Колачиња за сајтот на Wizz Air

Користиме колачиња за да бидеме сигурни дека ќе имате најдобро доживување на нашиот сајт. Ако продолжите да го разгледувате сајтот на Wizz Air без да ги смените поставките за колачињата, ќе претпоставиме дека се согласувате да ги примате сите колачиња од сајтот на Wizz Air. Можете да ги смените поставките за колачињата во секое време. Повеќе информации има во Политиката за колачињата.

Wizz Air

Wizz AirWizz

myWizz
myWizz
Пријавување
ДОДАЈ БАГАЖ
Најди резервации

Внесете го корисничкото име (адреса на е-пошта). Новата лозинка ја испративме на вашата регистрирана адреса на е-пошта.


Регистрирај

ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ („Политиката“)

1. Информации

Wizz Air Hungary Kft. („Wizz Air“ или „ние“ или „нас“) (регистрирано седиште: 1185 Будимпешта, BUD Nemzetközi Repülőtér (BUD Меѓународен аеродром) зграда 221; регистарски број: 01-09-964332) посветува особено внимание на заштитата на податоците. Wizz Air ги обработува податоците согласно законите за заштита на податоците во Унгарија и тоа се врши во согласност со Политиката. Wizz Air е регистриран контролор на податоци во регистарот што го одржува Државната служба за заштита на податоците и слободата на информациите во Унгарија (регистарскиот број поврзан со обработката на податоците на патниците е 01001, регистарскиот број поврзан со директниот маркетинг е NAIH-83118/2015, а регистарскиот број поврзан со создавањето база на податоци е NAIH-83120/2015).


2. Информациите од Вашите податоци што ги бараме и користиме


2.1 Лични податоци

Политиката се однесува на сите лични податоци што ни ги доставувате или ги собираме и обработуваме во однос на Вашата врска со Wizz Air. За целите на Политиката, под „лични податоци“ се подразбираат сите информации што се однесуваат на Вас и со кои сте идентификувани или може, директно или индиректно, да се идентификувате (особено Вашето име, адреса, телефонски број, адреса на е-пошта, број на кредитна или банкарска картичка, информации за специјална нега) и сите упатувања изведени од такви информации што се однесуваат на Вас.

2.2 Собирање на личните податоци

Секогаш кога ги користите нашите услуги или услугите од трети страни што се нудат на нашата веб-страница (на пр., продолжувате со резервација за лет или услуга на воздушен превоз или слична активност, како на пр., наплата, сметководство, согласување со правилата за безбедност, царинска контрола), собираме лични податоци за Вас што или директно сте ни ги доставиле нам (или на нашиот агент) или сме ги собрале кога сте ги користеле нашите услуги или пак сте резервирале услуги на трети страни преку нашата веб-страница. Сепак, Wizz Air не сноси одговорност за користењето на Вашите податоци од трети страни, каде користењето е дозволено, за нивни цели. Во такви случаи, за дополнителни информации Ве замолуваме да ги разгледате нивните политики за приватност. Повеќе информации за преносот на податоците на трети страни може да пронајдете во Параграф 3 подолу.

2.3 Информациите што ги собираме и обработуваме:

- информации за Вас,
- информации за услугите што сте ги купиле (директно од нас или пак од наш агент),
- деталите за патничките аранжмани (на пример, деталите од резервацијата и дополнителните услуги што сме ги обезбедиле),
- детали од користењето на веб-страницата, центрите за поддршка или мобилните апликации и
- информациите за комуникацијата со нас или нашиот персонал.

Со обезбедувањето лични податоци, потврдувате и јасно се согласувате Wizz Air да ги обработува Вашите лични податоци согласно Политиката и важечките закони и прописи, што опфаќа користење на податоците од вработените на Wizz Air и пренос на податоците во и надвор од Унгарија како што е назначено тука.

Во врска со податоците опфатени во списокот со патници, Wizz Air ги обработува податоците врз основа на Владиниот Декрет 25/1999 (II. 12.) од Воздушен превоз на патници, додека другите информации Wizz Air ги обработува врз основа на Вашата доброволна согласност според Параграф 5 од Акт CXII од 2011 од Информациска самоопределба и слобода на информациите („Информациски Акт“).

