Privatumo politika

Informacija ir paslaugos

„Wizz Air“

Informacija ir paslaugos

Privatumo politika („Politika“)

1. BENDROJI INFORMACIJA

„Wizz Air Hungary Kft.“ („Wizz Air“ arba „mes“) (registruotas įmonės buveinės adresas: Laurus Offices | Kőér street 2/A | Building B | H-1103 | Budapest, Hungary; registracijos numeris: 01-09-964332) labai rūpinasi duomenų apsauga. „Wizz Air“ apdoroja duomenis laikydamasi atitinkamų Vengrijos duomenų apsaugos įstatymų ir šios Politikos sąlygų. „Wizz Air“ yra registruotasis duomenų valdytojas, įtrauktas į registrą, kurį prižiūri Vengrijos duomenų apsaugos ir informacijos laisvės nacionalinė institucija (registracijos numeris, susijęs su keleivių duomenų apdorojimu, yra 01001, registracijos numeris, susijęs su tiesiogine rinkodara, yra NAIH-83118/2015, registracijos numeris, susijęs su duomenų bazės tvarkymu, yra NAIH-83120/2015).

2. INFORMACIJA, KURIOS PRAŠOME, IR JŪSŲ DUOMENŲ NAUDOJIMAS

2.1. Asmeniniai duomenys Ši Politika taikoma visiems asmeniniams duomenims, kuriuos mums pateikiate arba kuriuos surenkame ir apdorojame jums naudojantis „Wizz Air“ paslaugomis. Šios Politikos tikslais „asmeniniai duomenys“ reiškia bet kokią su jumis susijusią informaciją, pagal kurią esate identifikuojami arba pagal kurią jus galima identifikuoti (tiesiogiai arba netiesiogiai) (konkrečiai – jūsų vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą, kredito arba banko kortelės numerį, informaciją dėl specialiosios pagalbos) ir bet kokias nuorodas į jus pagal tokią informaciją.

2.2. Jūsų asmeninių duomenų rinkimas Kai naudojatės mūsų paslaugomis arba paslaugomis, siūlomomis trečiųjų šalių mūsų svetainėje (pvz., užsisakote skrydį ar oro transporto paslaugą arba atliekate susijusius veiksmus), renkame asmeninius duomenis apie jus jums juos pateikiant tiesiogiai mums (arba mūsų agentui) arba rinkdami juos, kai naudojatės mūsų paslaugomis arba užsisakote trečiųjų šalių paslaugas mūsų svetainėje. Tačiau „Wizz Air“ nėra atsakinga dėl trečiųjų šalių jūsų duomenų naudojimo, kai toks naudojimas leidžiamas, savais tikslais. Tokiu atveju išsamesnės informacijos ieškokite jų privatumo politikoje. Daugiau informacijos apie duomenų perdavimą trečiosioms šalims galite rasti 3 skyriuje.

2.3. Mūsų renkama ir apdorojama informacija:
– informacija apie jus,
– informacija apie paslaugas, kurias įsigyjate (tiesiogiai pateikiama mums arba pateikiama mūsų agentui),
– informacija apie jūsų kelionę (pvz., informacija apie jūsų užsakymą ir papildomas mūsų teikiamas paslaugas),
– informacija apie tai, kaip naudojatės mūsų svetaine, skambučių centrais arba mobiliųjų įrenginių programomis, ir
– informacija apie komunikavimą su mumis arba mūsų darbuotojais.

Pateikdami mums savo asmeninius duomenis, jūs patvirtinate ir sutinkate, kad „Wizz Air“ apdoros jūsų asmeninius duomenis, laikantis šios Politikos ir susijusių įstatymų bei reglamentų, įskaitant „Wizz Air“ darbuotojų prieigą prie jūsų duomenų dėl jų apdorojimo ir duomenų perdavimą Vengrijoje arba už jų ribų, kaip nurodyta šiame dokumente.

