Reisedokumenter

Informasjon og tjenester

Reisedokumenter

Trekkspill

Sørg for at du skriver passasjerens navn helt nøyaktig, akkurat slik det skrives i reisedokumentene passasjeren skal benytte, når du booker flybilletten.

I tilfelle du skrev feil da du booket, kan du endre navnet gratis på flyinformasjonssiden på Internett, dersom det er skrevet med

 • feil tittel (herre/dame)
 • forkortelse (Thomas J. Smith i stedet for Thomas John Smith)
 • skrivefeil (opptil tre tegn)

For andre typer navneendringer må du kontakte Wizz Airs kundeservice innen to timer etter at du har bestilt billett. Etter denne tidsfristen påløper et navneendringsgebyr:

 • [navneendringssted = WizzairCom] når du endrer navnet på nettstedet vårt
 • [navneendringssted=Kundeservice] når du endrer navnet ved å kontakte Wizz Airs kundeservice. Et kundeservicegebyr blir belastet i tillegg til navneendringsgebyret.

Hvis du er usikker på visumreglene for det landet du skal reise til, besøk IATA Travel Centre for informasjon.

I henhold til Romanias lov nr. 248 av 2005 (angående forskriftene for fri bevegelse av rumenske innbyggere i utlandet), kan rumenske borgere under 18 år kun reise til utlandet dersom de ledsages av begge sine foreldre eller en forelder/voksen som kan fremvise påkrevd dokumentasjon.

Dersom vedkommende ikke ledsages av begge foreldre, må den forelderen eller andre voksne som ledsager, ha fullmakt fra den andre forelderen eller begge foreldrene. Fullmakten må inneholde:

 • reisemål
 • oppholdets lengde
 • den andre forelderens eller begge foreldrenes samtykke til reisen
 • dødsattest for den ene eller begge foreldre kan benyttes
 • hvis den ledsagende voksne ikke er en forelder, må vedkommende ha en kopi av vandelsattesten sin fra politiet

Les mer om regler og forskrifter!

Ukrainske borgere under 16 år kan bare krysse grensen hvis de forlater Ukraina med begge foreldrenes samtykke (adoptivforeldre eller verger), sammen med foreldrene eller sammen med personer utnevnt av foreldrene.

Barna må ha gyldig pass eller reisedokumenter, eller de må skrives inn i passet til foreldrene sine (når de reiser med foreldrene).

Når ukrainske borgere under 16 år skal fly ut av landet ledsaget av en forelder eller en person som er utpekt av den ene forelderen, og den andre forelderen ikke er til stede ved grenseovergangen, må det forelegges et skriftlig og offentlig godkjent samtykke fra den andre forelderen, der reisemål og tidspunkt for reisen fremkommer.

En samtykkeerklæring signert av notar fra den andre forelderen er ikke nødvendig i følgende tilfeller:

 • Når den andre forelderen som ikke er til stede ved grenseovergangen, er en statsløs person eller har utenlandsk opprinnelse
 • Når en reisende under 16 år har en merknad i passet som sier at vedkommende reiser fra Ukraina på permanent basis, eller at vedkommende er registrert hos det ukrainske konsulatet i utlandet
 • Det er heller ikke nødvendig med den andre forelderens samtykke hvis følgende dokumenter, eller kopier av dem med signatur fra notar, fremlegges: den andre forelderens dødsattest; rettskjennelse som viser at den andre forelderen har mistet foreldreretten; rettskjennelse som viser at den andre forelderen er savnet; rettskjennelse som viser at den andre forelderen er umyndiggjort; rettskjennelse som tillater barnet å forlate Ukraina uten samtykke eller ledsaget av den andre forelderen.

Fra15. januar 2017 kan franske statsborgere og fastboende under 18 år kun reise alene (uten en forelder eller juridisk verge) hvis de har et autorisert til å reise-dokument («l'autorisation de sortie du territoire»).

Dokumentet inneholder følgende informasjon:

 1. Etternavn, fornavn, fødselsdato og fødselssted til den mindreårige som er autorisert til å forlate området;
 2. Etternavn, fornavn, fødselsdato og fødselssted til den som har foreldrerett og som signerte autorisasjonen, i hvilken kapasitet personen utøver denne myndigheten, bostedet, signaturen og, der det er aktuelt, kontaktinformasjon, telefonnummer og e-postadresse;
 3. Autorisasjonens varighet. Denne kan ikke overskride ett år fra signeringsdatoen.

Dokumentet må være utfylt og signert av forelder eller juridisk verge. En kopi av gyldig legitimasjon til forelderen eller den juridiske vergen som signerte dokumentet må også oppgis.

Vanlige spørsmål

Vanlige spørsmål

Du må fremlegge alle nødvendige, gyldige reisedokumenter ved innsjekking eller ved gaten. Disse må være i samsvar med alle innreise- og migrasjonskravene i landet du flyr fra, gjennom eller til. Hvis du ikke har de nødvendige reisedokumentene eller pass eller visum , og du blir nektet innreise til et land, kan du være ansvarlig for avledede transporttilleggsgebyr og anskaffelseskostnader.

Ta kontakt med utenriksdepartementene, ambassadene eller konsulatene i landene du ønsker å besøke for den mest nøyaktige informasjonen om visumkravene. Du blir nødt til å fremlegge den samme dokumentasjonen som du la frem under innsjekkingen på internett.

Hvis du ikke har en bekreftet reservasjon ennå, anbefaler vi at du bestiller ankommende og utgående flygning under to separate bestillinger. I et slikt tilfelle vil du kunne bruke ulike reisedokumenter når du sjekker inn. Hvis du allerede har en bekreftet reservasjon, skal du ta kontakt med Wizz Air-kundeservice

Grensemyndighetene kan velge å nekte innreise i landet basert på informasjon som ikke er tilgjengelig for oss. Vi vil ikke gi deg refusjon for en flyreise eller tjeneste du ikke kan bruke på grunn av nektelse, men du kan være ansvarlig for avledede transporttilleggsgebyr og anskaffelseskostnader.