Во одредени случаи, треба да ги обработиме и Вашите чувствителни лични податоци (како што е дефинирано во Параграф 3.3 од Информацискиот Акт) кога барате специјална помош од нас и/или оператор на аеродром (како на пр., обезбедување кислород) или пак, кога ни давате информации за Вашата способност за летање (на пример, ако сте бремени).

Со давањето лични податоци што се, или би можело да се смета дека се, „чувствителни лични податоци“, јасно се согласувате дека може да ги собираме, користиме, споделуваме со трети страни (на пр., аеродромите од каде што полетувате или каде што слетувате или компаниите за справување на тлото на тие аеродроми, или центрите за поддршка) и да ги пренесуваме надвор од Европската економска зона, како што е опишано во Политиката. Ова е поради тоа што сакаме да бидеме сигурни дека успешно ќе одговориме на барањето за специјална помош или од безбедносни причини (Вашата способност за летање).

Ако ја повлечете согласноста или не обезбедите податоци, може да значи дека нема да бидеме во можност да ги обезбедиме сите или делови од услугите што сте ги побарале. Имајте предвид дека во такви околности нема да може да ги откажете или да добиете поврат на средствата од таксите што сте ги платиле.

2.4 Користење на личните податоци

Целите за кои ги користиме Вашите лични податоци се:

а) да ги обезбедиме услугите што сте ги купиле од нас или да го олесниме купувањето услуги или производи од трети страни на нашата веб-страница, преку апликацијата или центарот за поддршка (податоците што се користат за таа цел ги опфаќаат сите податоци собрани во текот на процесот на резервирање: име на патникот, националност, пол, телефонски број, адреса на е-пошта, детали од кредитна или банкарска картичка, информации за специјална нега, детали за летот, број за потврда, датум и место на раѓање, детали од патни исправи и број на Wizz сметка);

б) да обезбедиме услуги и понуди што одговараат на Вашите потреби (за таа цел користиме лични податоци, како што се име и детали за контакт);

в) да комуницираме со Вас (на пример, да Ви испраќаме е-пораки како потсетување или известувања за какви било промени во врска со летот) (за таа цел користиме лични податоци, како што се име и детали за контакт);

г) да поддржиме други административни цели (што опфаќаат, но не се ограничени на сметководство и наплата, ревизија, потврда на кредитна или друг тип платежна картичка, испитување против измама (што опфаќа користење пребарувања од агенција за проверка на кредити и проверки за потврдување платежни карички), гранична и царинска контрола, безбедносни, сигурносни, здравствени, административни и правни цели и тестирање, одржување и развој на системи) (може да употребиме кои било од податоците што сме ги собрале од Вас, согласно потребите).

3. Откривање на личните податоци на трети страни

3.1 Вашите лични податоци може да ги споделиме во рамките на Wizz Air Group. За повеќе информации за Wizz Air Group, кликнете тука. Освен тоа, откривањето на Вашите податоци на трети страни може да биде неопходно за да Ви овозможиме без проблеми да ги добиете производите, услугите и информациите што ги барате.

3.2. Откривањето на Вашите лични податоци на трети страни може да се случи и поради целта опишана во Политиката:

- туристички агенти и други трети страни преку кои резервирате патување или други услуги;
- даватели на услуги од трета страна чии услуги сте ги купиле (како што се осигурување, превозни услуги) на нашата веб-страница, во апликацијата или преку центарот за поддршка;
- нашите партнери во шемите за лојалност на кои сте им се придружиле;
- компаниите за справување на тлото или аеродромите за да Ви ја обезбедат бараната услуга;
- компаниите за кредитни картички, давателите на платежни услуги за обработување на плаќањата што сте ги започнале за нашата веб-страница, во апликацијата или преку центарот за поддршка;
- трети страни што спроведуваат анкети меѓу клиентите во наше име;
- други даватели на услуги од трета страна што ние сме ги вклучиле, меѓу другото, за обработка на податоците;
- трети страни, како што се правни фирми и судови, со цел спроведување или применување каков било договор со Вас;
- Владини институции или извршни тела, како што се полиција и регулаторни институции, на нивно барање и само ако така налага важечкиот закон или за пак, заштита на нашите права и безбедноста на клиентите, персоналот и имотот.

