Informasjon og tjenester

Faktureringsveiledning

Velg Enkeltperson- eller Firma-fanen
på informasjonssiden for fakturering
når dubooker.

billing_as_company

SOM ENKELTPERSON

Du reiser alene eller med familie, og vil betale regningen selv.

billing_as_individual

SOM ET FIRMA

Du er på forretningsreise og flygningen vil bli betalt av arbeidsgiveren, skolen din osv.

Trekkspill

Digital kopi

Vi utsteder digitale kopier av fakturaer i PDF-format. Disse sendes til e-postadressen som ble oppgitt i reservasjonen. 

  • inneholder en digital signatur og et tidsstempel opprettet med PKI-teknologi (Public Key Infrastructure)
  • signeringen gjøres på vegne av Wizz Air Hungary og er utstyrt med et «kvalifisert virksomhet-sertifikat»
  • den digitale fakturaen er i samsvar med ungarske bestemmelser
  • vi sender deg rutinemessig en faktura, utfylt med informasjonen du har oppgitt

Papirkopi

Hvis du trenger en papirkopi av fakturaen, må du kontakte Wizz Airs kundeservice. Avgiften for å skrive og sende en papirfaktura er [paper-invoice]. 

Vi kan kun utstede faktura for selve flygningen. Hvis du trenger kvittering eller faktura for andre tjenester som er betalt sammen med flybilletten, men ikke leveres av Wizz Air (f.eks. reiseforsikring, buss eller taxi, flyplasshåndtering), må du kontakte leverandørene av de aktuelle tjenestene direkte.

Vi kan kun utstede en faktura for flygninger du har kjøpt direkte fra oss. Er reservasjonen gjort via et reisebyrå eller via en tredjeparts nettsted, må billettselgeren utstede fakturaen.

Selv om du har mulighet til å velge en annen betalingsvaluta enn den som brukes på avreisestedet, blir fakturaen utstedt i valutaen som gjaldt for reservasjonen (altså ikke i betalingsvalutaen).

Kontakt oss hvis du har fakturaproblemer:

Vi gjør alt vi kan for å behandle forespørsler innen 30 dager etter å ha mottatt dem.

Wizz Air Hungary utsteder digitale fakturaer og sender dem til kundene via e-post. PDF-filen lagt ved e-posten er den originale fakturaen utstedt av Wizz Air Hungary.

Ifølge relevante ungarske lovbestemmelser (2001/XXXV lov om elektronisk signatur; 2000/C lov om regnskapsføring; 23/2014. Forordning fra Ministry for National Economy) er det tillatt for et firma å utstede fakturaer også i elektronisk form. Den digitale fakturaen er en fil i spesialformat med bilde av den tradisjonelle fakturaen utstedt av Wizz Air Hungary som PDF-dokument (iht. ungarske krav om fakturaformat angitt i 2007/CXXVII Lov om merverdiavgift) og (i PDF-filen) den avanserte digitale signaturen og tidsstempelet opprettet med PKI-teknologi (Public Key Infrastructure), i henhold til ovennevnte ungarske lovbestemmelser.  Signeringen skjer på vegne av Wizz Air Hungary og tildeles «sertifikat for kvalifisert virksomhet» av en kvalifisert attestant hyrt inn av Wizz Air Hungary. Filen med den digitale fakturaen omfatter all nødvendig informasjon for å bekrefte sertifikatet lagt ved signaturen og fakturaens tidsstempel.

Akkurat som for papirfakturaer, er mottakeren forpliktet til å lagre den digitale fakturaen – i digitalt format – hvis fakturaen brukes i regnskapsføring.

Installer Adobe Reader 9 eller en nyere versjon for å gå inn på og bekrefte opprinnelsen og ektheten til den digitale fakturaen. Kontakt systemadministrator i om det oppstår problemer ved installasjonen.

Vanlige spørsmål

Vanlige spørsmål

Du kommer til å motta en digital faktura på e-postadressen oppgitt i løpet av reserveringen. Digitale fakturaer utstedes i samsvar med relevante ungarske juridiske forskrifter.

Du kan i tillegg be om en fysisk kopi av den elektroniske fakturaen mot et gebyr via Wizz Airs kundeservice. Fysiske kopier sendes via post til adressen du oppga da du gjorde reserveringen.

Du kan be om en modifisert faktura med annen informasjon mot et gebyr.

Les faktureringsveiledningen for mer informasjon.