Informasjonskapsler på Wizz Airs nettsted

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig opplevelse på nettstedet vårt. Fortsetter du å browse på Wizz Airs nettside uten å endre innstillingene dine for informasjonskapsler, går vi ut fra at du samtykker i motta alle informasjonskapslene på Wizz Airs nettsted. Du kan endre innstillingene for informasjonskapsler når som helst. Mer informasjon finnes i våre Regler for informasjonskapsler.

Wizz Air

Wizz AirWizz

myWizz
myWizz
Check in
LEGG TIL KOLLI
Finn bookinger

Legg inn brukernavn (e-postadresse). Vi sender deg et nytt passord til e-postadressen du registrerte.


Registrer

RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN ("personvernreglene")

1. Innledning

Wizz Air Hungary Kft. ("Wizz Air" eller "vi" eller "oss") (registrert forretningsadresse: 1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér (BUD International Airport) Building 221; organisasjonsnummer: 01-09-964332) har særlig oppmerksomhet rettet mot beskyttelse av personopplysninger. Wizz Airs behandling av personopplysninger er i tråd med relevante ungarske lover om personvern og utøves i henhold til disse personvernreglene. Wizz Air er registrert i Ungarns nasjonale personvern- og informasjonsfrihetstilsyn, som databehandler av personopplysninger (registreringsnummeret relatert til behandlingen av passasjerdata er 01001, registreringsnummeret relatert til dirkete markedsføring er NAIH-83118/2015, og registreringsnummeret relatert til databaseutvikling er NAIH-83120/2015).


2. Innsamling og bruk av personopplysninger


2.1 Personopplysninger

Disse personvernreglene gjelder for alle personopplysninger du gir til oss eller vi samler inn og behandler i tilknytning til din relasjon til Wizz Air. I disse personvernreglene betyr "personopplysninger" enhver informasjon relatert til deg som direkte eller indirekte kan identifisere deg, (f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, kredittkortnummer, bankkortnummer, informasjon om særlige omsorgsbehov), og enhver referanse utledet fra denne informasjonen som gjelder deg.

2.2 Innsamling av personopplysninger

Når du bruker våre eller tredjeparts tjenester på våre websider (f.eks. hvis du går videre til å bestille en flyging eller lufttransporttjeneste eller en annen relatert aktivitet f.eks. fakturering, regnskap, overholdelse av sikkerhetsregler, tollkontroll), samler vi inn personopplysninger om deg som enten er direkte oppgitt av deg til oss (eller vår agent), eller innsamlet av oss når du brukte våre tjenester eller bestilte tredjeparts tjenester på vår webside. Wizz Air er likevel ikke ansvarlig for tredjeparts bruk av dine personopplysninger til sine egne formål, når denne bruken er tillatt. I disse tilfellene finner du mer informasjon i tredjeparts egne retningslinjer for personvern. Du finner nærmere informasjon om overføring av personopplysninger til tredjeparter i avsnitt 3 under.

2.3 Informasjon som samles inn og behandles:

– informasjon om deg,
– informasjon om tjenesten du har kjøpt (enten direkte levert av oss eller av vår agent),
– detaljer i reisearrangementet (f.eks. opplysninger om bestillingen og tilleggstjenestene vi leverer),
– opplysninger om din bruk av vår webside, vårt kundesenter eller mobilapplikasjoner og
– informasjon om kommunikasjon du har med oss og våre ansatte.

Ved å gi oss dine personopplysninger, erkjenner og samtykker du i at Wizz Air behandler dine personopplysninger i samsvar med disse personvernreglene, og relevante lover og reglement, herunder at Wizz Airs ansatte kan bruke personopplysningene, og til overføring av informasjonen innen eller utenfor Ungarn som spesifisert her.

Når det gjelder personopplysninger omfattet i passasjerlisten, baseres Wizz Airs databehandling på offentlig forskrift om persontransport med fly (Gov. Decree 25/1999 (II. 12.) on Passenger Transport by Air). Annen databehandling av Wizz Air baseres på frivillig samtykke i henhold til paragraf 5 i den ungarske loven om selvbestemmelse og informasjonsfrihet av 2011 (Section 5 in Act CXII of 2011 om Informational Self-Determination and Freedom of Information) ("Infoloven").