Jūsų keleivių sąrašo duomenis „Wizz Air“ apdoroja laikydamasi Vyriausybės dekreto Nr. 25/1999 (II. 12.) nuostatų dėl keleivių pervežimo oru; kitus duomenis „Wizz Air“ apdoroja remdamasi savanorišku jūsų sutikimu pagal 2011 m. įstatymo CXII dėl informacinio apsisprendimo ir informacijos laisvės („Informacijos įstatymas“) 5 dalies nuostatas. Kai kuriais atvejais taip pat turime apdoroti jūsų slaptus asmeninius duomenis (kaip nurodyta Informacijos įstatymo 3.3 dalyje), kai pageidaujate specialiosios pagalbos iš mūsų ir (arba) oro uosto operatoriaus (pvz., aprūpinti deguonimi) arba kai pateikiate mums informaciją apie savo būklę skrydžio metu (pvz., jei esate nėščia). Pateikdami asmeninius duomenis, kurie gali būti laikomi „slaptais asmeniniais duomenimis“ arba tokie yra, sutinkate, kad galime tokius asmeninius duomenis rinkti, naudoti, perduoti trečiosioms šalims (pvz., išvykimo arba atvykimo oro uostui ar antžeminių paslaugų įmonėms tokiuose oro uostuose arba mūsų skambučių centrui) ir persiųsti už Europos ekonominės erdvės ribų, kaip nurodyta šioje Politikoje. Tai daroma siekiant įvykdyti jūsų pageidavimą dėl specialiosios pagalbos arba saugumo priežasčių (jūsų būklės skrydžio metu). Jei nesutinkate arba nepateikiate duomenų, tai gali reikšti, kad negalėsime jums suteikti visų arba dalies pageidaujamų paslaugų. Atkreipkite dėmesį, kad tokiomis aplinkybėmis negalėsite atšaukti paslaugų arba atgauti už jas sumokėtų pinigų.

2.4. Jūsų asmeninių duomenų naudojimas

Jūsų asmeninių duomenų naudojimo tikslai yra:
a) suteikti paslaugas, kurias įsigijote iš mūsų, arba palengvinti trečiųjų šalių paslaugų arba produktų pirkimą mūsų svetainėje, per mūsų programą arba per mūsų skambučių centrą (šiuo tikslu naudojami duomenys apima visus duomenis, surinktus per užsakymo procesą: pvz., keleivio vardą ir pavardę, tautybę, lytį, telefono numerį, el. pašto adresą, kredito arba banko kortelės informaciją, informaciją apie specialiąją pagalbą, skrydžio informaciją, patvirtinimo numerį, gimimo datą, gimimo vietą, kelionės dokumentų informaciją ir „Wizz“ sąskaitos numerį);
b) teikti paslaugas, pasiūlymus ir priminimus, pritaikytus pagal jūsų reikalavimus (šiuo tikslu naudojame asmeninius duomenis, pvz., vardą, pavardę ir kontaktinę informaciją);
c) komunikuoti su jumis (pvz., siųsti priminimo el. laiškus arba pranešimus apie skrydžių informacijos pasikeitimą) (šiuo tikslu naudojame asmeninius duomenis, pvz., vardą, pavardę ir kontaktinę informaciją);
d) komunikuoti su jumis, kad atliktume klientų pasitenkinimo apklausą analizės tikslais, siekdami pagerinti kokybę, tobulinti paslaugas, gerinti svetainės veikimą, įvertinti, ar sėkmingai veikia mūsų reklamos kampanijos, arba pritaikyti paslaugas pagal jūsų poreikius (šiuo tikslu naudojame vardą, pavardę, kontaktinę informaciją ir istorinius užsakymų duomenis);
e) vykdyti kitas administracines užduotis (įskaitant (bet tuo neapsiribojant) apskaitą ir atsiskaitymą, auditą, kredito arba kitos mokėjimo kortelės patvirtinimą, tikrinimą dėl apgaulės (įskaitant kredito informacijos teikimo įmonių paiešką ir mokėjimo kortelės patikras), imigracijos ir muitinę kontrolę, saugą, apsaugą, sveikatą, administracinius ir teisinius tikslus bei sistemų testavimą, priežiūrą ir tobulinimą) (galime pagal poreikį naudoti bet kokius iš jūsų surinktus duomenis).

3. JŪSŲ ASMENINIŲ DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

3.1. Jūsų asmeninius duomenis galime perduoti grupėje „Wizz Air Group“. Jei reikia daugiau informacijos apie „Wizz Air Group“, spustelėkite čia. Be to, gali reikėti atskleisti jūsų duomenis kitoms šalims, siekiant užtikrinti sklandų jūsų pageidaujamų produktų, paslaugų ir informacijos pateikimą.