3.3. Туристички агенти и други трети страни. Штом ќе купите некаква услуга кај агентот на билетарницата на аеродром, со тоа јасно се согласувате агентот на билетарницата да ги обработи Вашите лични податоци согласно Политиката. Кликнете тука за да видите кој правен ентитет ќе ги обработи Вашите лични податоци.

3.4. Даватели на услуги од трета страна. Штом ќе ја купите услугата од давател на услуги од трета страна на нашата страница, во апликацијата или преку центарот за поддршка, ги пренесуваме Вашите лични податоци за да го олесниме купувањето.

Обработката на податоците од трети страни може да се врши и согласно нивните политики за приватност. Ве замолуваме да ги прегледате политиките за приватност директно на веб-страницата на третите страни за повеќе информации околу нивните практики на обработување податоци. Во некои случаи, за да се добие одредената услуга треба да се прифатат нашите услови на користење и политиката за приватност, како и тие на третата страна.

Освен тоа, добиваме и информации за Вас од трети страни, како на пример, кога учествувате во програма за лојалност.

За повеќе информации за преносот на податоци до/од трети страни, кликнете тука.

3.5. Центар за поддршка. Вклучуваме добавувачи од трета страна за обезбедување услуги на центар за поддршка за нас. Повеќе информации за добавувачите може да најдете тука. Центарот за поддршка ги обработува Вашите лични податоци согласно Политиката. Повикот се снима и може да се поврзе со други податоци од резервација со цел да се обезбеди квалитет, како и за справување со можни жалби во иднина. И жалбите што се поднесуваат по електронски пат, преку пошта или е-пошта се архивираат и може да се поврзат со други податоци од резервација за справување со можни жалби во иднина.

3.6. Гранична полиција и имиграциони органи. Во некои земји, Wizz Air е обврзан со закон на агенциите за гранична контрола да им даде пристап до информациите за резервации и патувања. Според тоа, сите информации што ги имаме за Вас и Вашите патнички аранжмани може да се откријат пред царинските и имиграционите органи на местото на полетување или слетување.

Освен тоа, законите во неколку земји му наложуваат на Wizz Air да собира информации од пасошите и слични информации за сите патници пред почетокот на патувањето до и од тие земји. Кога е потребно, Wizz Air ќе ги обезбеди тие информации до соодветните царински и имиграциони органи.

4. Безбедност

4.1 Преземаме соодветни технички и организациски мерки за да се погрижиме Вашите лични податоци да се заштитат од случајно или незаконско оштетување или случајно губење, менување, неовластено откривање или пристап, особено кога обработката опфаќа пренесување податоци преку мрежа, како и против сите други незаконски форми на обработка. Посветуваме особено внимание на безбедното пренесување на личните и финансиските податоци. Такви податоци се пренесуваат од компјутерот до серверот за резервации на Wizz Air преку шифрирани канали со поддршка од најсовремената технологија Secure Socket Layer (SSL).

4.2 Ако пренесеме податоци во земја надвор од Европската Унија согласно Политиката, не можеме да гарантираме дека податоците ќе бидат заштитени согласно законите и прописите за заштита на податоците на ЕУ.

Со продолжувањето да ги користите нашите услуги и да обезбедувате лични податоци, јасно се согласувате на пренесувањето, чувањето и обработката на Вашите лични податоци надвор од земјата во која се наоѓате и надвор од Европската економска зона, дури и во земји во кои според нивните закони може да имате помалку законски права.

5. Користење на Вашите лични податоци за маркетиншки и други цели

5.1 При користењето на нашата веб-страница, Вашиот прелистувач зачувува колачиња на уредот. Повеќе за колачињата што ги користи Wizz Air може да прочитате тука. Целта ни е да се погрижиме нашата веб-страница на посетителите да им го нуди тоа што го бараат и да им ја обезбедува најважната маркетиншка комуникација. За да ја постигнеме целта, Вашите податоци може да ги користиме за анализа, подобрувања на квалитетот, развој на услугите, подобрување на работата на веб-страницата, мерење на успехот на рекламните кампањи или прилагодување на услугите според Вашите потреби. За тие цели може да пренесуваме податоци преку кои не може лично да Ве идентификуваат, како што се, меѓу другото, анонимни демографски информации и однесување на интернет до нашите договорни партнери (пр., даватели на услуги од трета страна наведени во Клаузула 3. или банки што издаваат брендирани кредитни/дебитни картички на WIZZ, со специјални поволности). Ги складираме податоците што ги испраќаат прелистувачот и уредот до нашата веб-страница во текот на процесот на резервирање. Таквите податоци нема да се откријат на трети страни, освен во агрегатни форми, без можност за лична идентификација.

