Сите услуги и такси

Информации и услуги

Wizz Air

Информации и услуги

Сите услуги и такси

Имајте предвид дека, ако купите некоја од долу наведените услуги на аеродромот, може ќе треба да платите дополнителен надомест на агентот на Wizz Air покрај таксите за услугите наведени подолу.

Информации за дополнителните надоместоци што ги наплаќаат нашите агенти може да се добијат на аеродромот.