3.2. Taip pat galime atskleisti jūsų asmeninius duomenis trečiosioms šalims šioje Politikoje aprašytu tikslu:
– kelionių agentams ir kitoms trečiosioms šalims, per kurias užsakote kelionę arba kitas paslaugas;
– trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, kurių paslaugas įsigijote (pvz., draudimo, pervežimo paslaugas) mūsų svetainėje, naudodamiesi mūsų programa arba per mūsų skambučių centrą;
– mūsų partneriams, kurie vykdo lojalumo programas, prie kurių prisijungėte;
– antžeminių paslaugų įmonėms ir oro uostams, kad suteiktume jūsų pageidaujamą paslaugą;
– kredito kortelių įmonėms, mokėjimo paslaugų teikėjams, kad apdorotų mokėjimus, kuriuos inicijavote mūsų svetainėje, naudodamiesi mūsų programa arba per mūsų skambučių centrą;
– trečiosioms šalims, vykdančioms mūsų užsakytas klientų apklausas;
– kitiems trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, kuriuos pasamdėme (be kita ko) duomenims apdoroti;
– trečiosioms šalims, pvz., teisininkų kontoroms ir teismams, siekdami sudaryti su jumis sutartį arba ją įgalioti;
– valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal taikomą įstatymą arba siekiant užtikrinti mūsų teises arba mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą.

3.3. Kelionių agentai ir kitos trečiosios šalys. Kai įsigyjate paslaugą iš mūsų pardavimo agento oro uoste, sutinkate, kad pardavimo agentas apdoros jūsų asmeninius duomenis pagal šios Politikos sąlygas. Spustelėkite čia , kad sužinotumėte, koks juridinis subjektas apdoros jūsų asmeninius duomenis.

3.4. Trečiųjų šalių paslaugų teikėjai. Kai įsigyjate paslaugą iš trečiųjų šalių paslaugų teikėjo mūsų svetainėje, naudodamiesi mūsų programa arba per mūsų skambučių centrą, perduodame jūsų asmeninius duomenis, kad palengvintume įsigijimą. Trečiųjų šalių duomenų apdorojimas gali būti reguliuojamos jų pačių privatumo politikos. Jei pageidaujate išsamesnės informacijos dėl nurodytų trečiųjų šalių privatumo politikos, susipažinkite su jų privatumo politika ir duomenų apdorojimo praktika tiesiogiai jų svetainėje. Tam tikrais atvejais klientas turi sutikti tiek su mūsų, tiek su trečiosios šalies sąlygomis ir nuostatomis bei privatumo politika, kad gautų atitinkamas paslaugas. Be to, gauname informaciją apie jus iš trečiųjų šalių, pvz., kai dalyvaujate lojalumo programoje. Jei reikia daugiau informacijos apie duomenų perdavimą trečiosioms šalims / iš trečiųjų šalių, spustelėkite čia.

3.5. Skambučių centras. Samdome trečiųjų šalių paslaugų teikėjus, kad teiktų mums skambučių centro paslaugas. Daugiau informacijos apie šiuos paslaugų teikėjus galite rasti čia. Skambučių centras apdoroja jūsų asmeninius duomenis pagal šios Politikos sąlygas. Skambučiai įrašomi ir gali būti susieti su kitais rezervavimo duomenimis, siekiant užtikrinti kokybę; skambučių įrašai gali būti panaudoti ateityje sprendžiant ginčus. Elektroniniu būdu, el. paštu arba paprastu paštu pateikti skundai taip pat archyvuojami ir gali būti susieti su kitais rezervavimo duomenimis; jie gal būti panaudoti ateityje sprendžiant ginčus.

3.6. Pasienio policija ir imigracijos įstaigos. Kai kuriose šalyse pagal įstatymus „Wizz Air“ reikalaujama suteikti pasienio kontrolės agentūroms prieigą prie užsakymo ir kelionių informacijos. Todėl bet kokia informacija, kurią turime apie jus ir jūsų kelionę, gali būti atskleista muitinėms ir imigracijos įstaigoms jūsų išvykimo arba atvykimo vietoje. Be to, pagal įstatymus keliose šalyse „Wizz Air“ reikalaujama rinkti visų keleivių pasų ir susijusią informaciją prieš keliaujant į tas šalis arba iš jų. Kai reikalaujama, „Wizz Air“ pateiks šią informaciją atitinkamoms muitinėms ir imigracijos įstaigoms.

