Гаранција за навремено пристигнување

Истражете ги Вашите можности за патување

Лесно организирајте го целиот Ваш одмор

Информации и услуги

Гаранција за навремено пристигнување

On time guarantee

Летот доцни еден час? Без грижа!

Со гаранцијата за навремено пристигнување, ако летот пристигне со задоцнување од 1 или повеќе часа или пак, ако се откаже, ќе добиете 100 евра во кредит на WIZZ што може да го искористите во рок од 90 дена.

Хармоники

Гаранцијата за навремено пристигнување ги опфаќа сите типови доцнење и откажување, дури и тие предизвикани од настани што се надвор од нашата контрола, како на пр., временски непогоди или штрајкови.

Доцнењето се пресметува според времето на пристигнување на авионот.

Парите автоматски ќе се кредитираат на вашата сметка на WIZZ во рок од 7 дена од летот во прашање.

Не важи за доцнења на летови за кои корисниците добиле известување најмалку 48 часа пред летот.

Не важи во случај на промена на лет ако поаѓањето на новиот лет е во период од 48 часа од промената на летот.