Водич за наплата

Информации и услуги

Wizz Air

Информации и услуги

Водич за наплата

Изберете ја картичката
Приватно лице или Компанија 
на страницата со Информации за наплата
во текот на процесот на резервирање.

billing_as_company

КАКО ПОЕДИНЕЦ

Патувате сами или со семејството и сами ќе ја платите сметката.

 

billing_as_individual

КАКО КОМПАНИЈА

Патувате службено и Вашиот лет ќе го плати Вашиот работодавач, училиштето, итн.

 

Изберете ја картичката Приватно лице или Компанија на страницата со Информации за наплата во текот на процесот на резервирање и пополнете ги полињата! 

Ако патувате приватно, користете ја картичката Приватно лице. Ако сте регистриран корисник, податоците за контакт ќе се пополнат автоматски со Вашите лични детали. Ако е потребно, деталите може да ги измените во текот на процесот на резервирање. 

Ако плаќа Вашата компанија и Ви треба фактура, треба да ги наведете податоците за компанијата, заедно со името, адресата и даночниот број на компанијата. 

 

Резервациите не може да се поделат за целите на фактурирање. Ако Ви требаат две или повеќе фактури за двајца или повеќе патници (или нивните компании), за секој од нив мора одделно да се резервира. Сепак, последователните измени (на пр., купувањето дополнителни услуги) ќе се фактурираат одделно.

 

Откако ќе завршите со процесот на резервирање, може да ги промените информациите за наплата со плаќање такса од [invoice-change] во Центарот за поддршка на Wizz Air во рок од 6 месеци од Вашиот лет.

Хармоники

Електронска копија

Издаваме електронски копии на фактурите во .pdf, а се испраќаат на адресата на е-пошта што сте ја навеле со резервацијата. 

  • содржи електронски потпис и временски печат што се создаваат со технологијата PKI (Инфраструктура на јавен клуч)
  • потписот се става во име на Wizz Air Hungary, заедно со „квалификуван бизнис сертификат“
  • електронската фактура е во согласност со унгарските прописи
  • стандардно, ќе Ви издадеме фактура пополнета со Вашите детали

Хартиена копија

Ако Ви треба хартиена копија на фактурата, побарајте во Центарот за поддршка на Wizz Air. Таксата за создавање и испраќање хартиена фактура изнесува [paper-invoice]. 

Може да издадеме фактура само за летот. Ако ви треба потврда или фактура за други услуги што сте ги платиле заедно со авионскиот билет, но не ги дава Wizz Air (на пр., патничко осигурување, автобуски или такси превоз, аеродромска такса), контактирајте со давателите на услугите директно. 

Може да издадеме фактура само за летовите што сте ги купиле директно од нас. Ако сте резервирале во туристичка агенција, фактурата треба да Ви ја издаде туристичкиот агент.

Иако имате можност да изберете валута за плаќање различна од валутата на градот на поаѓање, фактурата ќе се издаде во оригиналната валута на резервацијата (односно, не во валутата во која се извршило плаќањето).

Контактирајте со нас ако имате проблем со фактурата:

Ќе направиме напор да го обработиме Вашето барање во рок од 30 дена од приемот на жалбата.

Wizz Air Hungary издава електронски фактури и ги испраќа до корисниците по е-пошта. Датотеката во .pdf приложена во е-поштата е оригиналната електронска фактура што ја издава Wizz Air Hungary.

Согласно соодветните законски прописи во Унгарија (2001/XXXV Акт за електронски потпис; 2000/C Акт за сметководство; 23/2014. Декрет на Министерството за државна економија), дадена компанија има право да издава фактури и во електронска форма. лектронската фактура е датотека со специфичен формат што ја содржи сликата на традиционалните фактури што ги издава Wizz Air Hungary како документ во .pdf (во согласност со унгарските барања за форматот на фактурите како што е назначено во Актот за ДДВ 2007/CXXVII) и (во датотеката PDF) напреден електронски потпис и временски печат на фактурата создадени со технологијата PKI (Инфраструктура на јавен клуч), согласно унгарските прописи споменати  погоре. Потписот се става во име на Wizz Air Hungary, заедно со „квалификуван бизнис сертификат“ од квалификувано лице задолжено за тоа од Wizz Air Hungary. Датотеката на електронската фактура ги содржи сите потребни информации за да се потврди сертификатот приложен со потписот и временскиот печат на фактурата.

Примачот има обврска да ја чува електронската фактура во електронски формат, слично како со хартиените фактури, ако фактурата се користи за сметководствени цели.

За да пристапите до електронската фактура и да ги проверите потеклото и веродостојноста, треба да инсталирате Adobe Reader 9 или понова верзија. Контактирајте со Вашиот администратор на систем ако наидете на проблеми со инсталирањето.

Често поставувани прашања

Често поставувани прашања

Ќе добиете електронска фактура на адресата на е-пошта што сте ја навеле при резервирањето. Електронските фактури се издаваат во согласност со важечките правни прописи во Унгарија.

Освен тоа, може да побарате хартиена копија на електронската фактура со плаќање такса преку Центарот за поддршка на Wizz Air. Хартиените копии ќе Ви пристигнат по пошта на адресата што сте ја навеле при резервирањето.

Може да побарате изменета фактура што ќе содржи други детали со плаќање такса.

За повеќе информации, прочитајте го Водичот за наплата.