4. APSAUGA

4.1. Imamės atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintume jūsų asmeninių duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ypač kai apdorojimas apima duomenų perdavimą tinklu, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų. Ypatingą dėmesį skiriame saugiam asmens ir finansinių duomenų perdavimui. Šie duomenys iš jūsų kompiuterio perduodami į „Wizz Air“ užsakymų serverį šifruotais kanalais, palaikančiais naujausią saugiųjų jungimų lygmens (SSL) technologiją.

4.2. Jei perduodame duomenis į šalį, esančią už Europos Sąjungos ribų, pagal šią Politiką negalime garantuoti, kad duomenys bus apsaugoti laikantis ES duomenų apsaugos įstatymų ir reglamentų.

Toliau naudodamiesi mūsų paslaugomis ir pateikdami mums asmeninius duomenis, sutinkate dėl tokio jūsų asmeninių duomenų perdavimo, saugojimo ir apdorojimo už jūsų šalies ir Europos ekonominės erdvės ribų, įskaitant šalis, kuriose pagal vietinius įstatymus turite mažiau teisių.

5. JŪSŲ ASMENINIŲ DUOMENŲ NAUDOJIMAS RINKODAROS IR KITAIS TIKSLAIS

5.1. Naudojant mūsų svetainę naršyklė saugo slapukus jūsų įrenginyje. Daugiau apie „Wizz Air“ naudojamus slapukus galite sužinoti spustelėję čia. Mūsų tikslas yra užtikrinti, kad mūsų svetainė siūlytų lankytojams tai, ko jie ieško, ir pateiktų jiems aktualiausią rinkodaros komunikaciją. Kad pasiektume šį tikslą, galime naudoti jūsų duomenis analizės tikslais, siekdami pagerinti kokybę, tobulinti paslaugas, gerinti svetainės veikimą, vertinti savo reklamos kampanijų sėkmingumą arba pritaikyti paslaugas pagal jūsų poreikius. Šiais tikslais galime perduoti jūsų asmeniškai neidentifikuojančius duomenis, tokius kaip (bet tuo neapsiribojant) anoniminė demografinė informacija ir veikla internete, savo samdomiems partneriams (pvz., trečiųjų šalių paslaugų tiekėjams, išvardytiems 3 punkte, arba bankams, išduodantiems kredito / debeto korteles su WIZZ prekės ženklu, suteikiančias specialių privilegijų). Saugome duomenis, atsiųstus jūsų naršyklės ir įrenginio per užsakymo procesą, savo svetainėje. Tokia informacija trečiosioms šalims bus pateikiama tik bendra, asmeniškai neidentifikuojančia forma.

5.2. Galite gauti ypatingus pasiūlymus iš mūsų, jei pageidavote tokios komunikacijos užsiprenumeravę mūsų naujienlaiškį arba jei pateikėte mums informaciją, kai užsiregistravote konkurse ar reklaminėje akcijoje, arba jei tapote „Wizz Discount Club“ nariu. Prenumeruodami naujienlaiškius, tapdami „Wizz Discount Club“ nariu arba pateikdami savo informaciją, kaip nurodyta anksčiau, sutinkate – žinodami atitinkamą informaciją apie duomenų apdorojimą – gauti tiesioginę rinkodaros komunikaciją arba ypatingus pasiūlymus iš „Wizz Air“ arba mūsų samdomų partnerių (pvz., bankų, išduodančių kredito / debeto korteles su WIZZ prekės ženklu, suteikiančias specialių privilegijų; „Wizz Tours Ltd.“) ir gauti priminimo el. laiškus, susijusius su užsakymais, kurių nebaigėte. Tokių tiesioginės rinkodaros komunikacijų / ypatingų pasiūlymų siuntimo tikslais apdorosime šiuos asmeninius duomenis: vardą, pavardę ir el. pašto adresą arba telefono numerį. Priminimo el. laiškų siuntimo tikslais išsaugosime ir naudosime šiuos jūsų paieškos duomenis: pasirinktą pradžios tašką ir kelionės vietą, informaciją, ar skrydis į vieną, ar į abi puses, išvykimo / atvykimo laikus, keleivių skaičių, pasirinktą skrydžio kainos tipą, visą sumą už skrydį, informaciją, ar naudotojas prenumeruoja naujienlaiškį, užsakymo tipą (įprastas, WDC, grupės), pasirinktas paslaugas, svetainės / „Wizz Air“ programos kalbą. Šį duomenų rinkinį saugosime keturias dienas.

