Slapukai „Wizz Air“ svetainėje

Slapukus naudojame, kad galėtume užtikrinti jūsų geriausią patirtį mūsų tinklalapyje. Jei toliau naršysite „Wizz Air“ tinklalapį nepakeitę savo slapukų nuostatų, manysime, kad sutinkate gauti visus slapukus, esančius „Wizz Air“ tinklalapyje. Jūs bet kada galite pakeisti savo slapukų nuostatas. Dėl išsamesnės informacijos žr. mūsų Slapukų politiką.

Wizz Air

Wizz AirWizz

myWizz
myWizz
Check in
PRIDĖTI BAGAŽĄ
Rasti rezervacijas

Įveskite savo naudotojo vardą (el. pašto adresą). Mes išsiuntėme naują slaptažodį jūsų registruotu el. pašto adresu.


Registracija

„Wizz“ Discount Club nuostatos ir sąlygos

„Wizz Discount Club “ („Klubas“) narystei taikomos šiame dokumente nurodytos nuostatos ir sąlygos, kurių jūs („Narys (-iai)“) sutikote laikytis. Jei narys užsiregistravo klube, narys sutinka laikytis klubo nuostatų ir sąlygų.

1 skyrius. Tinkamumas ir registracija

1.1. Nariai gali užsiregistruoti klube:
1.1.1. internetinės rezervacijos metu, kartu sumokėję klubo narystės mokestį;
1.1.2. per skambučių centrą rezervacijos metu, kartu sumokėję klubo narystės mokestį.

Nariai, užsisakydami klubo narystę arba naudodamiesi klubo privilegijomis, privalo nurodyti tikslią ir teisingą asmeninę informaciją ir ją, prireikus, atnaujinti. To nepadarius „Wizz Air“ savo nuožiūra gali anuliuoti narystę klube ir bet kokius atliktus bilietų užsakymus. Narys įsipareigoja nuolat atnaujinti savo asmeninę informaciją šiame puslapyje: Mano profilis.

1.3. Narys gali bet kada atšaukti savo narystę klube pasirinkdamas puslapyje Mano profilis esančią narystės atsisakymo parinktį.

1.4 Jei jūsų narystė pasibaigė, galite bet kurio metu užsiregistruoti klube, kai rezervacijos metu sumokate klubo narystės mokestį. 1.4.1 Narystė galioja 1 kalendorinius metus, skaičiuojant nuo narystės užsakymo datos. Nariai gali pratęsti savo narystę per vieną mėnesį iki jos pabaigos, kai rezervacijos metu sumokate klubo narystės mokestį. Nariui pratęsus narystę, naujas laikotarpis prasidės nuo kitos dienos, pasibaigus ankstesniam narystės laikotarpiui.

1.5 Narystės klube perduoti kitiems asmenims negalima. Nariai turi nedelsdami pranešti „Wizz Air“, jei pastebėjo, kad kažkas kitas neleistinai naudojasi jų klubo naryste.

1.6. Klubo nariai galės užsakyti bilietus už specialią klubo nariams „Wizz Air“ taikomą kainą, kuri netaikoma ne klubo nariams. Narystė klube negarantuoja, kad speciali klubo nariams siūloma bilietų kaina bus taikoma visada ir visiems maršrutams.

1.7 Visoms akcijoms, bilietų kainoms ir kitiems išskirtiniams pasiūlymams, kuriuos siūlo „Wizz Air“, taikomos su tuo konkrečiu pasiūlymu susijusios nuostatos ir sąlygos.

1.8. Užsakant bilietus už klubo nariams taikomą kainą, vienas iš keliaujančių asmenų, nurodytų užsakyme, turi būti klubo narys. „Wizz Discount Club “ bilietai su nuolaidomis galioja lydintiems keleiviams tik tuo atveju, jei šio klubo narys yra pagrindinis rezervacijos keleivis bei rezervacija neviršija 10 keleivių (įskaitant klubo narį ir vaikus, bet neįskaitant kūdikių).

1.9. Nariui draudžiama perparduoti įsigytus bilietus.

1.10. Keičiant nario užsakytos kelionės maršrutą, bus taikomas (-i) esamas (-i) galiojantis (-ys) keitimo mokestis (-iai), siekiant apmokėti lėktuvo bilieto kainos skirtumą, susidariusį dėl pakeistos (-ų) datos (ų) ar skrydžio (-ių).
Jeigu norima daryti pakeitimus, kurie galiotų visiems rezervacijoje nurodytiems keleiviams, tai galima padaryti tinklavietėje www.wizzair.com arba per skambučių centrą .
Jeigu norima daryti pakeitimus, kurie negaliotų visiems rezervacijoje nurodytiems keleiviams, tai galima padaryti tik per skambučių centrą.
Klubo narys turi likti keleiviu visą laiką tam, kad kiti keleiviai galėtų pasinaudoti klubo siūlais privalumais. Jeigu klubo narys pašalinamas iš rezervacijos, visiems likusiems keleiviams bus pritaikytas standartinis tarifas, todėl reikės sumokėti kainų skirtumą. Arba kitas keleivis gali tapti klubo nariu tam, kad būtų išsaugoti klubo siūlomi privalumai visiems keleiviams.

2 skyrius. Mokėjimas

2.1. Užsisakius narystę, narys turi sumokėti metinį mokestį. Metinio mokesčio banko pavedimu sumokėti negalima.

2.2. „Wizz Air“ bet kada ir neperspėjusi nario gali pakeisti pradinį narystės arba narystės pratęsimo mokestį. Padidinus metinį narystės mokestį, jis įsigalios pratęsus nario narystę klube.

2.3. Nutraukus narystę klube, nariui nebus grąžinti jokie sumokėti narystės mokesčiai.

2.4. Nariui nutraukus narystę klube, jos negalima atkurti; narys turi iš naujo prisiregistruoti, kad galėtų naudotis klubo teikiamomis privilegijomis, kai rezervacijos metu kartu sumoka klubo narystės mokestį.