Slapukai „Wizz Air“ svetainėje

Slapukus naudojame, kad galėtume užtikrinti jūsų geriausią patirtį mūsų tinklalapyje. Jei toliau naršysite „Wizz Air“ tinklalapį nepakeitę savo slapukų nuostatų, manysime, kad sutinkate gauti visus slapukus, esančius „Wizz Air“ tinklalapyje. Jūs bet kada galite pakeisti savo slapukų nuostatas. Dėl išsamesnės informacijos žr. mūsų Slapukų politiką.

Wizz Air

Wizz AirWizz

myWizz
myWizz
Check in
PRIDĖTI BAGAŽĄ
Rasti rezervacijas

Įveskite savo naudotojo vardą (el. pašto adresą). Mes išsiuntėme naują slaptažodį jūsų registruotu el. pašto adresu.


Registracija

PRIVATUMO POLITIKA

1. Bendra informacija

UAB „Wizz Air“ Vengrijos avialinijos (WAV) ir / arba AB „Wizz Air“ Ukrainos avialinijos (WAU) skiria didelį dėmesį duomenų apsaugai. WAV ir WAU duomenų apdorojimą vykdo laikantis atitinkamų Vengrijos ar Ukrainos duomenų apsaugos įstatymų ir šios politikos. WAV yra registruota Vengrijos Nacionalinės duomenų apsaugos ir informacijos laisvės institucijos registre, įrašo numeris 01001.


2. Informacija, kurios mes prašome, ir jūsų duomenų naudojimas


2.1 Informacija.

Tam, kad galėtume apdoroti jūsų rezervaciją ir suteikti oro transporto paslaugas ir vykdyti bet kokią susijusią veiklą (pvz., sąskaitos išdavimą, apskaitos vedimą, saugumo taisyklių laikymąsi, muitinės kontrolę ir pan.), mums reikalinga tam tikra asmens informacija. Mes kaupiame informaciją, kai jūs rezervuojate bilietus (tame tarpe jūsų vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, kreditinės ar kitos banko kortelės numeris, informacija apie specialiuosius poreikius) arba, kai jūs ieškote bilietų ar kitų produktų bei paslaugų mūsų tinklalapyje ar kituose internetiniuose puslapiuose, kuriuos pasiekiate per mūsų tinklalapį.

2.2 Jūsų duomenų naudojimas.

Mes naudojame jūsų informaciją, kad galėtume teikti savo paslaugas. Jūsų duomenys iš esmės bus naudojami tam, kad būtų patenkinti jūsų reikalavimai. Jūsų duomenys gali būti išsaugoti ir naudojami šiais tikslais: apskaita, sąskaitų išrašymas ir auditas, kreditinės ar kitos mokėjimo kortelės patvirtinimas ir atranka kovoje su sukčiavimu, imigracija ir muitinės kontrolė, saugumas, apsauga, sistemos tikrinimas, priežiūra, tobulinimas ir plėtra, sveikatos, administraciniais ir teisiniais tikslais, statistinei ir rinkodaros analizei. Mes taip pat galime pasinaudoti jūsų duomenimis susisiekti su jumis administraciniais ar veiklos tikslais, pavyzdžiui, dėl skrydžių keitimo.

Mes išsaugome jūsų laikas nuo laiko pateikiamą informaciją, įskaitant jūsų mokėjimo istoriją ir duomenis, kuriuos mes kaupiame, kai jūs naudojatės mūsų paslaugomis ir infrastruktūra.

2.3 Jūsų sutikimas.

Pateikdami mums savo duomenis, jūs patvirtinate ir sutinkate, kad WAV / WAU (atitinkamai) apdorotų jūsų asmeninius duomenis, laikantis šios politikos ir susijusių įstatymų bei reglamentų, įskaitant WAV/WAU darbuotojų prieigą prie jūsų duomenų dėl jų apdorojimo ir duomenų perdavimą pačioje Vengrijoje ar Ukrainoje, ar už jų ribų, kaip nurodyta šiame dokumente. Jeigu turite specialiųjų poreikių ir jums reikalinga speciali pagalba, pateikdami mums informaciją, susijusią su savo fizine būkle, jūs sutinkate ir įgaliojate mus ja naudotis ir, kiek tai būtina, perduoti tuos duomenis tam, kad mes galėtume imtis veiksmų suteikti jums tą paslaugą.

