Informācija un pakalpojumi

Bērni un zīdaiņi

ZĪDAINIS

Vismaz 14 dienas vecs, jaunāks par 2 gadiem

Zīdaiņu maksa

Jāsēž pieaugušajam klēpī

Katrs pieaugušais var ceļot kopā ar vienu zīdaini

BĒRNS

Vismaz 2 gadi, jaunāks par 14 gadiem

Pieaugušo cena

PIEAUGUŠAIS

Vismaz 14 gadi, jaunāks par 16 gadiem

Pieaugušo cena

No 14 gadu vecuma var ceļot vienatnē

Nevar būt atbildīgs par citu bērnu

PIEAUGUŠAIS

Vismaz 16 gadi vecs

Pieaugušo cena

Var uzņemties pilnu atbildību par bērnu

var pavadīt grupu ar ne vairāk kā 10 bērniem

Accordions

Maksas

Zīdaiņi, kas ir vecāki par 14 dienām un jaunāki par 2 gadiem, var ceļot, sēžot pavadošā pieaugušā klēpī. Par šo pakalpojumu ir jāmaksā [infant location=AllNotShown] par lidojumu vienā virzienā.

  • Ja maksājums tiek veikts ar Wizz Air zvanu centra starpniecību, par to tiek iekasēta papildu zvanu centra darījuma maksa.
  • Ja rezervējumam tiek pievienots zīdainis, tiešsaistes rezervējuma gadījumā papildus maksai par zīdaini netiks iekasēti nodokļi un rezervēšanas maksa.

Noteikumi

  • Viena pavadošā pieaugušā klēpī var ceļot tikai viens zīdainis.
  • Uz aizmuguri vērstu zīdaiņu automašīnas sēdeklīti var ienest salonā, ja tiek iegādāta papildu vieta.
  • Zīdaiņiem ir jābūt jaunākiem par 2 gadiem gan turpceļa, gan arī atpakaļceļa lidojuma laikā.
  • Ukrainas un Rumānijas nepilngadīgajiem pilsoņiem ir spēkā īpašas prasības.

Saistītā informācija

Bieži uzdotie jautājumi

Bieži uzdotie jautājumi

Bērni vecumā līdz 2 gadiem var ceļot pavadošā pieaugušā klēpī, maksājot maksu par zīdaini. Katra persona var lidot kopā ar tikai vienu zīdaini. Bērniem vecākiem par diviem gadiem nav atļauts lidot pavadošā pieaugušā klēpī. Maksu par zīdaini var samaksāt tiešsaistē rezervējuma veikšanas laikā vai arī ar Wizz Air zvanu centra starpniecību.

Lai saņemtu papildu informāciju, skatiet sadaļu “Bērni un zīdaiņi”.

Ja bērns divu gadu vecumu sasniedz laikā starp izlidošanu un atgriešanos, viņa vajadzībām ir jāiegādājas sēdvieta, un šādos gadījumos ir nepieciešams veikt atsevišķu rezervējumu turpceļam un atsevišķu rezervējumu atpakaļceļam.

Wizz Air lidojumos nav atļauts izmantot AMSAFE CARES bērnu drošības jostas.