Колачиња за сајтот на Wizz Air

Користиме колачиња за да бидеме сигурни дека ќе имате најдобро доживување на нашиот сајт. Ако продолжите да го разгледувате сајтот на Wizz Air без да ги смените поставките за колачињата, ќе претпоставиме дека се согласувате да ги примате сите колачиња од сајтот на Wizz Air. Можете да ги смените поставките за колачињата во секое време. Повеќе информации има во Политиката за колачињата.

Wizz Air

Wizz AirWizz

myWizz
myWizz
Пријавување
ДОДАЈ БАГАЖ
Најди резервации

Внесете го корисничкото име (адреса на е-пошта). Новата лозинка ја испративме на вашата регистрирана адреса на е-пошта.


Регистрирај

ПРАВИЛА ЗА ПРИВАТНОСТ

1. Информации

Wizz Air Hungary Airlines Ltd. („WAH“) и/или Wizz Air Ukraine Airlines LLC („WAU“) се особено внимателни со заштитата на податоците. WAH и WAU ги обработуваат податоците во согласност со важечките унгарски или, каде што е соодветно, украински закони за заштита на податоците и тоа се врши во согласност со овие Правила. WAH е регистрирана во регистарот на Унгарската национална агенција за заштита на податоците и слобода на информациите под број 01001.


2. Информациите што ги бараме и користењето на Вашите податоци


2.1 Информации.

За да се обработи Вашата резервација и да се изврши услугата на воздушен превоз, како и сродните активности (на пр. наплата, сметководство, почитување на безбедносните правила, царинска контрола итн.), бараме одредени лични податоци. Ги прибираме информациите што ни ги давате кога резервирате (вклучувајќи ги името, адресата, телефонскиот број, адресата за е-пошта, бројот на кредитната или банковната картичка, информациите за посебна нега) или кога пребарувате за билети или други производи или услуги на нашиот веб-сајт и на другите сајтови достапни од него.

2.2 Користење на Вашите податоци.

Ги користиме Вашите информации за да ги обезбедиме нашите услуги. Вашите податоци ќе се користат главно за задоволување на Вашите потреби. Вашите податоци може да се користат и задржуваат за следниве цели: сметководство, наплата и ревизија, проверка на кредитните и другите платежни картички и заштита од измама, имиграциска и царинска контрола, безбедност, обезбедување, системско испитување, одржување, подобрување и развој, здравствени, административни и правни цели, статистички и маркетиншки анализи. Може да ги користиме Вашите податоци и да комуницираме со Вас за административни или оперативни цели, например за измени на летовите.

Ги задржуваме податоците што ги давате одвреме-навреме, вклучувајќи ги историјата на Вашите купувања и податоците што ги прибираме кога ги користите нашите услуги и објекти.

2.3 Ваша согласност.

Давајќи ни ги личните податоци, потврдувате и изречно се согласувате WAH/WAU (каде што е потребно) да ги обработува Вашите лични податоци во согласност со овие Правила и важечките закони и прописи, вклучително користење на податоците од страна на вработените на WAH/WAU и пренос на податоците во или надвор од Унгарија или Украина, како што е наведено тука. Ако ви треба посебна нега и барате посебна помош давајќи ни информации во врска со Вашата физичка состојба, се согласувате и нѐ овластувате да ги користиме и, колку што е потребно, да ги пренесуваме тие податоци така што ќе можеме да преземеме чекори за да ја обезбедиме таа услуга.

2.4 Обработката на Вашите податоци од страна на WAH е врз основа на владината одлука 25/1999 (II. 12.) и Вашата доброволна согласност. Обработката на Вашите податоци од страна на WAU е врз основа на украинскиот Закон за заштита на личните податоци од 1 јуни 2010 бр. 2297-VI со сите дополнувања (Закон за лични податоци) и Вашата доброволна согласност.

3. Откривање на други лица и обработувачи на податоци

3.1 Откривање на Вашите податоци на други лица може да биде неопходно за да се обезбеди непречено обезбедување на производите, услугите и информациите што ги барате. За тие цели како и горе наведените (видете „Користење на Вашите податоци“), може да дозволиме пристап до Вашите информации на други лица што ги обработуваат податоците за нас за целите наведени во овие Правила или за други цели одобрени од Вас.

Со ова сте известени за откривањето и изречно се согласувате на тоа, без дополнителни известувања во врска со таквото откривање на Вашите податоци од страна на WAU на следниве обработувачи на податоци што соработуваат со WAU: Wizz Air Hungary Airlines Ltd.; ContactCenter LTD (ТОВ «КонтактЦентр»), и сите други агенти за работа на копно што пружаат услуги на WAU. Ни WAH ни WAU не се одговорни за евентуалните оштетувања произлезени од користењето на Вашите податоци од страна на другите лица наведени погоре, до степен дозволен од задолжителните важечки закони.