I enkelte tilfeller må vi også behandle sensitive personopplysninger (slik definert i Infolovens paragraf 3.3) når du ber om spesiell assistanse fra oss eller en lufthavnoperatør (f.eks. ved behov for oksygen), eller når du gir oss informasjon om din egnethet til å fly (for eksempel hvis du er gravid).

Ved å oppgi personopplysninger som er, eller kan anses å være, "sensitive personopplysninger", godtar du uttrykkelig at vi kan samle inn, bruke og dele disse personopplysningene med en tredjepart (f.eks. avgangs- eller ankomstflyplass eller bakkehåndteringsselskaper på disse flyplassene eller vår kundeservice), og overføre disse personopplysningene til land utenfor EØS slik beskrevet i disse personvernreglene. Dette for å sikre at vi kan imøtekomme din forespørsel om spesiell assistanse eller av sikkerhetshensyn (egnethet til å fly).

Hvis du tilbaketrekker samtykket eller unnlater å gi oss enkelte opplysninger, kan det innebære at vi ikke kan yte hele eller deler av tjenestene du har bedt om. Merk at under disse omstendighetene kan du ikke avbestille eller kreve refusjon for eventuelle avgifter/gebyrer du har betalt.

2.4 Bruk av personopplysningene

Vi bruker personopplysninger for følgende formål:

a.) å yte tjenestene du har kjøpt av oss eller å legge til rette for kjøp av tredjeparters produkter eller tjenester på vår webside, via vår applikasjon eller gjennom vår kundeservice (data benyttet for dette formålet omfatter alle data innsamlet i bestillingsprosessen: f.eks. passasjernavn, nasjonalitet, kjønn, telefonnummer, e-postadresse, opplysninger om kredittkort eller bankkort, informasjon om spesiell assistanse, flygning, bekreftelseskode, fødselsdato, fødested, opplysninger om reisedokumenter og Wizz-kontonummer),

b.) å yte tjenester og tilbud tilpasset dine krav (for dette formålet benytter vi personopplysninger som navn og kontaktinformasjon),

c.) å kommunisere med deg (for eksempel å sende deg påminnelser på e-post eller meldinger om eventuelle forstyrrelser i flygningen) (for dette formålet benytter vi personopplysninger som navn og kontaktinformasjon),

d.) å støtte andre administrative formål (herunder bl.a. regnskap og fakturering, revisjon, bekreftelse av kredittkort og andre betalingskort, anti-svindel-filtrering (herunder bruk av søk hos kredittreferansebyråer og valideringskontroller av betalingskort), immigrasjons- og tollkontroll, sikkerhet, helse, administrative og juridiske formål og systemtesting, vedlikehold og utvikling) (vi kan bruke alle dataene vi har samlet inn fra deg som de passer).

3. Utlevering av personopplysninger til tredjeparter

3.1 Personopplysningene kan deles innad i Wizz Air-gruppen. For mer informasjon om Wizz Air-gruppen klikk her. I tillegg kan det være nødvendig å utlevere personopplysningene til andre parter for å sikre jevn levering av produktene, tjenestene og informasjonen du ber om.

3.2. Vi kan også utlevere personopplysningene til tredjeparter for formålet beskrevet i disse personvernreglene:

– reisebyråer og andre tredjeparter som du bestiller reiser eller andre tjenester gjennom,
– tredjeparts tjenesteleverandører som du har kjøpt tjenester av (for eksempel forsikring, transporttjenester) på vår webside, i vår applikasjon eller via vår kundeservice,
– våre partnere i lojalitetsordninger som du er tilsluttet,
– bakkehåndteringsselskaper og flyplasser for å kunne levere tjenesten du har bedt om,
– kredittkortselskaper, betalingstjenesteleverandører for å behandle betalinger du har initiert på vår webside, i vår applikasjon eller via vår kundeservice,
– tredjeparter som kjører kundeundersøkelser på våre vegne,
– andre tredjeparts tjenesteleverandører involvert av oss for – blant annet – databehandling,
– tredjeparter, for eksempel advokatfirmaer og domstoler, for å håndheve eller gjennomføre en kontrakt i forhold til deg,
– offentlige myndigheter eller håndhevingsorganer som politi og tilsynsmyndigheter, etter deres anmodning og kun slik påkrevet i gjeldende lov eller for å beskytte våre rettigheter, eller sikkerheten til våre kunder, ansatte og eiendom.

