Nettleseren din er veldig gammeldags
Vi støtter ikke denne versjonen av nettleseren din!
Du ser denne siden fordi vi har oppdaget en utdatert nettleser som ikke støttes. Vi anbefaler vi at du oppdaterer nettleseren din for å fortsette å bla gjennom wizzair.com og å ha den beste opplevelsen mens du blar gjennom.
Vi anbefaler disse:
Mozilla Firefox
Last ned gratis
Google Chrome
Last ned gratis

Informasjon og tjenester

Reisedokumenter

Trekkspill

Sørg for at du skriver passasjerens navn helt nøyaktig, akkurat slik det skrives i reisedokumentene passasjeren skal benytte, når du booker flybilletten.

I tilfelle du skrev feil da du booket, kan du endre navnet gratis på nettet på oppsummeringssiden for flygningen hvis:

 • Feil tittel (herre/dame)
 • forkortelse (Thomas J. Smith i stedet for Thomas John Smith)
 • skrivefeil (opptil tre tegn)

For andre typer navneendringer må du ta kontakt medWizz Air-kundeservice innen to timer etter bookingen. Etter denne tidsfristen påløper et navneendringsgebyr:

 • [navneendringssted = WizzairCom] når du endrer navnet på nettstedet vårt
 • [navneendringssted=Kundeservice] når du endrer navnet ved å kontakte Wizz Air-kundeservice. Et kundeservicegebyr blir belastet i tillegg til navneendringsgebyret.

Alle kunder på internasjonale flygninger må ha gyldig pass og, der det er nødvendig, et gyldig visum. Borgere av EU, EØS og Sveits kan reise rundt i Europa ved å bruke et gyldig EU/EØS/sveitsisk nasjonalt ID-kort eller pass.

Passet ditt må være i god stand og signert av deg. Noen land krever at pass er gyldig i en minimumsperiode etter reisen. Disse forskriftene kan variere avhengig av land. Du må selv sjekke og være sikker på at du overholder disse før du reiser.

For flere bestemte krav angående visum og pass må du ta kontakt med konsulatet eller ambassaden til landet du planlegger å reise til. Wizz Airs kundeservice kan ikke gi råd angående spesifikke krav til visum eller pass. Du er selv ansvarlig for tilstedeværelsen, riktighet og gyldigheten av reisedokumentene dine og for å sikre at du er kvalifisert til å reise til og komme inn i landet med reisedokumentene dine. Wizz Air er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader for skader som er et resultat av at du ikke oppfyller kravene nevnt ovenfor.

Du er selv helt ansvarlig for eventuelle kostnader for skader påført Wizz Air ved manglede oppfyllelse av kravene som er nevnt ovenfor.

Du er selv helt ansvarlig for eventuelle kostnader for skader påført Wizz Air ved manglede oppfyllelse av kravene som er nevnt ovenfor.

Passasjerer kan bli nektet innreise hvis Wizz Air har grunnlag til å tro at reisende ikke oppfyller innreisekravene til landet til det avtalte stoppestedet eller destinasjonsstedet, eller hvis de ikke har midler til å dekke reisen. Passasjerer som kan bevise at de reiser til landet for å delta på en pakketur, ungdomsleir eller sportsarrangement , reiser for å få medisinsk behandling, delta i et internasjonalt avtalt program, eller som har fått kostnader for oppholdet betalt for seg, må ha bekreftelse av bestillingen nevnt ovenfor.

For å sjekke hvilke dokumenter du må ha for å krysse grensen til et annet EU-land kan du følge koblingene nedenfor:
Reisedokumenter for EU-borgereReisedokumenter for borgere utenfor EU

Viktig merknad: Wizz Air tilbyr ikke flyforbindelser. Hvis du har to eller flere separate bookinger for samme dag, anses ikke disse som tilknyttede reservasjoner, og du vil bli nødt til å forlate transittsonen. Du må derfor være sikker på at dokumentene dine er gyldige for hvert land du reiser til/fra.
Innehavere av reisebevis for flyktninger må gi ambassaden eller konsulatet dokumenter som indikerer at de er i stand til å reise uten visum eller at de har visum for bestemmelsesstedet.

E-visum utstedt av Den russiske føderasjon kan ikke godtas for reise hvis det ikke er samsvar mellom passet ditt og e-visum-informasjonen din.

Før flyturen må du kontrollere følgende informasjon på e-visumet og sjekke at:

 • Passnummeret ditt er riktig
 • Hele navnet ditt er fylt ut (inkludert alle navnene dine), og at det ikke er noen feilstavinger
 • Bare latinske tegn brukes. Spesielle nasjonale tegn (for eksempel Æ, Ø, Å, Ñ, É, eller Ç) aksepteres ikke
 • Fødselsdatoen er riktig

Vi anbefaler at du sjekker den «maskinlesbare» linjen i passet ditt, som du finner nederst på samme side, og passer på at alle detaljene er identiske med dataene i e-visumet ditt, inkludert navn og passnummer. Hvis for eksempel navnene i det visuelle området i passet er «Séo Türre», er du pålagt å bruke navnet fra den maskinlesbare linjen, «Seo Tuerre».