Ако набавите билет WAH или WAU преку договорни агенти за билети и работа на копно на WAH и WAU, автоматски се согласувате на обработката на Вашите лични податоци од тие лица како обработувачи на податоци на WAH/WAU (соодветно).

3.2 Вашите информации може да се предадат на нашите придружни компании во и вон Европската Унија и тие да ги користат. Кога ни давате свои податоци, потврдувате и се согласувате дека може да ги пренесуваме Вашите лични податоци на нашите придружни компании.

3.3 Можеме да ги предадеме Вашите информации и на владини органи или полициски служби по нивно барање и само според важечките закони.

3.4 Преку нашиот веб-сајт се достапни и одредени понуди од други лица. Ако изберете да прифатите таква понуда (како осигурување, услуги за пренос, потврда преку СМС и сл.) од друго лице, ќе ги откриеме Вашите информации за контакт, наплата и други информации на другото лице што ја обезбедува понудата до степен што им е потребен на тие лица и, нарачувајќи такви услуги, изречно се согласувате на откривањето на Вашите податоци, без дополнителни известувања. Пренесувајќи ги Вашите лични податоци ќе ги вложиме сите можни напори да ги почитуваме важечките закони и да обезбедиме дека другите лица ги почитуваат, како и да се набавени сите неопходни дозволи (ако се потребни).

3.5 Други лица што обезбедуваат услуги:

- за осигурување: AIG Europe Limited, London, (the AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, United Kingdom) и нивните соодветни локални ограноци и филијали (белгиски огранок, бугарски огранок, кипарски огранок, огранок за Чешка, AIG Europe Limited sivuliike, француски огранок, грчки огранок, Magyarországi Fióktelep, ирски огранок, Rappresentanza Generale per l’Italia, AIG Europe Limited Netherlands, AIG Europe Limited (NUF), AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, AIG Europe Limited (Sucursal en España), AIG Europe Limited UK Filial i Sverige AIG Europe Limited Londra - Sucursala Bucuresti Zurich Branch);

- за превоз: P-AIR Magyarország Kft. (1034 Budapest, Csillaghegyi street 19-21., Hungary, www.p-airbus.com)

- за резервирање на одреден лет како што е одредено во системот за резервации: Travellink AB (Box 1108, SE 172 22 Sundbyberg, Sweden)

- за потврда преку СМС: 15below.com Ltd. (Lyndean House, 43-46 Queens Road, Brighton, BN1 3XB, UK, www.15below.com)

За услугите на другите лица може да важат и нивни посебни политики за приватност. Разгледајте ги политиките за приватност на веб-сајтот на односното лице директно за повеќе информации за нивното обработување на податоците. Во одредени случаи, и нашите одредби и услови и правила за приватност и оние на другото лице ќе се прифатат за да се добие односната услуга.

4. Безбедност

4.1 Преземаме разумни технички и безбедносни мерки за да обезбедиме заштита и безбедно чување на Вашите лични податоци и да ги заштитиме Вашите лични податоци од неовластен пристап, користење и чепкање или неовластено бришење. Особено обрнуваме внимание на безбедниот пренос на личните и финансиските податоци. Тие податоци се пренесуваат од нашиот компјутер до серверот за резервирање на Wizz Air и/или WAU преку шифрирани канали со поддршка на врвната технологија Secure Socket Layer (SSL).

4.2 Ако ги пренесуваме податоците во земја надвор од Европската Унија или Украина во согласност со овие Правила, не можеме да гарантираме дека податоците ќе бидат заштитени во согласност со законите и прописите на ЕУ или Украина.

5. Користење на Вашите лични податоци за маркетиншки и други цели

5.1 Се трудиме да обезбедиме нашиот сајт да им го понуди на посетителите она што го бараат: За да го постигнеме тоа, може да ги користиме Вашите податоци за аналитички цели, за подобрување на квалитетот, за развој на услугите, за подобрување на перформансите на сајтот, за мерење на успешноста на нашите рекламни кампањи или за скројување на услугите според Вашите барања. За тие цели може да пренесуваме Ваши информации што не можат да Ве идентификуваат како, меѓу другото, анонимни демографски информации, однесување на интернет до нашите договорни партнери (на пр. други лица што обезбедуваат услуги наведени во клаузулата Error! Reference source not found. или банки што издаваат кредитни/дебитни картички брендирани со WIZZ со посебни бенефиции). Таквите податоци нема да им се откриваат на други лица освен во збирен облик што не може да Ве идентификува.