3.3. Reisebyråer og andre tredjeparter. Når du kjøper en tjeneste hos vår billettagent på en flyplass, samtykker du med det uttrykkelig i at billettagenten kan behandle dine personopplysninger i tråd med personvernreglene her. Klikk her for å se hvilken juridisk enhet som vil behandle personopplysningene dine.

3.4. Tredjeparts tjenesteleverandører. Når du kjøper en tjeneste hos en tredjeparts tjenesteleverandør på vår webside, i vår applikasjon eller hos vår kundeservice, overfører vi personopplysningene for å tilrettelegge for kjøpet.

Databehandlingen hos slike tredjeparter kan også være underlagt deres egne personvernregler. Gå gjennom disse personvernreglene direkte på gjeldende tredjeparts webside for mer informasjon om deres prosedyrer for databehandling. I noen tilfeller må både våre og tredjeparts betingelser og retningslinjer for personvern aksepteres for å få de gjeldende tjenestene.

I tillegg mottar vi også informasjon om deg fra tredjeparter, for eksempel når du deltar i et lojalitetsprogram.

Klikk her for mer informasjon om dataoverføringen til/fra tredjeparter.

3.5. Kundeservice. Vi engasjerer tredjepartsleverandører til å levere kundeservicen vår. Du finner mer informasjon om disse leverandørene her. Kundeservice behandler personopplysningene dine i tråd med disse personvernreglene. Telefonsamtalen tas opp og kan kobles til andre bestillingsdata for å sikre kvalitet og for mulig framtidig klagebehandling. Klager sendt elektronisk, via post eller via e-post lagres også, og kan kobles til andre bestillingsdata for mulig framtidig klagebehandling.

3.6. Grensepoliti og immigrasjonsmyndigheter. I enkelte land er Wizz Air forpliktet av lov til å gi grensekontrollmyndigheter tilgang til bestillings- og reiseinformasjon. All informasjon vi har om deg og dine reiseplaner kan derfor bli utlevert til toll- og immigrasjonsmyndigheter på avgangs- eller ankomststedet.

I tillegg er det i flere land lovbestemt at Wizz Air samler inn pass og tilknyttet informasjon for alle passasjerer før reisen til eller fra disse landene. Wizz Air vil, når det er påkrevet, utlevere denne informasjonen til relevante toll- og immigrasjonsmyndigheter.

4. Sikkerhet

4.1 Vi gjennomfører nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at personopplysningene dine beskyttes mot tilfeldig eller ulovlig ødeleggelse eller tilfeldig tap, endring, uautorisert utlevering eller tilgang, særlig dersom behandlingen innebærer overføring av data over et nettverk, og mot alle andre ulovlige former for behandling. Vi er spesielt oppmerksom under overføring av personopplysninger og økonomisk informasjon. Slik informasjon blir overført fra datamaskinen din til Wizz Airs bestillings-server ved hjelp av krypteringskanaler støttet av den mest avanserte SSL-teknologien (Secure Socket Layer).

4.2 Hvis vi overfører data til et land utenfor EU i tråd med disse personvernreglene, kan vi ikke garantere at personopplysningene blir beskyttet i tråd med EUs lover og regelverk om personvern.

Ved å fortsette å bruke våre tjenester og ved å gi oss personopplysninger, samtykker du uttrykkelig i slike overføringer, lagring og behandling av dine personopplysninger utenfor landet du befinner deg i, og utenfor EØS, herunder til land som gjennom lokalt lovverk gir deg færre juridiske rettigheter.

5. Bruk av personopplysninger til markedsføring eller andre formål

5.1 Ved bruk av websiden vår lagrer nettleseren din informasjonskapsler på din maskin. Les mer om informasjonskapsler som brukes av Wizz Air ved å klikke her. Vårt mål er å sikre at websiden tilbyr besøkende det de har kommet for å få, og at den gir dem den mest relevante markedskommunikasjonen. For å oppnå dette målet kan vi bruke personopplysningene dine til analyseformål, til å forbedre kvaliteten, utvikle tjenestene, forbedre websidens ytelse, måle om reklamekampanjer er vellykkede eller skreddersy tjenester etter dine behov. Med dette som formål er det mulig at vi overfører dine uidentifiserbare ikke-personlige opplysninger, herunder bl.a. anonym demografisk informasjon og online-adferd, til kontraktspartnere (dvs. tredjepart tjenesteleverandører nevnt i avsnitt 3, eller banker som utsteder WIZZ-merkede kreditt-/debet-kort, med spesielle fordeler). Vi lagrer data som er sendt av nettleseren og enheten din til vår webside i bestillingsprosessen. Slik informasjon blir ikke utlevert til tredjeparter, bortsett fra i samlet, ikke-personlig og uidentifiserbare form.