P<UTOTUERRE<<SEO<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

L898902C<3UTO6908061F9406236ZE184226B<<<<<14

Husk at e-visumet ditt kun godtas for reise hvis navnet ditt er helt identisk med navnet i den «maskinlesbare» linjen i passet ditt.

For mer informasjon kan du gå til https://evisa.kdmid.ru/

Hvis noe ikke stemmer, må du sørge for å korrigere e-visum-informasjonen din før du reiser.

Mindreårige må ha egne pass eller reisedokumenter når de reiser innenfor EU.

I tillegg til egne gyldige pass eller ID-kort, kan det være nødvendig for alle barn som reiser:

 • alene eller
 • med voksne som ikke er den juridiske vergen, eller
 • med bare én forelder

å ha et ekstra (offisielt) dokument signert av begge foreldrene eller juridiske verge(er) for å bekrefte at de har tillatelse til å reise.

For mer informasjon klikk her.

Fra 15. januar 2017 kan franske statsborgere og fastboende under 18 år kun reise alene (uten en forelder eller juridisk verge) hvis de har et autorisert til å reise-dokument (“l'autorisation de sortie du territoire").

Ikke-biometriske pass er ikke lenger gyldige for reiser utenfor Albania (uavhengig av utløpsdato) og vil bare bli godtatt for reiser til Albania.

Reisedokumenter utstedt mer enn 10 år før ankomst godtas ikke.

Passasjerer som ikke innehar flyforbindelses-/returbilletter eller andre akseptable bevis på videre eller returreise, kan nektes adgang.

Pass må være gyldige minst tre måneder etter returdato.

Georgiske borgere med biometriske pass kan reise til Schengen-området uten et visum for en periode på opptil 90 dager innenfor et tidsrom på 180 dager for andre grunner enn arbeid.

OPPLYSNINGER FOR GEORGIANSKE BORGERE

Bruk av automatisk elektronisk passkontroll

Når du ankommer Storbritannia, kan du spare tid ved å bruke automatiske elektroniske passkontroller som er tilgjengelige ved de fleste flyplassene i Storbritannia. Passet må ha et maskinlesbart felt for å kunne brukes sammen med automatiske elektroniske passkontroller. For mer informasjon ta en titt pånettstedet til Border Force.

Ordning for registrerte reisende

Hvis du ikke har et EU-pass, kan du fortsatt dra nytte av fordelene med å bruke de automatiske elektroniske passkontrollene ved å bli med i ordningen for registrerte reisende. For mer informasjon om ordningen, samt en liste over kvalifiserte land, ta en titt på nettstedet til Border Force.

Passasjerer kan bli nektet innreise hvis de ikke har midler til å dekke oppholdet.

OPPLYSNINGER FOR PASSASJERER SOM REISER TIL ISRAEL

Passasjerer med midlertidige pass kan bli nektet innreise.

OPPLYSNINGER FOR PASSASJERER SOM REISER TIL DE FORENTE ARABISKE EMIRATER

Vanlige spørsmål

Vanlige spørsmål

Du må fremlegge alle nødvendige, gyldige reisedokumenter ved innsjekking eller ved gaten. Disse må være i samsvar med alle innreise- og migrasjonskravene i landet du flyr fra, gjennom eller til. Hvis du ikke har de nødvendige reisedokumentene eller pass eller visum , og du blir nektet innreise til et land, kan du være ansvarlig for avledede transporttilleggsgebyr og anskaffelseskostnader.

Ta kontakt med utenriksdepartementene, ambassadene eller konsulatene i landene du ønsker å besøke for den mest nøyaktige informasjonen om visumkravene. Du må fremlegge den samme dokumentasjonen som du la frem under innsjekkingen på internett.

Hvis du ikke har en bekreftet reservasjon ennå, anbefaler vi at du bestiller inn- og utreise under to separate bestillinger. I et slikt tilfelle vil du kunne bruke ulike reisedokumenter når du sjekker inn. Hvis du allerede har en bekreftet reservasjon, må du ta kontakt med Wizz Air-kundeservice

Grensemyndighetene kan velge å nekte innreise i landet basert på informasjon som ikke er tilgjengelig for oss. Vi vil ikke gi deg refusjon for en flyreise eller tjeneste du ikke kan bruke på grunn av nektelse, men du kan være ansvarlig for avledede transporttilleggsgebyr og anskaffelseskostnader.