Верзијата на Вашиот прелистувач е многу стара
Верзијава на Вашиот прелистувач не е поддржана!
Страницава ја гледате затоа што откривме застарена или неподдржана верзија на прелистувачот. За да продолжите со прелистување на wizzair.com и притоа, тоа да биде најдобро искуство, препорачуваме да го ажурирате Вашиот прелистувач.
Ги препорачуваме следниве прелистувачи:
Mozilla Firefox
Преземете бесплатно
Google Chrome
Преземете бесплатно

Информации и услуги

Патнички документи

Хармоники

При резервирање лет, погрижете се точно да го наведете целото име на патникот, исто онака како што е напишано во патничкиот документ што ќе го користи патникот.

Ако сте направиле грешка при резервирањето, може да ја користите опцијата за бесплатно променување име на интернет на страницата со преглед на летот во случај на:

 • погрешен пол (машки/женски)
 • скратено име (Иван А. Ристески наспроти Иван Александар Ристески)
 • печатна грешка на најмногу 3 знаци

За други поправки на името, контактирајте со Центарот за поддршка на Wizz Air во рок од 2 часа по резервирањето. По овој рок, ќе треба да се плати такса за промена на име:

 • [name-change location=WizzairCom] при променување на името на нашата веб-страница
 • [name-change location=CallCentre] при променување на името преку Центарот за поддршка на Wizz Air. Покрај таксата за промена на име, ќе Ви се наплати и такса за трансакција во Центарот за поддршка.

Сите патници на меѓународни летови мора да имаат важечки пасош и, ако е потребно, важечка виза. Жителите на Европската Унија, Европската Економска Зона и Швајцарија може да патуваат низ Европа со важечка лична карта од ЕУ/ЕЕЗ/Швајацарија или пасошка карта.

Пасошот треба да биде во добра состојба и потпишан лично од Вас. Некои земји бараат важноста на пасошите да трае одреден период по патувањето. Правилата може да се разликуваат за секоја земја, па затоа проверете ги и усогласете се со нив пред патувањето.

За поконкретни барања за виза и пасош, контактирајте со Козулатот или Амбасадата на земјата што планирате да ја посетите. Нашиот тим од Службата за поддршка на Wizz Air не може да дава совети за специфичните барања за виза или пасош. Сносите целосна одговорност за поседување, исправност и важност на Вашите патнички документи, а и треба да се уверите дека имате право да патувате и да влезете во земјата на дестинацијата со Вашите патнички документи. Wizz Air нема да сноси одговорност за трошоците од штетите што може да настанат ако не ги исполните горенаведените барања.

Сносите целосна одговорност за трошоците и штетите предизвикани на Wizz Air поради неисполнување на горенаведените барања.

Сносите целосна одговорност за трошоците и штетите предизвикани на Wizz Air поради неисполнување на горенаведените барања.

Може да им се одбие влез во авионот на патниците ако Wizz Air има разумна основа да смета дека патниците не ги исполнуваат барањата за влез на земјата на договореното место на сопирање или местото на дестинацијата или пак, немаат доволно средства да платат за престојот. Патниците коишто може да докажат дека влегуваат во земјата како дел од пакет-аранжман, младински камп или спортски настан или пак, медицински третман, учество во меѓународно договорена програма или платиле за трошоците за престој, мора да имаат потврда за гореспоменатата резервација.

За да проверите кои патнички документи Ви се потребни за преминување на границата во друга земја од ЕУ, следете ги врските подолу:
Патнички документи за жители на земји во ЕУПатнички документи за жители на земји надвор од ЕУ

Важна напомена: Wizz Air не управува со поврзани летови. Ако имате 2 или повеќе одделни резервации во ист ден, се смета дека таквите резервации не се поврзани и ќе мора да излезете од транзитната зона. Според тоа, треба да се уверите дека Вашите документи се важечки за секоја од земјите во којашто влегувате или од којашто поаѓате.
Сопствениците на патнички документи Конвенција 1951 треба да покажат документи од Амбасада во коишто е наведено дека може да патуваат без виза или дека имаат виза за нивната дестинација.

Картичките e-Visa што ги издава Руската Федерација може да не се прифатат за патување ако информациите во Вашиот пасош не се совпаѓаат со информациите на картичката e-Visa.

Пред летот, проверете ги следниве информации на Вашата картичка e-Visa:

 • бројот на Вашиот пасош е точен;
 • внесено е Вашето цело име (име и презиме) и нема правописни грешки.
 • Мора да се користат само букви од латиничната азбука и не се дозволени специјални знаци/букви (како на пр., Ñ, É, Ü or Ç);
 • Вашиот даум на раѓање е точен.

