Slapukai „Wizz Air“ svetainėje

Slapukus naudojame, kad galėtume užtikrinti jūsų geriausią patirtį mūsų tinklalapyje. Jei toliau naršysite „Wizz Air“ tinklalapį nepakeitę savo slapukų nuostatų, manysime, kad sutinkate gauti visus slapukus, esančius „Wizz Air“ tinklalapyje. Jūs bet kada galite pakeisti savo slapukų nuostatas. Dėl išsamesnės informacijos žr. mūsų Slapukų politiką.

Wizz Air

Wizz AirWizz

myWizz
myWizz
Check in
PRIDĖTI BAGAŽĄ
Rasti rezervacijas

Įveskite savo naudotojo vardą (el. pašto adresą). Mes išsiuntėme naują slaptažodį jūsų registruotu el. pašto adresu.


Registracija

„WIZZ Privilege Pass“ sąlygos

Išimtys / apribojimai

1. Apibrėžtys

Bagažo mokestis – tai svetainėje wizzair.com nurodytas mokestis, kurį keleivis turi sumokėti už kiekvieną registruotojo bagažo vienetą.

Papildoma vieta kojoms – tai paslauga, kuria besinaudojančiam keleiviui suteikiama galimybė sėdėti kurioje nors iš patogiausių orlaivio vietų avarinio išėjimo eilėse. Naudojantis šia paslauga taikomi tam tikri apribojimai, kuriuos galima peržiūrėti svetainėje wizzair.com.

Vieta pirmoje eilėje – tai paslauga, užtikrinanti keleiviui galimybę sėdėti pirmoje salono eilėje. Naudojantis šia paslauga taikomi tam tikri apribojimai, kuriuos galima peržiūrėti svetainėje wizzair.com.

Didelis rankinis bagažas – tai vienas neregistruoto bagažo vienetas, kurį keleiviui leidžiama pasiimti į orlaivio saloną, kaip apibrėžta „Wizz Air“ pagal leidžiamo bagažo strategijas, išdėstytas svetainėje wizzair.com

Didelio rankinio bagažo mokestis – tai svetainėje wizzair.com nurodytas mokestis, kurį keleivis turi sumokėti už kiekvieną didelio rankinio bagažo vienetą.

Narys – tai asmuo, kuris naudojasi „Wizz Air“ keleivių transporto paslaugomis ir kurio vardas bei pavardė nurodyti „WIZZ Privilege Pass“ įsigyjant „WIZZ Privilege Pass“.

Pirmenybinis įlaipinimas – tai paslauga, suteikianti keleiviams pirmenybinio įsilaipinimo į orlaivį teisę.

Vietos pasirinkimo mokestis – tai mokestis, kurį klientas turi sumokėti už kiekvieną konkrečiai – kaip apibrėžta svetain�je wizzair.com – pasirinktą vietą.

Vieta priekinėje eilėje – tai paslauga, užtikrinanti keleiviui galimybę sėdėti orlaivio A320 salono 2–4 ir orlaivio A321 salono 2–5 eilėse. Naudojantis šia paslauga taikomi tam tikri apribojimai, kuriuos galima peržiūrėti svetainėje wizzair.com.

„Wizz Air“ – tai „Wizz Air Hungary Ltd.“

„WIZZ Privilege Pass“ – tai dvylikos mėn. narystės programa, kurios narys rezervuodamas skrydį „Wizz Air“ oro linijomis turi teisę naudotis ir pirmenybinio įlaipinimo, bet kurios vietos pasirinkimo (įskaitant vietas pirmoje ir priekinėje eilėse, taip pat vietas su papildoma vieta kojoms) bei keliavimo su dideliu rankiniu bagažu privilegijomis nemokėdamas prioritetinio įlaipinimo, vietos pasirinkimo arba didelio rankinio bagažo mokesčių.

2. Nario teisės įsigyti „WIZZ Privilege Pass“

2.1.  Narys gali įsigyti „WIZZ Privilege Pass“
-       sumokėdamas „WIZZ Privilege Pass“ mokestį tada, kai užsisako internetu; arba
-       atskirai svetainėje wizzair.com

2.2.  „WIZZ Privilege Pass“ įsigyjantis narys apmokestinamas metiniu mokesčiu.