2.4 WAV apdoroja jūsų duomenis remiantis vyriausybės potvarkiu 25/1999 (II. 12) ir jūsų savanorišku sutikimu. WAU apdoroja jūsų duomenis remiantis Ukrainos įstatymu „Dėl asmens duomenų apsaugos“, datuojamu 2010 m. birželio 1 d., Nr. 2297-VI, pataisytu („Asmens duomenų įstatymu“) ir jūsų savanorišku sutikimu.

3. Duomenų atskleidimas tretiesiems asmenims ir duomenis apdorojančiai šaliai

3.1 Duomenų atskleidimas kitoms šalims gali būti būtinas, siekiant užtikrinti jūsų reikalaujamą sklandų produktų, paslaugų ir informacijos tiekimą. Dėl šių ir anksčiau paminėtų tikslų (žr. „Jūsų duomenų naudojimas“) mes galime suteikti prieigą prie jūsų informacijos kitoms šalims, kurios apdoroja mūsų duomenis, šioje politikoje nurodytais tikslais ar kitais, jūsų patvirtintais tikslais.

Tokiu būdu laikoma, kad jūs esate įspėtas ir sutinkate su šiuo duomenų atskleidimu be papildomų įspėjimų dėl tokio jūsų duomenų atskleidimo WAU įgaliotai duomenis apdorojančiai šaliai: UAB „Wizz Air“ Vengrijos avialinijos; ContactCenter LTD (ТОВ «КонтактЦентр»), ir visiems agentams, teikiantiems paslaugas WAU. Nei WAV, nei WAU neprisiima atsakomybės dėl bet kokios žalos, kylančios dėl trečiųjų asmenų naudojimosi jūsų duomenimis, kaip nurodyta aukščiau, tiek, kiek tai leidžia privalomi atitinkami įstatymai.

Jeigu įsigyjate savo WAV ar WAU bilietą per WAV ar WAU agentus, jūs automatiškai sutinkate, kad tos šalys apdorotų jūsų asmeninius duomenis, veikdamos kaip WAV/WAU (atitinkamai) duomenis apdorojančios šalys.

3.2 Jūsų informacija gali būti perduota ir naudojama mūsų asocijuotų kompanijų Europos Sąjungos viduje ar už jos ribų. Pateikdami savo duomenis mums, jūs suprantate ir sutinkate, kad mes galime jūsų asmens duomenis perduoti savo asocijuotoms kompanijoms.

3.3 Mes taip pat galime jūsų duomenis perduoti vyriausybinėms institucijoms ar teisėsaugos institucijoms, joms pareikalavus, ir tik jeigu tai numatyta pagal taikomus įstatymus.

3.4 Tam tikrus trečiųjų asmenų pasiūlymus mes teikiame per savo tinklalapį. Jeigu jūs priimtumėte tokį pasiūlymą (pvz., draudimas, pervežimo paslaugos, patvirtinimas trumpuoju pranešimu SMS ir pan.), kurį teikia trečiosios šalys, mes toms šalims atskleisime jūsų kontaktinę, sąskaitos išrašymo ir kitą informaciją tiek, kiek tai reikalinga toms šalims ir jūs, užsisakydami tokias paslaugas, sutinkate dėl duomenų atskleidimo be papildomo įspėjimo. Perduodami jūsų asmens duomenis, mes kaip galėdami sieksime laikytis taikomų įstatymų, sieksime užtikrinti, kad jų laikytųsi trečiosios šalys ir, kad būtų gauti visi reikiami leidimai (jei to reikalaujama).

3.5 Trečiosios šalys, teikiančios paslaugas:

- draudimo atveju: AIG Europe Limited, Londonas, (AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, Jungtinė Karalystė) ir atitinkamas jo vietos filialas ir dukterinės kompanijos (Belgijos filialas, Bulgarijos filialas, Kipro filialas, Čekijos respublikos filialas, AIG Europe Limited sivuliike, Prancūzijos filialas, Graikijos filialas, Magyarországi Fióktelep, Airijos filialas, Rappresentanza Generale per l’Italia, AIG Europe Limited Nyderlandai, AIG Europe Limited (NUF), AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, AIG Europe Limited (Sucursal en España), AIG Europe Limited UK Filial i Sverige AIG Europe Limited Londra - Sucursala Bucuresti Zurich Branch);

- pervežimo atveju: P-AIR Magyarország Kft. (1034 Budapest, Csillaghegyi street 19-21., Vengrija, www.p-airbus.com)