Ве советуваме да ја проверите „линијата што може да ја чита машина“ на Вашиот пасош што се наоѓа на дното на истата страница, како и да се уверите дека сите детали се идентични со податоците на Вашата e-Visa, заедно со Вашето име и бројот на пасошот. На пример, ако имињата во видливата област на пасошот се „Séo Türre“, мора да ги користите имињата од линијата што може да ја чита машина, осносно „Seo Tuerre“.

P<UTOTUERRE<<SEO<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

L898902C<3UTO6908061F9406236ZE184226B<<<<<14

Не заборавајте дека Вашата e-Visa ќе се прифати за патување само ако Вашето име е идентично името наведено на „линијата што може да ја чита машина“ во Вашиот пасош.

За дополнителни информации, одете на https://evisa.kdmid.ru/

Ако видите несовпаѓање, коригирајте ги деталите во Вашата e-Visa пред патувањето.

Малолетните лица мора да имаат сопствен пасош или патнички документ при патување во ЕУ.

Покрај сопствениот важечки пасош или личната карта, на сите деца што патуваат:

 • сами или
 • со возрасни лица што не им се старатели или
 • со само еден од родителите,

можно е да им треба дополнителен (официјален) документ потпишан од родителите, другиот родител или старателите, со што на децата им се овозможува да патуваат.

За повеќе информации кликнете тука.

Од 15 јануари 2017 година, државјаните и жителите на Франција на возраст под 18 години може да патуваат самостојно (без родител или старател) само ако поседуваат образец со овластување за патување (“l'autorisation de sortie du territoire")

Небиометриските пасоши веќе не се важечки за патување надвор од Албанија (независно од датумот на истекување) и ќе се прифатат само за патувања во Албанија.

Патничките документи издадени повеќе од 10 години пред пристигнувањето не се прифаќаат.

Можно е да не им се дозволи влез на патниците што немаат билети за дојдовен лет/повратни билети или друг прифатлив доказ за дојдовно/повратно патување.

Пасошите мора да бидат со важност од најмалку 3 месеци по датумот на враќањето.

Жителите на Грузија со биометриски пасоши може да патуваат во Шенген-зоната без виза во времетраење од 90 дена на секои 180 дена за цели што не опфаќаат работа.

ИНФОРМАЦИИ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ГРУЗИЈА

Користење порти за ePassport

При пристигнување во ОК, може да заштедите време со користење на портите за ePassport што се достапни на повеќето аеродроми во ОК. За да ги користите портите за ePassport, Вашиот пасош мора да има зона за читање на машина (MRZ). За повеќе информации, погледнете на веб-страницата на граничната контрола (Border Force).

Шема на регистрирани патници

Ако имате пасош од земја надвор од ЕУ, сѐ уште може да уживате во погодностите од користењето на портите за ePassport со придружување во шемата на регистрирани патници. За повеќе информации за шемата, како и за списокот со квалификувани земји, погледнете на веб-страницата на граничната контрола (Border Force).

На патниците може да не им се дозволи влез ако немаат доволно средства за да платат за престојот.

ИНФОРМАЦИИ ЗА ПАТНИЦИТЕ ШТО ПАТУВААТ ВО ИЗРАЕЛ

Може да не им се дозволи влез на патниците со привремен пасош.

ИНФОРМАЦИИ ЗА ПАТНИЦИТЕ ШТО ПАТУВААТ ВО ОАЕ

Често поставувани прашања

Често поставувани прашања

При пријавувањето или на вратата за влегување во авионот треба да ги покажете сите неопходни, важечки патнички документи. Освен тоа, треба да ги исполнувате барањата на земјата од, низ и до која летате. Ако ги немате потребните документи (пасош или виза или кој било патнички документ) и не Ве пуштат да влезете во дадена земја, може да треба да ги подмирите трошоците за последователниот превоз и другите неизбежни трошоци.

За најточни информации околу визните барања, контактирајте со Министерствата за надворешни работи, Амбасадите или Конзулатите на земјите што би сакале да ги посетите. Ќе треба да го покажете истиот документ што сте го навеле при пријавувањето на интернет.

Ако сѐ уште немате потврдена резервација, најтопло Ви препорачуваме појдовниот и дојдовниот лет да ги резервирате на две одделни резервации. На тој начин ќе може да користите различни патнички документи при пријавување. Ако веќе имате потврдена резервација, контактирајте со Центарот за поддршка на Wizz Air

Граничните органи може да одлучат да одбијат влез во нивната земја поради информации што не ни се достапни. Нема да извршиме поврат на средствата за лет или услуга што не може да ја искористите поради одбиен влез, но може да треба да ги подмирите трошоците за последователниот превоз и другите неизбежни трошоци.