Патнички документи

Информации и услуги

Wizz Air

Информации и услуги

Патнички документи

Од клучна важност е да ги понесете сите неопходни и важечки патнички документи за пријавување и да ги исполнувате барањата за виза на земјата од, низ и до која летате. Ако не сте сигурни кои документи ќе Ви бидат потребни, посете го IATA Travel Centre за повеќе информации.

Хармоники

При резервирање лет, погрижете се точно да го наведете целото име на патникот, исто онака како што е напишано во патничкиот документ што ќе го користи патникот.

Во случај да сте направиле грешка при резервирањето, контактирајте со Центарот за поддршка на Wizz Air во рок од 2 часа од резервирањето. По овој рок, ќе треба да се плати такса за промена на име:

  • 45 евра за промена на името на нашата страница
  • 60 евра за промена на името преку Центарот за поддршка на Wizz Air

Ако не сте сигурни за барањата за виза на земјите до кои ќе патувате, посетете го IATA Travel Centre за да се информирате.

Виза за Обединетите Арапски Емирати

Откако ќе го резервирате Вашиот лет на WIZZ, аплицирањето за виза за посета на Обединетите Арапски Емирати (Дубаи) е брзо и лесно преку нашиот партнер BUDPORT Handling, што обезбедува услуга за аплицирање Easy Entry.

Нема да сносиме одговорност за услугата на BUDPORT и за исходот од апликацијата за виза затоа што тоа е предмет на процена на одговорните органи.

Согласно романскиот закон бр. 248 од 2005 (во однос на правилата за слободно движење на романските државјани во странство), романските државјани на возраст од 18 години може да патуваат во странство само се во придружба на двата родители или еден родител/едно возрасно лице и ги имаат потребните документи.

Ако двата родители не патуваат во придружба, едниот родител или другото лице треба да има полномошно од другиот родител или обата родители. Полномошното мора да го опфаќа следното:

  • земја на дестинацијата
  • времетраење на престојот
  • согласност за патување од едниот или обата родители
  • ако важи, умреница од едниот или обата родители
  • ако возрасното лице што патува како придружба не е еден од родителите, тоа мора да понесе копија од потврда за неосудуваност од полиција

Прочитајте повеќе за правилата и прописите!

Децата на возраст под 16 години кои се државјани на Украина може да ја преминат границата и излезат од Украина само со согласност од обата родители (посвоени родители или негуватели) или во нивна придружба или во придружба на лица што тие ги назначиле.

Децата треба да имаат важечки странски пасош или патнички документ за дете или пак, треба да се внесат во странскиот пасош на родителот (во случаите кога патуваат со тој родител).

Кога децата на возраст под 16 години кои се државјани на Украина ја напуштаат територијата на Украина во придружба на еден од родителите или лице назначено од еден од родителите, а другиот родител не е присутен на граничниот премин, треба да се прикаже документ за согласност на другиот родител заверен од нотар, во кој ќе биде наведена земјата на дестинацијата и времето на патувањето.

Согласност на еден од родителите заверена од нотар не е потребна во следните случаи:

  • кога другиот родител кој не е присутен на граничниот премин, е лице кое не припаѓа на ниедна држава или пак е со странска националност,
  • кога државјанинот што патува на возраст под 16 години има белешка во пасошот што потврдува дека државјанинот трајно ја напушта Украина или пак, дека е регистриран во Украинската Амбасада во странство
  • исто така, не е потребна согласност од другиот родител ако се прикажат следните документи или копии од нив заверени од нотар: умреница за другиот родител, судска одлука што потврдува дека другиот родител е лишен од родителските права; судска одлука што потврдува дека другиот родител е исчезнат; судска одлука што потврдува дека другиот родител е физички неможно лице; судска одлука со која му се дозволува на детето да ја напушти територијата на Украина без согласност и придружба на другиот родител;

Патнички документи - ЧПП

Често поставувани прашања

Често поставувани прашања

При пријавувањето треба да ги покажете сите неопходни и важечки патнички документи. Освен тоа, треба да ги исполнувате барањата на земјата од, низ и до која летате. Ако го немате соодветниот пасош или виза и поради тоа не Ви дозволат да влезете во одредена земја, нема да сносиме одговорност за трошоците што ќе произлезат од тоа.

За најточни информации околу визните барања, контактирајте со Министерствата за надворешни работи, Амбасадите или Конзулатите на земјите што би сакале да ги посетите. Ќе треба да го покажете истиот документ што сте го навеле при пријавувањето на интернет.

Ако сѐ уште немате потврдена резервација, најтопло Ви препорачуваме појдовниот и дојдовниот лет да ги резервирате на две одделни резервации. На тој начин ќе може да користите различни патнички документи при пријавување. Ако веќе имате потврдена резервација, контактирајте со Центарот за поддршка на Wizz Air