- tam tikro skrydžio rezervacijos atveju, kaip nurodyta rezervacijos sistemoje: Travellink AB (Box 1108, SE 172 22 Sundbyberg, Švedija)

- dėl patvirtinimo trumpuoju pranešimu SMS: 15below.com Ltd. (Lyndean House, 43-46 Queens Road, Brighton, BN1 3XB, UK, www.15below.com)

Trečiųjų šalių teikiamos paslaugos gali būti reguliuojamos jų pačių privatumo politikos. Jei pageidaujate išsamesnės informacijos dėl nurodytų trečiųjų šalių privatumo politikos, prašome susipažinti su jų privatumo politika ir duomenų apdorojimo praktika tiesiogiai iš jų tinklavietės. Tam tikrais atvejais, klientas turi sutikti tiek su mūsų, tiek su trečiosios šalies sąlygomis ir nuostatomis bei privatumo politika, kad gautų atitinkamas paslaugas.

4. Apsauga

4.1 Mes imamės visų protingų techninių ir apsaugos priemonių, siekdami užtikrinti saugų jūsų asmens duomenų laikymą ir apsaugoti jūsų duomenis nuo neteisėtos prieigos, naudojimosi ir klastojimo ar neteisėto pašalinimo. Ypatingą dėmesį skiriame saugiam asmens ir finansinių duomenų perdavimui. Šie duomenys yra perduodami iš jūsų kompiuterio į „Wizz Air“ rezervacijos serverį ir arba WAU per užšifruotus kanalus, naudojantis moderniausia „Secure Socket Layer“ (SSL) technologija.

4.2 Jeigu perduodame duomenis šaliai, esančiai už Europos Sąjungos ar Ukrainos ribų, pagal šią politiką mes negalime garantuoti, kad duomenys bus apsaugoti pagal ES arba Ukrainos įstatymus ir reglamentus.

5. Jūsų asmens duomenų naudojimas rinkodaros ar kitais tikslais

5.1 Mes siekiame užtikrinti, kad mūsų tinklavietė teiktų tai, ko ieško lankytojai. Siekiant tai užtikrinti, mes galime pasinaudoti jūsų duomenimis analitiniais, kokybės gerinimo, paslaugų tobulinimo, tinklavietės funcionalumo didinimo tikslais, taip pat siekiant apskaičiuoti reklamos kampanijų sėkmingumą arba pritaikyti paslaugas pagal jūsų klausimus. Dėl šių tikslų mes galime perduoti jūsų asmeniškai neidentifikuojančią informaciją tokią kaip, bet neapsiribojant, anonimine demografine informacija, elgesiu internete dėl mūsų samdomų partnerių (t.y. trečiųjų paslaugų tiekėjų, nurodytų 3.5 punkte arba bankų, kurie išduoda „Wizz“ pažymėtas kreditines/debetines korteles su tam tikrais privalumais). Tokia informacija trečiosioms šalims bus pateikiama tik bendra, asmeniškai neidentifikuojančia forma.

5.2 Užsisakydami naujienlaiškius, jūs sutinkate - žinodami atitinkamą informaciją dėl duomenų apdorojimo - gauti tiesioginę rinkodaros komunikaciją ar specialius „Wizz Air“ / WAU arba mūsų samdomų partnerių pasiūlymus (pvz. iš bankų, kurie išduoda „Wizz“ pažymėtas kreditines / debetines korteles su tam tikrais privalumais). Dėl tokių tiesioginių rinkodaros komunikacijų / specialiųjų pasiūlymų siuntimo, mes apdorosime šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą.

5.3 Toks sutikimas yra savanoriškas. Naujienlaiškių atsisakyti galite bet kuriuo metu nepateikdami jokios priežasties, nemokamai, pasinaudoję šia nuoroda: http://wizzair.com/lt-LT/NewsletterUnsubscribe , arba nuoroda, pateikiama kiekviename naujienlaiškyje, arba pakeitę „Wizz“ profilio nustatymus.

6. Įvairi informacija

6.1 Jeigu užsiregistruojate mūsų tinklavietėje, mes laikome, kad jūs sutinkate, jog mes apdorotume jūsų duomenis, pateiktus registracijos proceso metu ir, jums nereikės tų duomenų pateikti vėl, kai rezervuosite kitą skrydį.

6.2 Kai atliksite rezervaciją, jums bus suteiktas patvirtinimo kodas. Jis bus nurodytas patvirtinimo el. laiške, kurį gausite atlikę rezervaciją. Mes rekomenduojame išlaikyti patvirtinimo kodo konfidencialumą. Patvirtinimo kodo atskleidimas kitiems asmenims gali suteikti jiems prieigą prie jūsų rezervacijos duomenų ir kelionės maršruto per mūsų sistemą.