2.3. „WIZZ Priority Pass“ mokestį „Wizz Air“ gali bet kada ir nepranešusi nariui pakeisti. Visi padidinti metiniai mokesčiai pradedami taikyti atnaujinus „WIZZ Privilege Pass“.

2.4. Teisė atgauti už narystę sumokėtus pinigus „WIZZ Privilege Pass“ atsisakantiems nariams nesuteikiama.

2.5. „WIZZ Privilege Pass“ susiejamas tik su tuo nariu, kuris kaip „WIZZ Privilege Pass“ narys nurodomas įsigyjant „WIZZ Privilege Pass“. Teisę naudoti „WIZZ Privilege Pass“ narys turi tik rezervuodamas skrydžius asmeniškai (t. y. vykdant užsakymą narys turi būti nurodytas kaip keleivis, norintis pasinaudoti „WIZZ Privilege Pass“ narystės teikiamomis privilegijomis).

2.6. Naudodamas sekcijoje „Mano užsakymai“, „Užsakymai“ arba „Registracija“ siūlomas paslaugų įtraukimo funkcijas nemokamo didelio rankinio bagažo registruotuoju bagažu narys pakeisti negali.

3. „WIZZ Privilege Pass“ galiojimas

3.1. „WIZZ Privilege Pass“ galioja dvylika po jo įsigijimo dienos (t. y. dienos, kurią buvo sumokėtas „WIZZ Privilege Pass“ mokestis, kitaip – pradžios datos) iš eilės einančių mėnesių ir baigia galioti dieną (ją įskaičiuojant), po kurios sueitų metai nuo pradžios datos.

4. Įvairi informacija

4.1. Nariais negali tapti jaunesni nei 14 metų vaikai.

4.2. „WIZZ Privilege Pass“ yra neperleidžiamas; konkretaus „WIZZ Privilege Pass“ nario vardo ir pavardės pakeisti negalima. Sužinoję apie neteisėtą savo „WIZZ Privilege Pass“ naudojimą nariai turi nedelsdami pranešti „Wizz Air“.

4.3. Naudodami „WIZZ Privilege Pass“ nariai negali pirkti bilietų, kuriuos ketina perparduoti. Taip pat negalima keisti rezervuojant nurodytų keleivių vardų ir pavardžių, jei rezervuojant buvo naudotasi „WIZZ Privilege Pass“. „WIZZ Privilege Pass“ teikiamos privilegijos taikomos ir naujam skrydžiui, jei skrydis nemokamai arba pasikeitus „Wizz Air“ grafikui pakeičiamas.

4.4. Jei dabartinėse sąlygose nenurodyta kitaip, naudojantis „Wizz Air“ teikiamomis paslaugomis taikomos bendrosios gabenimo „Wizz Air“ sąlygos. Jei nenurodyta kitaip, sąvokos apibrėžtis, pateikta bendrosiose gabenimo „Wizz Air“ sąlygose, galioja ir šių sąlygų atveju.

4.5. „Wizz Air“ aiškiai nurodo, kad „WIZZ Privilege Pass“ yra draudžiama siūlyti komerciniais nario arba trečiosios šalies tikslais, ypač internetiniuose aukcionuose arba kitose žiniatinklio platformose.

4.6. Šis pasiūlymas galioja iki jo atšaukimo. Klientas pripažįsta, kad dabartinių sąlygų nuostatos yra suprantamos.

4.7. „Wizz Air“ pasilieka teisę bet kada ir be įspėjimo šias sąlygas pakeisti. Apie tokius keitimus „Wizz Air“ nariams praneša svetainėje (wizzair.com).

4.8. „Wizz Air“ neatsako už jokią žalą, patiriamą netinkamai naudojantis „WIZZ Privilege Pass“, jį pametus arba kam nors perleidus.

4.9. Šios sąlygos aiškinamos ir laikomos visais atžvilgiais galiojančiomis, atsižvelgiant į Vengrijos įstatymus. Ginčai dėl dabartinės sutarties visų pirma sprendžiami šalių susitarimo keliu.


Galioja nuo 2015 m. balandžio 8 d.