Garantēta ierašanās laikā

Informācija un pakalpojumi

Garantēta ierašanās laikā

On time guarantee

Kavējas stundu? Nekādu problēmu!

Ja esat iegādājušies garantētu ierašanos laikā un jūsu reiss ielido ar vismaz vienu stundu ilgu aizkavēšanos vai arī tiek atcelts, jūs saņemsit WIZZ kredītu 100 eiro apmērā.

Accordions

Garantēta ierašanās laikā attiecas uz visu veidu lidojuma aizkavēšanos un atcelšanu, pat ja to ir izraisījuši apstākļi ārpus mūsu kontroles, tostarp laikapstākļi un streiki.

Kavēšanās laika aprēķinos tiek izmantots lidmašīnas nosēšanās laiks.

Nauda tiks automātiski ieskaitīta jūsu WIZZ kontā septiņu dienu laikā pēc atbilstošā lidojuma.

Garantija neattiecas uz lidojuma aizkavēšanos vai atcelšanu, par kuru klientiem tika paziņots vismaz 48stundas iepriekš.

Nav spēkā, ja tiek mainīts lidojums un jaunā lidojuma izlidošanas laiks ir mazāk nekā 48 stundas pēc lidojuma maiņas.