5.2 Претплатувајќи се за билтени изречно се согласувате – свесни за соодветните информации за обработката на податоците – да примате директна маркетиншка комуникација што вклучува директен маркетинг или посебни понуди на Wizz Air/WAU или нашите договорни партнери (на пр. банките што издаваат кредитни/дебитни картички брендирани со WIZZ со посебни бенефиции). За да Ви испраќиме таква директна маркетиншка комуникација/посебни понуди, ќе ги обработуваме следниве Ваши лични податоци: име, адреса за е-пошта.

5.3 Таквата согласност е доброволна. Можете да ја откажете претплатата кога сакате без давање причина, бесплатно преку следнава врска: http://wizzair.com/mk-MK/NewsletterUnsubscribe ,или преку врската дадена во секој билтен, или менувајќи ги опциите во својот профил Wizz.

6. Разно

6.1 Ако се регистрирате на нашиот сајт, претпоставуваме дека Ви е во ред да ги обработуваме Вашите податоци дадени при регистрацијата и не мора веќе да ги давате своите податоци кога ќе резервирате другпат.

6.2 Кога ќе резервирате, ќе добиете шифра за потврда. Таа се појавува во електронската порака за потврда што ја примате по резервацијата. Препорачуваме шифрата за потврда да ја сметате за доверлива. Откривањето на Вашата шифра за потврда на други може да им овозможи да пристапат до информациите за Вашата резервација и распоредот на летањето преку нашиот систем.

6.3 Вашите лични податоци и договорите склучени меѓу Вас и WAH или WAU (соодветно) се чуваат во нашиот систем за резервирање. Ако сакате да добиете информации за Вашата евиденција како регистриран патник или други податоци што ги чува WAH или WAU (соодветно), за обработката на податоците и службите што обработуваат податоци (ако ги има) или сакате да побарате податоците да Ви се сменат или избришат, контактирајте со нас бирајќи ја категоријата „General questions/ requests, regarding Privacy Policy“ (Општи прашања/барања во врска со Правилата за приватност) на http://wizzair.com/mk-MK/Claims .

6.4 Што се однесува до податоците што спаѓаат под надлежност на унгарскиот Закон CXII од 2011 за информатциско само-определување и слобода на информациите, имате право на следниве права и правни средства:

Имате право да барате информации за обработката на податоците и да побарате поправање, бришење или блокирање на личните податоци. Ако е дозволено со важечките закони, може и да го оспорите обработувањето податоци. Ако дојде до малку веројатниот случај личните податоци да се пробијат, моете да се обратите на унгарската Агенција за надзор на заштитата на податоците (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; телефон: +36-1+391-1400; факс: +36-1-391-1410; е-пошта: ugyfelszolgalat@naih.hu) или на надлежниот суд. Вашите детални права и правни средства се одредени во поглавјата 13-17 и 30 на Законот CXII од 2011 за Информациско само-определување и Слобода на информациите или во член 8 од Законот за заштита на податоците.

6.5 Што се однесува до обработката на податоците од страна на WAU што спаѓаат под надлежност на Законот за лични податоци, можете да се обратите на Државната служба на Украина за заштита на личните податоци (Державнa служба України з питань захисту персональних даних, 15 Maryny Raskovoi St. 02660 Kyiv, Ukraine; телефон: +38 044 5176800; факс: +38 044 5176800; е-пошта: info@zpd.gov.ua) до 31 декември 2013 г., а од 1 јануари 2014 – на Ополномоштеникот на украинскиот Парламент за човекови права (Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, 21/8 Instytutska St., 01008 Kyiv, Ukraine; телефон: +38 044 253-75-89; е-пошта: hotline@ombudsman.gov.ua) или на надлежниот суд.

6.6 Ги обработуваме Вашите лични податоци во период што е потребен за вршење на горе наведените цели или во период одреден од односните закони.

6.7 Сајтот на wizzair.com дава врски до други сајтови за Ваша корист и информации. Имајте предвид дека тие сајтови може да се во сопственост на други компании и организации и имаат различни безбедносни и политики за приватност. Ни WAH ни WAU немаат контрола врз нив и не одговара за информациите, материјалите, производите или услугите што се содржани или достапни преку тие сајтови.

6.8 За време на користењето на нашиот сајт, се меморираат колачиња преку прегледникот на уредот. Прочитајте повеќе за колачињата што ги користи Wizz Air /WAU кликајќи овде. Ги чуваме податоците што ги испраќа Вашиот прегледник и уред до нашиот сајт за време на резервирањето. Ќе ги користиме тие податоци во збирен облик за статистички цели и за да можеме понатаму да ја развиваме понудата на нашите услуги.

6.9 Овие Правила за приватност важат од ноември 2013.