Informasjon og tjenester

Elektroniske enheter om bord

electronic_devices_onboard_flight_mode

FLYMODUS

Bruk mobiltelefoner, e-boklesere og nettbrett i flymodus på alle våre flygninger.

 

electronic_devices_onboard_takeoff_landing

AVGANG OG LANDING

Store elektroniske enheter må legges bort ved avgang og landing.

 

electronic_devices_onboard_no_restrictions

INGEN BEGRENSNINGER

Pacemakere, høreapparater, implantert medisinsk utstyr, elektroniske nervestimulatorer kan brukes uten begrensninger.

 

Vanlige spørsmål

Vanlige spørsmål

Ja, du kan ta med deg elektroniske sigaretter, inkludert e-sigarer og andre personlige fordampere som benytter batterier, til personlig bruk, i håndbagasjen. Det er forbudt å legge elektroniske sigaretter i innsjekket bagasje. Det er ikke tillatt å lade disse enhetene og/eller batteriene om bord i flyet, og du må forhindre utilsiktet aktivering.

Vær oppmerksom at det er forbudt å bruke elektroniske sigaretter (e-sigaretter) om bord.

Nei, av sikkerhetsmessige årsaker har du dessverre ikke lov til å ta med slike enheter, verken om bord eller som innsjekket bagasje.