Informācija un pakalpojumi

Bērni un zīdaiņi

BUJ

ZĪDAINIS

Vismaz 14 dienas vecs, jaunāks par 2 gadiem

Zīdaiņu maksa

Jāsēž pieaugušajam klēpī

Katrs pieaugušais var ceļot kopā ar vienu zīdaini

BĒRNS

Vismaz 2 gadi, jaunāks par 14 gadiem

Pieaugušo cena

PIEAUGUŠAIS

Vismaz 14 gadi, jaunāks par 16 gadiem

Pieaugušo cena

No 14 gadu vecuma var ceļot vienatnē

Nevar būt atbildīgs par citu bērnu

PIEAUGUŠAIS

Vismaz 16 gadi vecs

Pieaugušo cena

Var uzņemties pilnu atbildību par bērnu

var pavadīt grupu ar ne vairāk kā 10 bērniem

Maksas

Zīdaiņi, kas ir vecāki par 14 dienām un jaunāki par 2 gadiem, var ceļot, sēžot pavadošā pieaugušā klēpī. Par šo pakalpojumu ir jāmaksā [infant location=AllNotShown] par lidojumu vienā virzienā.

 • Ja maksājums tiek veikts ar Wizz Air zvanu centra starpniecību, par to tiek iekasēta papildu zvanu centra darījuma maksa.
 • Ja rezervējumam tiek pievienots zīdainis, tiešsaistes rezervējuma gadījumā papildus maksai par zīdaini netiks iekasēti nodokļi un rezervēšanas maksa.

Noteikumi

 • Viena pavadošā pieaugušā klēpī var ceļot tikai viens zīdainis.
 • Uz aizmuguri vērstu zīdaiņu automašīnas sēdeklīti var ienest salonā, ja tiek iegādāta papildu vieta.
 • Zīdaiņiem ir jābūt jaunākiem par 2 gadiem gan turpceļa, gan arī atpakaļceļa lidojuma laikā.
 • Ukrainas un Rumānijas nepilngadīgajiem pilsoņiem ir spēkā īpašas prasības.

Saistītā informācija

Bērni, kas ir jaunāki par 14 gadiem, var lidot tikai pieaugušā pavadībā.

 • Pieaugušajam ir jābūt vismaz 16 gadus vecam. 
 • Viņam vai viņai ir jāuzņemas pilna atbildība par bērnu.
 • Viens pieaugušais var pavadīt bērnu grupu, kurā ir līdz 10 personām.
 • Bērni vecāki par 14 gadiem var ceļot bez pavadošajām personām.
 • 14 un 15 gadus vecas personas var ceļot bez pavadošajām personām, bet nevar būt atbildīgas par citu bērnu.

Kā rezervēt

 • Bērniem vecumā no 2 līdz 14 gadiem ir jārezervē bērnu biļetes, bet ir jāsēž atsevišķā sēdvietā un jāmaksā pieaugušā biļetes cena.
 • Bērnam ir jābūt iekļautam pavadošā pieaugušā rezervējumā.

Ģimenes var izmantot noteiktus ģimenēm paredzētus WIZZ pakalpojumus, piemēram, WIZZ Discount Club un prioritāro iekāpšanu, tādējādi ietaupot laiku un naudu un padarot ceļojumu jautrāku!

Saistītā informācija

WIZZ ģimenēm

Bieži uzdotie jautājumi

Informācija

Bērni vecumā līdz 2 gadiem var ceļot pavadošā pieaugušā klēpī, maksājot maksu par zīdaini. Katra persona var lidot kopā ar tikai vienu zīdaini. Bērniem vecākiem par diviem gadiem nav atļauts lidot pavadošā pieaugušā klēpī. Maksu par zīdaini var samaksāt tiešsaistē rezervējuma veikšanas laikā vai arī ar Wizz Air zvanu centra starpniecību.

Lai saņemtu papildu informāciju, skatiet sadaļu “Bērni un zīdaiņi”.

Ja bērns divu gadu vecumu sasniedz laikā starp izlidošanu un atgriešanos, viņa vajadzībām ir jāiegādājas sēdvieta, un šādos gadījumos ir nepieciešams veikt atsevišķu rezervējumu turpceļam un atsevišķu rezervējumu atpakaļceļam.

Wizz Air lidojumos nav atļauts izmantot AMSAFE CARES bērnu drošības jostas.

Pieaugušais, kas ceļo kopā ar zīdaini, drīkst ņemt līdzi mazuļa piederumus (salonā nedrīkst ņemt līdzi bērnu ratiņus, salokāmos ratiņus un bērnu gultiņu).

Saliekamie ratiņi un bērnu ratiņi ir jāreģistrē kopā ar pārējām bagāžas vienībām, un tie tiek pārvadāti bez maksas, ja lidojumu izmanto šī aprīkojuma lietotājs. Ja šie priekšmeti tiek pārvadāti bez zīdaiņa vai bērna klātbūtnes, tie tiks pārvadāti reģistrējamā bagāžā par papildu maksu.

Bērns, kas ir jaunāki par 14 gadiem, drīkst lidot tikai tad, ja viņu pavada pasažieris, kurš ir vismaz 16 gadus vecs un kurš uzņemas pilnu atbildību par šo bērnu.

Noteiktiem nepilngadīgajiem tiek piemērotas īpašas prasības. Papildu informācija ir pieejama šeit.

Salonā drīkst pārvadāt uz aizmuguri vērstu zīdaiņa automašīnas sēdeklīti, kas ir aprīkots ar iekšēju drošības jostu, tikai tad, ja lidojumā esat rezervējuši papildu sēdvietu. Automašīnas sēdeklītim ir jābūt aprīkotam ar mehānismu, kas ļauj to droši nostiprināt ar pasažieru drošības jostu.

Papildu sēdvietu par standarta cenu var iegādāties tiešsaistes rezervējuma veikšanas laikā vai — ja rezervējums jau ir veikts un apstiprināts — ar Wizz Air zvanu centra starpniecību. Šajā gadījumā netiks iekasēta zvanu centra darījuma maksa.

Ja papildu sēdvietu rezervējat tiešsaistē, pasažiera vārda vietā ierakstiet “INFANT”. Pasažiera uzvārdu ir jāievada uzvārda laukā. Ja jūs rezervējumu veicat tiešsaistē, pa tālruni sazinieties ar Wizz Air zvanu centru, norādiet zīdaiņa vārdu un uzvārdu, kā arī apstipriniet, ka viņš vai viņa ceļos automašīnas sēdeklītī.

Ja tiek rezervēta papildu sēdvieta, nav spēkā noteikumi par papildu bagāžas normu zīdaiņiem un maksu par zīdaini.