Истражете ги Вашите можности за патување

Лесно организирајте го целиот Ваш одмор

Информации и услуги

Приоритетно влегување во авионот

  • Пред 29 октомври
  • По 29 октомври

privilege_priority_boarding

ВЛЕЗЕТЕ ПРВИ ВО АВИОНОТ

Избегнете ги редиците на чекање и први влезете во авионот.

 

privilege_small_personal_item

МАЛ ЛИЧЕН ПРЕДМЕТ

40x30x18 cm

на пр., камера, торба за лаптоп

 

privilege_priority_boarding

ПРИОРИТЕТНО ВЛЕГУВАЊЕ ВО АВИОНОТ

влезете први во авионот

small-personal-item-lacb

+1 МАЛА ТОРБА

(под седиштето)

40x30x18 cm

на пр., торба за камера, лаптоп

 

guaranteed-bag-lacb

ЗАГАРАНТИРАН ПРЕВОЗ НА ТОРБАТА ВО КАБИНА

55x40x23 cm
ПРОМЕНЕТА ГОЛЕМИНА

МАКС. 10 KG