Истражете ги Вашите можности за патување

Лесно организирајте го целиот Ваш одмор

Информации и услуги

Цени на превоз и пакети

  • Пред 29 октомври
  • По 29 октомври

BASIC

Патувајте со малку багаж

 Мала кабинска торба

 Пријавување на интернет

WIZZ GO

СПАКУВАЈТЕ СЕ И ЗАШТЕДЕТЕ

 Избирање седиште

 Голема кабинска торба

 Пријавена торба од 23 kg

 Пријавување на интернет до 30 дена
пред поаѓањето

WIZZ PLUS

СÈ ВО ЕДНО И ЦЕЛОСЕН FLEX

 Избирање премиум седиште

 Голема кабинска торба

 Пријавена торба од 32 kg

 Wizz Flex

 Поврат на платените средства на WIZZ сметката

 WIZZ Priority

 +1 мала торба
(сместена под седиштето)

 Пријавување на аеродром или на интернет до 30 дена
пред поаѓањето

 

Хармоники

Патувајте со малку багаж

Цената на превоз Basic е наменета за лицата коишто сакаат да ги избираат услугите што им се важни една по една. Цената на превоз Basic опфаќа мала кабинска торба (42x32x25 cm) и пријавување на интернет достапно зависно од Вашиот избор на седиште.

 Мала кабинска торба

 Пријавување на интернет

Спакувајте се и заштедете

Wizz Go е пакет што ги содржи нашите најпопуларни услуги и веќе се покажа дека одлично одговара на потребите на многу од нашите корисници. Wizz Go опфаќа четири услуги: избирање седиште (со исклучок на седиштата со дополнителен простор за нозете), голема кабинска торба (56x45x25 cm), пријавена торба од 23 kg (149x119x171 cm).   Пријавувањето на интернет ќе биде достапно за Вас 30 дена пред поаѓањето на Вашиот лет.

 Избирање седиште

 Голема кабинска торба

 Пријавена торба од 23 kg

  Пријавување на интернет до 30 дена пред поаѓањето

Сѐ во едно и целосен Flex

Wizz Plus е идеален за лицата коишто сакаат да бидат подготвени за сѐ и сакаат да уживаат во удобноста на нашата целосна услуга. Опфаќа голем број дополнителни услуги по намалена цена. Овозможува одлична флексибилност и нуди најголема удобност при патувањето. Wizz Plus опфаќа избирање премиум седиште, при што во изборот спаѓаат и седиштата со дополнителен простор за нозете, заедно со функцијата Wizz Flex што Ви овозможува да го промените датумот на летот ако е потребно, без дополнителна наплата.

Покрај тоа, постои и можноста за пријавување на интернет до 30 дена пред поаѓањето на летот или пак, пријавување на аеродром, приоритетно влегување во авионот, а покрај голема кабинска торба (56x45x25 cm) и пријавена торба од 32 kg  (149x119x171 cm), може да носите и еден мал личен предмет во авионот (40x30x18 cm).

 Избирање премиум седиште

 Голема кабинска торба

 Пријавена торба од 32 kg

 Wizz Flex

 Поврат на платените средства на WIZZ сметката

 WIZZ Priority 

 +1 мала торба (сместена под седиштето)

 Пријавување на аеродром или на интернет до 30 дена пред поаѓањето на летот

 

BASIC

Патувајте со малку багаж

 Рачен багаж

 Пријавување на интернет

WIZZ GO

СПАКУВАЈТЕ СЕ И ЗАШТЕДЕТЕ

 Рачен багаж
со гаранција дека ќе патува во кабината на авионот
(освен во ситуации поврзани со работата на авионот)

 Пријавена торба од 20 kg

 Избирање седиште

 Пријавување на интернет до 30 дена
пред поаѓањето на летот

 WIZZ Priority 

+1 мала торба
(сместена под седиштето)

WIZZ PLUS

СÈ ВО ЕДНО И ЦЕЛОСЕН FLEX

Рачен багаж
со гаранција дека ќе патува во кабината на авионот
(освен во ситуации поврзани со работата на авионот)

 Пријавена торба од 32 kg

 Избирање премиум седиште

 Wizz Flex

 Поврат на платените средства на WIZZ сметката

 WIZZ Priority 

 +1 мала торба
(сместена под седиштето)

 Бесплатно пријавување на аеродром или на интернет
до 30 дена пред поаѓањето на летот

 Информации за летот

 

Хармоники

Патувајте со малку багаж

Цената на превоз Basic е наменета за лицата коишто сакаат да ги избираат услугите што им се важни една по една. Цената на превоз Basic опфаќа рачен багаж (55x40x23 cm) и пријавување на интернет достапно зависно од Вашиот избор на седиште.

 Рачен багаж

 Пријавување на интернет

Спакувајте се и заштедете

Wizz Go е пакет што ги содржи нашите најпопуларни услуги и веќе се покажа дека одлично одговара на потребите на многу од нашите корисници. WIZZ Go опфаќа: избирање седиште (со исклучок на седиштата со дополнителен простор за нозете), пријавена торба од 20 kg (149x119x171 cm), рачен багаж (55x40x23 cm, макс. 10 kg) со гаранција дека ќе патува во кабината на авионот  (освен во ситуации поврзани со работата на авионот), приоритетно влегување во авионот, плус една (+1) мала торба (40x30x18 cm), што мора да се смести под седиштето и пријавување на интернет до 30 дена пред поаѓањето на летот.

 Рачен багаж со гаранција дека ќе патува во кабината на авионот (освен во ситуации поврзани со работата на авионот)

 Пријавена торба од 20 kg

 Избирање седиште

 Пријавување на интернет до 30 дена пред поаѓањето на летот

 WIZZ Priority 

 +1 мала торба (сместена под седиштето)

Сѐ во едно и целосен Flex

Wizz Plus е идеален за лицата коишто сакаат да бидат подготвени за сѐ и сакаат да уживаат во удобноста на нашата целосна услуга. Опфаќа голем број дополнителни услуги по намалена цена. Овозможува одлична флексибилност и нуди најголема удобност при патувањето. Wizz Plus опфаќа избирање премиум седиште, при што во изборот спаѓаат и седиштата со дополнителен простор за нозете, заедно со функцијата Wizz Flex што Ви овозможува да го промените датумот на летот ако е потребно, без дополнителна наплата.

Покрај тоа, може да уживате во нашата услуга WIZZ Priority: Вашиот рачен багаж (55x40x23cm, макс. 10 kg) со гаранција ќе патува со Вас во кабината на авионот (освен во ситуации поврзани со работата на авионот), први ќе влезете во авионот и може да понесете плус една мала торба (40x30x18 cm), како на пр., торба за камера, лаптоп или чанта во авионот што мора да се смести под седиштето, заедно со пријавена торба од 32 kg (149x119x171 cm). Ќе добиете и пораки со информации за летот и ќе имате опција да изберете пријавување на интернет 30 дена пред поаѓањето на летот или пак, пријавување на аеродром.

 Рачен багаж со гаранција дека ќе патува во кабината на авионот (освен во ситуации поврзани со работата на авионот)

 Пријавена торба од 32 kg

 Избирање премиум седиште

 Wizz Flex

 Приоритетно влегување во авионот

 +1 мала торба

 Бесплатно пријавување на аеродром или на интернет до 30 дена пред поаѓањето на летот.

 Информации за летот