Elektroniske enheter om bord

Informasjon og tjenester

Elektroniske enheter om bord

electronic_devices_onboard_flight_mode

FLYMODUS

Bruk mobiltelefoner, elektroniske bøker og nettbrett på alle våre flyreiser, så lenge de er i  flymodus.

 

electronic_devices_onboard_takeoff_landing

AVGANG OG LANDING

Bærbare datamaskiner må legges vekk ved avgang og landing.

 

electronic_devices_onboard_no_restrictions

INGEN BEGRENSNINGER

Pacemakere, høreapparat, medisinske implantater, elektroniske nervestimulatorer kan brukes uten begrensninger.