6.3 Jūsų asmens informacija bei kontraktai, pasirašyti tarp jūsų ir WAV ar WAU (atitinkamai) yra saugomi mūsų rezervacijos sistemoje. Jeigu pageidaujate gauti informaciją apie savo, kaip keleivio registracijos įrašus ar bet kurią kitą informaciją, saugomą WAV ar WAU (atitinkamai), apie duomenų apdorojimą ir duomenų apdorojimo subjektus (jei tokių yra), arba jeigu pageidaujate, kad jūsų duomenys būtų pakeisti arba ištrinti, prašome kreiptis į mus pasirinkdami šią kategoriją „Bendri klausimai / reikalavimai dėl privatumo politikos” šiuo adresu http://wizzair.com/lt-LT/Claims .

6.4 Dėl bet kokio duomenų apdorojimo, kuris yra reglamentuojamas 2011 m. Vengrijos įstatymo CXII dėl Informacinio apsisprendimo ir informacijos laisvės, jūs turite toliau nurodytas teises ir teisės gynimo priemones:

Jūs turite teisę reikalauti informacijos dėl duomenų apdorojimo, reikalauti duomenų ištaisymo, panaikinimo ar blokavimo. Jeigu numatoma pagal taikomus įstatymus, jūs taip pat galite prieštarauti dėl duomenų apdorojimo. Nenumatytu atveju, kai pažeidžiamos su asmens duomenimis susijusios teisės, galite kreiptis į Vengrijos Duomenų apsaugos priežiūros instituciją (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefonas: +36-1+391-1400; telefaksas: +36-1-391-1410; el. paštas: ugyfelszolgalat@naih.hu) arba į kompetetingą teismą. Jūsų teisės ir teisės gynimo priemonės yra išsamiai aprašytos 2011 m. įstatymo CXII dėl Informacinio apsisprendimo ir informacijos laisvės 13-17 poskyriuose ir 30 poskyryje arba Duomenų apsaugos įstatymo 8 straipsnyje.

6.5 Dėl WAU vykdomo duomenų apdorojimo, kurį reglamentuoja Asmens duomenų įstatymas, galite kreiptis į Valstybinę Ukrainos duomenų apsaugos instituciją (Державнa служба України з питань захисту персональних даних, 15 Maryny Raskovoi St. 02660 Kyiv, Ukraina; telefonas: +38 044 5176800; faksas: +38 044 5176800; el. paštas: info@zpd.gov.ua) iki 2013 m. gruodžio 31 d.; nuo 2014 m. sausio 1 d. – į Ukrainos Parlamento žmogaus teisių komisarą (Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, 21/8 Instytutska St., 01008 Kyiv, Ukraina; telefonas: +38 044 253-75-89; el. paštas: hotline@ombudsman.gov.ua) arba į kompetetingą teismą.

6.6 Mes apdorojame jūsų asmens duomenis per laiką, kurio reikia aukščiau išvardintiems tikslams pasiekti arba per laiką, nurodytą atitinkamų įstatymų.

6.7 Tinklavietėje www.wizzair.com teikiamos nuorodos į kitas tinklavietes jūsų patogumui ir siekiant jums suteikti informaciją. Prašome atkreipti dėmesį, kad šios tinklavietės priklauso ir yra valdomos kitų kompanijų ir organizacijų, ir turi kitokias saugumo ir privatumo politikas. Nei WAV, nei WAU neturi jokios kontrolės ir neprisiima jokios atsakomybės dėl informacijos, medžiagos, produktų ar paslaugų, teikiamų ar prieinamų per tas tinklavietes.

6.8 Naudojantis mūsų tinklaviete, jūsų naršyklė jūsų įrenginyje išsaugo mūsų tinklavietės slapukus. Daugiau apie „Wizz Air“ / WAU naudojamus slapukus galite sužinoti spustelėję čia. Mes išsaugome duomenis, atsiųstus jūsų naršyklės ir įrenginio per rezervacijos procesą savo tinklavietėje. Tokią informaciją mes naudosime tik apibendrintą dėl statistinių tikslų ir tam, kad galėtume toliau tobulinti savo teikiamas paslaugas.

6.9 Ši privatumo politika įsigalioja nuo 2013 m. lapkričio mėn.