Истражете ги Вашите можности за патување

Лесно организирајте го целиот Ваш одмор

Информации и услуги

Privilege Pass

  • Пред 29 октомври
  • По 29 октомври

privilege_seat_selection

ИЗБИРАЊЕ СЕДИШТЕ

заедно со седиштата со дополнителен простор за нозете и седиштата во првиот ред

privilege_small_personal_item

МАЛ ЛИЧЕН ПРЕДМЕТ

40x30x18 cm

privilege_priority_boarding

ПРИОРИТЕТНО ВЛЕГУВАЊЕ ВО АВИОНОТ

влезете први во авионот

privilege_large_cabin_bag

ГОЛЕМА КАБИНСКА ТОРБА

за секој лет во текот на една година

Хармоники

Патниците со Privilege Pass не може да надградат од бесплатна голема кабинска торба на пријавен багаж.

Членството не е достапно за деца на возраст под 14 години.

Вашата Privilege Pass не може да се пренесе на друго лице. Ако откриете неовластено користење на Вашата Privilege Pass, веднаш известете го Wizz Air. 

За повеќе информации, прочитајте ги Правилата и условите на Privilege Pass!

seat-selection-lacb

ИЗБИРАЊЕ СЕДИШТЕ

заедно со седиштата со дополнителен простор за нозете и седиштата во првиот ред

priority-boarding-lacb

ПРИОРИТЕТНО ВЛЕГУВАЊЕ ВО АВИОНОТ

влезете први во авионот

small-personal-item-lacb

+1 МАЛА ТОРБА

(ПОД СЕДИШТЕТО)

40x30x18 cm

на пр., торба за камера, лаптоп

guaranteed-bag-lacb

ЗАГАРАНТИРАН ПРЕВОЗ НА ТОРБАТА ВО КАБИНА

55x40x23 cm
ПРОМЕНЕТА ГОЛЕМИНА

МАКС. 10 KG

Хармоники

Членството не е достапно за деца на возраст под 14 години.

Вашата Privilege Pass не може да се пренесе на друго лице. Ако откриете неовластено користење на Вашата Privilege Pass, веднаш известете го Wizz Air. 

За повеќе информации, прочитајте ги Правилата и условите на Privilege Pass!