Колачиња за сајтот на Wizz Air

Користиме колачиња за да бидеме сигурни дека ќе имате најдобро доживување на нашиот сајт. Ако продолжите да го разгледувате сајтот на Wizz Air без да ги смените поставките за колачињата, ќе претпоставиме дека се согласувате да ги примате сите колачиња од сајтот на Wizz Air. Можете да ги смените поставките за колачињата во секое време. Повеќе информации има во Политиката за колачињата.

Wizz Air

Wizz AirWizz

myWizz
myWizz
Пријавување
ДОДАЈ БАГАЖ
Најди резервации

Внесете го корисничкото име (адреса на е-пошта). Новата лозинка ја испративме на вашата регистрирана адреса на е-пошта.


Регистрирај

Услови и правила на Wizz Discount Club

Членството во Wizz Discount Club („Клубот“) е подложно на вашето (Членот) прифаќање на условите и правилата. Со регистрирање во Клубот или користење на неговите придобивки, се смета дека Членот се согласил со неговите услови и правила.

Дел 1 Квалификуваност и регистрација

1.1. Клиентите може да се регистрираат во Клубот
1.1.1. преку страницата за регистрација, назначувајќи ја нивната намера да се придружат во Клубот или
1.1.2. со регистрирање преку Повикувачкиот центар

1.2. Членовите на Клубот се обврзани да ги дадат и да ги одржуваат нивните точни и вистински лични информации, кога се пријавуваат за членство во Клубот или при користење на кои било придобивки од Клубот. Неуспехот тоа да се направи може да го поништи членството во Клубот и секое последователно купување на лет, за што Wizz Air има единствено право. Обврската на Членот е да ги ажурира своите лични информации преку оваа страница: Мој профил.

1.3. Членот може да го откаже своето членство во Клубот во секое време со избирање на опцијата за откажување претплата, на страницата Мој профил

1.4 Членството важи една календарска година сметано од денот на претплатата. Членовите можат да го продолжат своето членство во секое време, претплатувајќи се за нов период, на страницата Мој профил. Кога Членот веднаш и без прекини ќе го продолжи своето членство, новиот период ќе започне од следниот ден на претходниот датум на истекување.

1.5 Членството во Клубот не е преносливо. Членовите мора навремено да го известат Wizz Air за неовластена употреба на членството на Клубот штом ќе приметат.

1.6. Членовите на Клубот ќе имаат пристап да резервираат по специјални цени за Клубот на wizzair.com, што не се достапни за оние што не се членови. Членството во Клубот не гарантира достапност на специјални цени за Клубот за сите маршрути и во секое време.

1.7 Сите промоции, цени за карти и кои било други специјални понуди што ги обезбедува Wizz Air се подложни на правилата и условите што важат за таа понуда.

1.8. Членовите мора да бидат едни од патниците кога резервираат цена за карта со Клубот. Цените за карта на Wizz Discount Club важат и за придружните патници само во случај кога членот на Клубот е патник во таа резервација и резервацијата не надминува 10 патници (вклучувајќи го членот на Клубот и децата, но без малите деца).

1.9. Членот не смее да купува карти за препродажба.

1.10. Промените во планот на патување на Членот ќе бидат подложни на таксата за промена на лет и на секоја применлива разлика во цената на картата за новите датуми или летови.
Промените на летови што важат за сите патници во резервацијата може да се направат на wizzair.com или преку Телефонскиот центар.
Промените на летови што не важат за сите патници во резервацијата може да се направат само преку нашиот Телефонски центар.
Членот на клубот мора да остане патник во резервацијата цело време за да можат другите патници да ги искористат клупските цени. Ако членот на клубот се острани од резервацијата, редовната цена ќе важи за сите преостанати патници и ќе треба да се доплати разликата во цената. Алтернатива е еден од другите патници да стане член на клубот за да ги задржи погодностите на клубот за преостанатите патници.

Дел 2 Плаќање

2.1. За време на претплатата на Членот ќе му се наплати годишна такса од 29,99 евра. Не важат дополнителни такси за резервација. Плаќањето на годишна такса не е можно со банковен налог.

2.2. Пред истекување на периодот од една година, Членовите имаат можност во секое време да го продолжат членството, на страницата Мој профил.

2.3. Таксите за првото или обновеното членство се подложни на промена од страна на Wizz Air, во секое време и без известување на Членот. Секое зголемување на таксата за годишно членство ќе важи по обновувањето на членството во Клубот.

2.4. Членовите немаат право на надоместок за која било такса за членство по откажувањето на членството во Клубот.

2.5. Штом Членот ќе го откаже своето членство, истото не може да се обнови. Членот мора повторно да се пријави за да ги добива придобивките од Клубот.