Elektroniske enheter om bord

Informasjon og tjenester

Elektroniske enheter om bord

electronic_devices_onboard_flight_mode

FLYMODUS

Bruk mobiltelefoner, elektroniske bøker og nettbrett på alle våre flyreiser, så lenge de er i  flymodus.

 

electronic_devices_onboard_takeoff_landing

AVGANG OG LANDING

Bærbare datamaskiner må legges vekk ved avgang og landing.

 

electronic_devices_onboard_no_restrictions

INGEN BEGRENSNINGER

Pacemakere, høreapparat, medisinske implantater og elektroniske nervestimulatorer kan brukes uten begrensninger.

 

Vanlige spørsmål

Vanlige spørsmål

Ja, du kan ta med deg elektroniske sigaretter, inkludert e-sigaretter og andre personlige fordampere/vaporizers som inneholder batterier, til personlig bruk, men kun i håndbagasjen. Det er forbudt å inkludere elektroniske sigaretter i innsjekket bagasje. Lading av disse enhetene og/eller batteriene om bord på flyet er ikke tillatt, og du må iverksette tiltak for å forhindre utilsiktet aktivering.

Vær oppmerksom på at bruken av elektroniske sigaretter (eller e-sigaretter) om bord er forbudt.

Nei, av sikkerhetsmessige grunner har du dessverre ikke lov til å ta med slike enheter, hverken om bord eller som innsjekket bagasje.