5.3. Toks sutikimas yra savanoriškas. Galite bet kada nemokamai atšaukti prenumeratą nenurodydami priežasties spustelėdami čia arba nuorodą, pateiktą visuose naujienlaiškiuose, pakeisdami nuostatas savo „Wizz“ profilyje arba atsiųsdami mums laišką adresu  Laurus Offices | Kőér street 2/A | Building B | H-1103 | Budapest, Hungary.

6. ĮVAIRI INFORMACIJA

6.1.Jei užsiregistruosite mūsų svetainėje, laikysime, kad sutinkate, jog jūsų duomenys, pateikti per registracijos procesą, bus apdoroti, ir jums nereikės pateikti duomenų dar kartą atliekant kitus užsakymus.

6.2. Užsisakę gausite patvirtinimo kodą. Jis bus nurodytas patvirtinimo el. laiške, kurį gausite baigę užsakymo procesą. Rekomenduojame patvirtinimo kodą laikyti slaptai. Patvirtinimo kodo atskleidimas kitiems asmenims gali suteikti jiems prieigą prie jūsų užsakymo informacijos ir kelionės maršruto per mūsų sistemą.

6.3. Jūsų asmeniniai duomenys ir sutartys, sudarytos tarp jūsų ir „Wizz Air“, saugomos mūsų rezervavimo sistemoje. Jei norite gauti informaciją apie savo kaip keleivio registracijos įrašus ar bet kokią kitą „Wizz Air“ saugomą informaciją apie duomenų apdorojimą ir duomenų apdorojimo objektus (jei tokių yra) arba jei norite, kad jūsų duomenys būtų pakeisti arba ištrinti, kreipkitės į mus pasirinkdami kategoriją „Bendrieji klausimai / užklausos dėl privatumo politikos” šiuo adresu.

6.4 Bet kokio duomenų apdorojimo pagal Informacijos įstatymą atveju turite toliau nurodytas teises ir teisių gynimo priemones. Turite teisę reikalauti informacijos dėl duomenų apdorojimo, reikalauti asmeninių duomenų ištaisymo, ištrynimo arba blokavimo. Jei numatoma pagal taikomus įstatymus, taip pat galite prieštarauti dėl duomenų apdorojimo. Nenumatytu atveju, kai pažeidžiamos su asmens duomenimis susijusios teisės, galite kreiptis į Vengrijos Duomenų apsaugos priežiūros instituciją (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefonas: +36-1+391-1400; telefaksas: +36-1-391-1410; el. pašto adresas: ugyfelszolgalat@naih.hu) arba į kompetentingą teismą. Jūsų teisės ir teisių gynimo priemonės išsamiai aprašytos Informacijos įstatymo 13–17 ir 30 poskyriuose.

6.5. Jei pakeisime šią Privatumo politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją savo svetainėje wizzair.com.

6.6. Jūsų asmeninius duomenis apdorojame per laiką, kurio reikia pirmiau išvardytiems tikslams pasiekti, arba per laiką, nurodytą atitinkamų įstatymų.

6.7. Svetainėje wizzair.com jūsų patogumui ir siekiant jums suteikti informacijos pateikta nuorodų į kitas svetaines. Atkreipkite dėmesį, kad šios svetainės gali priklausyti kitoms įmonėms ir organizacijoms arba būti jų valdomos, todėl jos gali turėti kitokias saugumo ir privatumo politikas. „Wizz Air“ nekontroliuoja jokios informacijos, medžiagos, produktų arba paslaugų, pateiktų tokiose svetainėse arba per jas pasiekiamų, ir dėl jų neprisiima jokios atsakomybės.

6.8. Ši Privatumo politika galioja nuo 2015 m. gruodžio 23 d.