5.2 Можно е да добивате специјални понуди од нас ако сте побарале таква комуникација со претплатување на нашиот билтен или ако сте ни ги доставиле своите податоци при пријавувањето на натпревар или регистрирањето за промоција или пак, ако сте станале член на Wizz Discount Club. Со претплатувањето на билтените, станувањето член на Wizz Discount Club или обезбедувањето детали како што е наведено погоре, јасно се согласувате (свесни за соодветните информации околу обработувањето на податоците) да добивате директна маркетинг комуникација што опфаќа директен маркетинг или специјални понуди од Wizz Air или нашите договорни партнери (на пр., банки кои издаваат брендирани кредитни/дебитни картички на WIZZ, со специјални поволности). За целите на испраќањето директна маркетинг комуникација/специјални понуди, ќе ги обработиме следните лични информации: име и адреса на е-пошта или телефонски број.

5.3 Согласноста е доброволна. Претплатата може да ја откажете во секое време без да наведете никаква причина, бесплатно, со кликнување тука или на врската во секој билтен или со променување на параметрите во Wizz профилот или пак, со испраќање писмо до 1185 Будимпешта, BUD Nemzetközi Repülőtér (BUD Меѓународен аеродром) зграда 221.

6. Разно

6.1 Ако се регистрирате на нашата веб-страница, претпоставуваме дека немате против да ги обработиме Вашите податоци што ни ги обезбедивте во текот на процесот на регистрација и нема да мора повторно да ги наведувате кога ќе правите понатамошни резервации.

6.2 Штом ќе резервирате, ќе добиете шифра за потврдување. Ќе ја пронајдете во е-пораката за потврда што ќе ја добиете по резервирањето. Ве советуваме шифрата за потврдување секогаш доверливо да ја чувате. Откривањето на шифрата за потврдување на други може да им овозможи да пристапат до деталите за резервацијата и планот на патување преку нашиот систем.

6.3 Личните податоци и договорите склучени од и меѓу Вас и Wizz Air се чуваат во системот за резервации. Ако сакате да добиете информации за Вашата евиденција како регистриран патник или други податоци што ги чува Wizz Air, за обработката на податоците или ентитетите за обработка на податоците (ако има такви) или пак, сакате да побарате промена или бришење на податоците, контактирајте нѐ со избирање на категоријата „Општи прашања/барања во врска со Политиката за приватност“ на оваа врска.

6.4 Во однос на обработката на податоците во опсегот на Информацискиот Акт, загарантирани Ви се следните права и правни лекови:

Имате право да барате информации за обработката на податоците и да барате исправка, бришење или блокирање на личните податоци. Ако е дозволено според важечкиот закон, може и да не се согласите со обработката на податоците. Во неочекуваниот случај кога правата поврзани со личните податоци се прекршени, може да се обратите во Службата за заштита на податоците и слободата на информациите во Унгарија (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; телефон: +36-1+391-1400; факс: +36-1-391-1410; е-пошта: ugyfelszolgalat@naih.hu) или во надлежниот суд. Деталите за Вашите права и правни лекови се наведени во потпоглавјата 13-17 и потпоглавјето 30 на Информацискиот Акт.

6.5 Ако ја промениме Политиката за приватност, ќе ја објавиме ажурираната верзија на нашата веб-страница, wizzair.com.

6.6 Ги обработуваме личните податоци за времето потребно да се остварат горенаведените цели или за ограничениот временски период наведен во важечките закони.

6.7 Веб-страницата wizzair.com обезбедува врски до други веб-страници за кога Ви се потребни информации. Имајте предвид дека тие страници може да се сопственост и одговорност на други компании и организации и имаат различни политики за безбедност и приватност. Wizz Air нема контрола над нив и не презема одговорност за информациите, материјалите, производите или услугите што се содржат на и се достапни преку тие веб-страници.

6.8 Политиката за приватност важи од 31 август 2015.