendom zijn van, en beheerd kunnen worden door, andere bedrijven en organisaties met een andere beveiliging en een ander privacybeleid. WAH noch WAU heeft controle over, en neemt verantwoordelijkheid voor, informatie, materiaal, producten of diensten op, of toegankelijk via, deze websites.

6.8 Bij het gebruik van onze website worden cookies opgeslagen door uw browser op uw apparaat. Meer informatie over cookies gebruikt door Wizz Air /WAU is hier . beschikbaar. Wij slaan gegevens op die tijdens het reserveringsproces door uw browser en apparaat naar onze website worden verstuurd. Wij gebruiken dergelijke gegevens alleen in geaggregeerde vorm voor statistische doeleinden en om onze dienstverlening verder te kunnen ontwikkelen.

6.9 Dit Privacybeleid is van kracht vanaf november 2013.