5.2 Du kan motta spesialtilbud fra oss om du har bedt om slik kommunikasjon ved å abonnere på vårt nyhetsbrev, eller hvis du har gitt oss opplysningene dine når du deltok i en konkurranse eller meldte deg på en kampanje, eller hvis du blir medlem av Wizz Discount Club. Ved å abonnere på nyhetsbrev, bli Wizz Discount Club-medlem eller gi personopplysningene nevnt ovenfor, samtykker du uttrykkelig – og er bevisst adekvat informasjon om databehandlingen – i å motta direkte markedsføringskommunikasjon, herunder direkte markedsføring eller spesialtilbud fra Wizz Air (f.eks. banker som utsteder WIZZ-merkede kreditt-/debetkort med spesialfordeler). Ved forsendelse av slik direkte markedsføringskommunikasjon og spesialtilbud, behandler vi følgende personopplysninger: navn og e-postadresse eller telefonnummer.

5.3 Dette samtykket er frivillig. Du kan når som helst gratis melde deg av uten å oppgi grunn, ved å klikke her eller på koblingen som medfølger hvert nyhetsbrev, eller ved å endre preferansene på Wizz-profilen din, eller ved å sende et brev til 1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér (BUD International Airport) Building 221.

6. Diverse

6.1 Hvis du registrerer deg på vår webside, antar vi at du godtar at vi behandler opplysningene du gir oss i registreringsprosessen, og du trenger ikke sende inn opplysningene på nytt ved senere bestillinger.

6.2 Når du bestiller, får du en bekreftelseskode. Denne blir sendt i en e-postbekreftelse etter bestillingen. Vi anbefaler at du behandler denne koden konfidensielt til enhver tid. Utlevering av koden til andre kan gi dem tilgang til bestillingsopplysningene og reiseruten din via vårt system.

6.3 Dine personopplysninger og kontrakten inngått mellom deg og Wizz Air, oppbevares i vårt reservasjonssystem. Hvis du ønsker informasjon om passasjerregistreringene vi har om deg eller andre data lagret av Wizz Air, om databehandling og databehandlingsenheter (hvis relevant), eller ønsker at dine opplysninger skal endres eller slettes, kan du kontakte oss ved å velge kategorien "Generelle spørsmål / forespørsler, om retningslinjer for personvern" på denne koblingen.

6.4 Når det gjelder databehandling som faller inn under Infoloven, har du følgende rettigheter og rettsmidler:

Du har rett til å kreve informasjon om databehandling, og til å be om rettelse, sletting eller blokkering av personopplysninger. Hvis det er tillatt under gjeldende lov, kan du også komme med innsigelser mot databehandlingen. Hvis det forekommer et uforutsett tilfelle av rettighetsbrudd knyttet til personopplysningene, kan du henvende deg til Ungarns personvern- og informasjonsfrihetstilsyn (Hungarian Authority for Data Protection and Freedom of Information, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Telefon: +36-1+391-1400, Telefaks: +36-1-391-1410, E-post: ugyfelszolgalat@naih.hu) eller til retten med jurisdiksjon over saken. Mer informasjon om rettigheter og rettsmidler finnes i Infolovens kapiteler 13–17 og 30.

6.5 Hvis vi endrer disse retningslinjene for personvern, publiseres den oppdaterte versjonen på websiden, wizzair.com.

6.6 Vi behandler personopplysningene dine i den perioden som er nødvendig for ytelsen av de ovennevnte formål, eller i den perioden som er bestemt i relevant lov.

6.7. Websiden Wizzair.com gir koblinger til andre websider med fordeler og informasjon. Legg til merke at disse websidene kan eies og drives av andre selskaper eller organisasjoner, og kan ha andre retningslinjer for sikkerhet og personvern. Wizz Air har ingen kontroll over, og tar ikke ansvar for, noe informasjon, materiell, produkter eller tjenester som befinner seg på eller det gis tilgang til gjennom disse websidene.

6.8 Disse retningslinjene for personvern trer i kraft den 31. august 2015.