Informasjon og tjenester

Reisedokumenter

OSS

Trekkspill

Sørg for at du skriver passasjerens navn helt nøyaktig, akkurat slik det skrives i reisedokumentene passasjeren skal benytte, når du booker flybilletten.

I tilfelle du skrev feil da du booket, kan du endre navnet gratis på flyinformasjonssiden på internett, dersom det er skrevet med:

 • feil tittel   (herre/dame)     
 • forkortelse     (Thomas J. Smith i stedet for  Thomas John Smith)    
 • skrivefeil (opptil tre tegn)

For andre typer navneendringer, kontakt Wizz Air-kundeservice innen to timer etter bookingen. Etter denne tidsfristen påløper et navneendringsgebyr:

 • [navneendringssted = WizzairCom]  når du endrer navnet på nettstedet vårt
 • [navneendringssted=Kundeservice] når du endrer navnet ved å kontakte Wizz Air-kundeservice. Et kundeservicegebyr blir belastet i tillegg til navneendringsgebyret.

Hvis du er usikker på visumreglene for det landet du skal reise til, besøk IATA Travel Centre for informasjon.

Visum til De forente arabiske emirater

Når du har booket din WIZZ-flyreise, er det raskt og enkelt å søke om visum for å besøke De forente arabiske emirater (Dubai) gjennom vår partner BUDPORT Handling, som leverer en søknadstjeneste for enkel adgang.

Vi skal ikke holdes ansvarlig for BUDPORTs tjenester eller for utfallet av visumsøknader, da dette vurderes av instanser som har myndighet til det.

I henhold til Romanias lov nr. 248 av 2005 (angående forskriftene for fri bevegelse av rumenske innbyggere i utlandet), kan rumenske borgere under 18 år kun reise til utlandet dersom de ledsages av begge sine foreldre eller en forelder/voksen som kan fremvise påkrevd dokumentasjon.

Dersom vedkommende ikke ledsages av begge foreldre, må den forelderen eller andre voksne som ledsager, ha fullmakt fra den andre forelderen eller begge foreldrene. Fullmakten må inneholde følgende:

 • reisemål
 • oppholdets lengde
 • den andre forelderens eller begge foreldrenes samtykke til reisen
 • dødsattest for den ene eller begge foreldre kan benyttes
 • hvis den ledsagende voksne ikke er en forelder, må vedkommende ha en kopi av vandelsattesten sin fra politiet

Les mer om regler og forskrifter!

Barn under 16 år som er ukrainske borgere kan kun krysse grensen dersom de forlater Ukraina med begge foreldrenes (adoptivforeldre eller verger) samtykke, sammen med foreldrene eller sammen med personer utnevnt av foreldrene.

Barn må ha gyldig pass eller reisedokumenter, eller må skrives inn i passet til foreldrene sine (når de reiser med denne forelderen).

Når barn under 16 år som er ukrainske borgere skal fly ut av landet ledsaget av en forelder eller en person utpekt av den ene forelderen, og den andre forelderen ikke er tilstede ved grenseovergangen, må det forelegges et skriftlig og offentlig godkjent samtykke fra den andre forelderen, der reisemål og tidspunkt for reisen fremkommer.

En samtykkeerklæring signert av notar, fra den andre forelderen er ikke nødvendig i følgende tilfeller:

 • når den andre forelderen som ikke er tilstede ved grenseovergangen, er en statsløs person eller av utenlandsk opprinnelse;
 • når en reisende under 16 år har en merknad i passet som sier at vedkommende reiser fra Ukraina på permanent basis eller at vedkommende er registrert hos det ukrainske konsulatet i utlandet.
 • Det er heller ikke nødvendig med den andre forelderens samtykke dersom følgende dokumenter, eller kopier av disse som signert av notar fremlegges: den andre forelderens dødsattest; rettskjennelse som viser at den andre forelderen har mistet foreldreretten; rettskjennelse som viser at den andre forelderen er savnet; rettskjennelse som viser at den andre forelderen er umyndiggjort; rettskjennelse som tillater barnet å forlate Ukraina uten samtykke eller ledsaget av den andre forelderen.

 

Fra 15. januar 2017 kan franske statsborgere og fastboende under 18 år kun reise alene (uten en forelder eller juridisk verge) hvis de har et autorisert til å reise-dokument (“l'autorisation de sortie du territoire").

Dokumentet inneholder følgende informasjon:

 1. Etternavn, fornavn, fødselsdato og fødselssted til den mindreårige som er autorisert til å forlate området;  
 2. Etternavn, fornavn, fødselsdato og fødselssted til den som har foreldrerett og som signerte autorisasjonen, i hvilken kapasitet personen utøver denne myndigheten, bostedet, signaturen og, der det er aktuelt, kontaktinformasjon, telefonnummer og e-postadresse;  
 3. varigheten av autorisasjonen, som ikke kan overskride ett år fra datoen for signaturen.  

Dokumentet må være utfylt og signert av forelder eller juridisk verge. En kopi av gyldig legitimasjon til forelderen eller den juridiske vergen som signerte dokumentet må også oppgis.

 

 

Vanlige spørsmål

Vanlige spørsmål

Du må fremlegge alle nødvendige, gyldige reisedokumenter ved innsjekking eller ved gaten. Disse må være i samsvar med alle innreise- og migrasjonskravene i landet du flyr fra, gjennom eller til. Hvis du ikke har de nødvendige reisedokumentene eller pass eller visum , og du blir nektet innreise til et land, kan du være ansvarlig for avledede transporttilleggsgebyr og anskaffelseskostnader.

Ta kontakt med utenriksdepartementene, ambassadene eller konsulatene i landene du ønsker å besøke for den mest nøyaktige informasjonen om visumkravene. Du blir nødt til å fremlegge den samme dokumentasjonen som du la frem under innsjekkingen på internett.

Hvis du ikke har en bekreftet reservasjon ennå, anbefaler vi at du bestiller ankommende og utgående flygning under to separate bestillinger. I et slikt tilfelle vil du kunne bruke ulike reisedokumenter når du sjekker inn. Hvis du allerede har en bekreftet reservasjon, skal du ta kontakt med Wizz Air-kundeservice

Grensemyndighetene kan velge å nekte innreise i landet basert på informasjon som ikke er tilgjengelig for oss. Vi vil ikke gi deg refusjon for en flyreise eller tjeneste du ikke kan bruke på grunn av nektelse, men du kan være ansvarlig for avledede transporttilleggsgebyr og anskaffelseskostnader.