Групни резервации

Истражете ги Вашите можности за патување

Лесно организирајте го целиот Ваш одмор

Информации и услуги

Групни резервации

booking_for_groups_fixed_price

ФИКСНА ЦЕНА

Една цена за сите патници

group_flexibility

ФЛЕКСИБИЛНОСТ

Променувајте имиња и додавајте патници

 

booking_for_groups_discount

ПОПУСТ

Попуст 20% за групи ученици и стари лица

Хармоники

Групите студенти и стари лица од 11 или повеќе патници имаат право на 20% попуст на цената на превоз.

  • Група студенти е секоја група каде што најмалку 90% од патниците се на возраст до 25 години на датумот на патувањето.
  • Група стари лица е секоја група каде што најмалку 90% од патниците се на возраст до 65 години на датумот на патувањето.
  • Имињата и датумите на раѓање како што се наведени на патничките документи мора да се постават во резервацијата најдоцна 72 часа пред закажаното време на поаѓање на летот.

Ако групата не ги исполнува барањата за попуст за студенти или стари лица, внесетените информации нема да се зачуваат и пријавувањето на интернет нема да може да се заврши.

За детални информации околу правилата и условите, кликнете тука.

  1. Пребарајте ги Вашите летови. Ако сакате да направите групна резервација за 11 или повеќе патници, ќе мора да создадете или да се најавите на Wizz Air сметка. Ако се најавивте и ги пребаравте Вашите летови, но сѐ уште не може да се видите цените за групни резервации, кликнете на копчето „Барање“ и продолжете со барањето за отворање на групните цени на превоз. Ќе добиете известување штом цените на превоз ќе станат достапни за резервирање на интернет. Тоа обично трае најмногу 2 работни дена.
  2. Создајте ја Вашата резервација. Штом ќе се прикажат групните цени на превоз, може да ја создадете Вашата резервација со избирање на летовите, додавање на изборни дополнителни услуги и избирање на претпочитаната опција на плаќање. Откако ќе се потврди Вашата резервација, ќе добиете план на патување, заедно со Вашата шифра за потврда.
  3. Поставете ги имињата на патниците. Имињата на патниците може да се додадат во резервацијата само откако цените на превоз за летот ќе се платат во целост. Имињата може да се постават и променат бесплатно, надоцна 72 часа пред датумот на Вашиот појдовен лет. Имињата на патниците додадени во Вашата резервација ќе се потврдат со е-пошта во која ќе бидат наведени сите патници во групата. Ако не ја добиете оваа е-пошта 48 часа пред датумот на Вашиот појдовен лет, контактирајте со Поддршката за групни резервации.

Контактирајте со Поддршката за групни резервации ако имате прашања во врска со групните резервации.

Може да изберете да платите за Вашата групна резервација на три рати:

  • Првата рата е неповратен депозит и мора да покрие најмалку 10% од вкупниот износ на резервацијата. Може да изберете да платите веднаш со кредитна картичка или пак, со банкарска трансакција, во рок од 24 часа по првичното резервирање. Ако резервацијата е извршена повеќе од 90 дена пред закажаното поаѓање, плаќањата со банкарска трансакција може да се извршат во рок од 7 дена по првичното резервирање.
  • Втората рата треба да покрие најмалку 30% од вкупниот износ на резервацијата, а треба да се плати најдоцна 60 дена пред закажаниот датум на поаѓање. Во спротивно, резервацијата автоматски ќе се избрише, а платениот депозит не може да се врати.
  • Третата рата мора да го покрие преостанатиот неплатен износ и може да се плати или со кредитна картичка или со банкарска трансакција. Плаќањата на третата рата мора да се извршат во целост најдоцна 30 дена пред закажаното време на поаѓање на летот. Ако платените средства за третата рата не стигнат на резервацијата до истекувањето на крајниот рок, резервацијата ќе се откаже.
Ако втората или третата рата не се платат најдоцна 60 и 30 дена (соодветно) пред датумот на поаѓањето на првиот лет, резервацијата автоматски ќе се избрише и депозитот не може да се врати.

Слични врски

Плаќање

Може да го промените датумот на резервацијата за одредена такса што треба да се плати по патник и по лет. Ако цената на новиот лет е повисока од цената на првичниот лет, ќе мора да ја платите разликата.

Поврат на платените средства

Во врска со поврат на платените средства, видете ги нашите Општи услови на превоз Депозитот не се враќа. 

Често поставувани прашања

Често поставувани прашања

Имињата на патниците треба да се обезбедат не подоцна од 72 часа пред поаѓањето, откако ќе пристигне целиот платен износ.

Проверете дали сте добиле е-порака за крајна потврда (со имињата на патниците) пред патувањето. Во спротивно, може да побараат да платите такса за промена на име за секој од патниците. Ако не сте ја добиле е-пораката 2 работни дена пред поаѓањето, контактирајте со Центарот за поддршка на Wizz Air.